Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

29 mars 2012

Historiskt möte kring osseointegration

Många var med och skrev odontologisk historia på Nobel Biocares jubileumssymposium i Göteborg. Med professor Per-Ingvar Brånemark i täten för 1 000 kollegor från hela världen avhandlades upptäckten av osseointegration för 60 år sedan och det internationella erkännandet för 30 år sedan.

Odontologisk nutidshistoria

Symposiet i Göteborg 21-23 mars 2012 var en upplevelse i odontologisk historia. En lång rad pionjärer inom osseointegration med professor Per-Ingvar Brånemark i spetsen berättade om sina enträgna försök att få metoden godkänd och den långa vägen till internationellt erkännande. Omkring 1 000 tandläkare från 25 länder hade kommit för att höra historien berättas på Nobel Biocares jubileumssymposium.

Internationellt genombrott i Toronto

År 1952 upptäckte professor Per-Ingvar Brånemark principerna för osseointegration. Trettio år senare, 1982, när behandlingen redan blivit godkänd i Sverige, erkändes metoden internationellt vid ett epokgörande möte i Toronto.

En av de internationella forskare som tidigt hade visat intresse för metoden var professor George Zarb, protetiker vid University of Toronto, Kanada. Efter några år tog George Zarb ett djärvt initiativ och samlade ett hundratal forskare från ledande Nordamerikanska universitet i Toronto för att låta dem få en ordentlig genomgång av den nya implantatmetoden av Per-Ingvar Brånemark och hans forskargrupp. Hela auditoriet var mycket kritiskt men tack vare övertygande data från omfattande och noggranna vetenskapliga studier och med välrepeterade presentationer lyckade svenskarna bryta igenom det kompakta motståndet. Behandlingsmetoden hade blivit internationellt accepterad, en händelse som senare har beskrivits som ”A turning point in Clinical Dentistry”.

Hundratals utbildningsresor

Genombrottet i Toronto innebar starten på en intensiv period för forskarna och klinikerna från Göteborg. Hundratals resor genomfördes till universitet och specialistkliniker, inledningsvis i Nordamerika och Europa, för att sprida kunskaperna om metoden och utbilda tandläkare och sköterskor. Under andra hälften av 1980-talet utvidgades resorna även till Japan och övriga världen.

Chairman vid jubileet i Göteborg, Dr Ulf Lekholm, tidigare professor på Brånemarkkliniken, började arbeta med implantat redan 1978. När han nyligen gick igenom sina tidböcker fann han att han tillbringat 1,5 år i USA under sina många utbildningsresor för att lära ut implantatmetoden!

Själv var Ulf Lekholm med om att utveckla det kursprogram som infördes efter det internationella genombrottet i Nordamerika 1982. Det var de klassiska 3-dagarskurserna, s k Teamstarter, som sedan kom att användas år efter år och blev basen för all kursgivning i implantat.

Vetenskapliga sanningar och nya framsteg för osseointegration

En av huvudtalarna på jubileet i Göteborg var professor Ragnar Adell, Käkkirurgiska forskningsenheten vid Örebro Universitet. Han introducerades till Per-Ingvar Brånemarks forskningsprojekt redan 1967 och deltog i de tidigaste experimenten. Han ledde också arbetet med den vetenskapliga dokumentationen av de tidigaste implantatfallen och var huvudförfattare till de första läroböckerna om osseointegration.

Ragnar Adell framhöll i sin presentation att de grundsatser som etablerades av forskargruppen redan på 1970-talet gäller än idag:

  1. Osseointegration tar tid (full inläkning/benbildning tar 1 år)
  2. Operationstrauma måste minimeras
  3. ALLA förutsättningar som identifierades tidigt gäller än i dag (2008 Zarb et al.)

Ragnar Adell redovisade också flera betydande framsteg för metoden som tillkommit under åren efter genombrottet:

– Osseointegration kan användas i alla delar i kroppen
– Entandsimplantat och partiella implantat fungerar lika bra som implantat för hela käkar;
naturliga tänder och implantat kan kombineras
– Patienter med svåra skador kan behandlas med metoden, t ex cancerpatienter

Han avslutade sin presentation med ett uttryck myntat av Per-Ingvar Brånemark, som står sig väl än idag: Precision Provides Predictable Prognosis

Hängivna forskare och kliniker

På symposiet framhöll Per-Ingvar Brånemark också vikten av att arbeta över gränserna. Detta förhållningssätt har utgjort grunden för framgångarna med osseointegration och dess många tillämpningar. Det har också bidragit till att skapa en stor internationell familj av hängivna forskare och kliniker som tillsammans åstadkommit odontologisk historia. Många syntes i vimlet på jubileet i Göteborg!

Gunilla Ekholtz
Frilansskribent Dental24

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev