Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Omvärld

17 december 2010

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare efter föräldrars utbildningsnivå

Studenter med välutbildade föräldrar är överrepresenterade på flera högskoleutbildningar, allra mest på läkar-, arkitekt- och psykologprogrammen. Det visar Högskoleverkets och SCB:s rapport om hur föräldrarnas utbildningsnivå påverkar valet att studera på högskolan.

Bland nybörjarstudenterna läsåret 2009/10 har 34 procent högutbildade föräldrar, det vill säga minst en treårig eftergymnasial utbildning. Men andelen högutbildade föräldrar i befolkningen är 23 procent. Det är alltså fortfarande fler med högutbildade föräldrar som söker sig till högskolan. Om föräldrarna saknar gymnasieutbildning väljer 21 procent högskolestudier. Om någon av föräldrarna har en forskarutbildning börjar däremot 83 procent i högskolan. Studenter med högutbildade föräldrar väljer även i högre grad att studera utomlands.

Störst snedrekrytering till utbildningar med hög konkurrens

Andelen nybörjare med högutbildade föräldrar är störst på utbildningar som kräver höga betyg för att komma in. Läkar- och arkitektutbildningen har den största andelen, 70 procent. Även på utbildningarna till tandläkare, psykolog, civilingenjör och jurist är andelen stor. Låga andelar nybörjare med högutbildade föräldrar finns bland annat på utbildningarna till tandhygienist, arbetsterapeut och lärare.

Stora skillnader mellan lärosäten

Störst andel nybörjarstudenter med högutbildade föräldrar har Handelshögskolan i Stockholm och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, med 65–67 procent. Även Kungl. Tekniska högskolan, Försvarshögskolan, Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Uppsala universitet och Karolinska institutet har höga andelar. De högskolor som har lägst andel studenter med högutbildade föräldrar är Högskolan Väst och Högskolan i Skövde.

Olika mönster beroende på svensk eller utländsk bakgrund

Personer med svensk bakgrund och högutbildade föräldrar väljer högskolestudier i högre grad än gruppen som har högutbildade föräldrar med utländsk bakgrund. Situationen är dock omvänd när det gäller personer med lågutbildade föräldrar. Då är det vanligare att de som har föräldrar med utländsk bakgrund går vidare till högskolan än dem med svensk bakgrund.

Källa: SCB och Högskoleverket 16/12 2010

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev