Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Debatt

30 december 2010

Humanitära insatser stoppar terrorismen

Kampen mot terrorismen kan inte vinnas med militära insatser – tillfälliga framgångar kan vinnas, men i längden är det bara humanitära insatser som kan hjälpa till att bygga upp civilsamhället.

Vi arbetar politiskt på regional nivå och representerar de Gröna i Skåne och i Hamburg. Vi vill bygga ett socialt hållbart samhälle. Detta inkluderar att lösa de problem som flyktingströmmarna ibland orsaker i form av spänningar mellan befolkningsgrupper, då det politiska systemet inte sällan ger förutsättning till integration utan snarare segregation.

I Tyskland handlar det om beslut som gör det okej att tvångsplacera i flyktingförläggningar och förbud att flytta till annan kommun.

I Sverige handlar det exempelvis om att kommuner inte behöver ta emot ensamkommande flyktingbarn och att utbildningar inte valideras på ett rätt sätt. Ett samarbete över nations-gränserna på regional nivå är nödvändigt för att få en förändring till stånd.

Nationalstaterna har inte lyckats själva, så det behövs också ett interregionalt samarbete med gemensamma värderingar.

Bland annat handlar det om att förändra regelverk i EU som påverkar den regionala nivån. Det tydligaste exemplet är Dublinsystemet. Ett system som utgår från att alla EU-länder har samma gemensamma standarder för asylsökande. I verkligheten finns det emellertid stora skillnader i asyllagstiftning mellan länderna.

Vi föreslår därför i stället att det land som är individens slutliga mål ska pröva asylansökan, oavsett vilket land i EU som flyktingen först råkar komma till. Detta skulle ge en mer humanitär och rättssäker prövning. Detta förslag kommer vi med utifrån att vi ofta ser verkningarna på det lokala planet med en dålig europeisk asylpolitik, med svåra avvisningar till Malta som följd.

Alla som verkar i regionerna måste också göra sin egen hemläxa för att förbättra flyktingars villkor. Som exempel kan nämnas att landstingen i Sverige har ansvaret att erbjuda hälso- och sjukvård åt bland annat asylsökande. Region Skåne har frivilligt åtagit sig ett ansvar för akut sjuk- och tandvård även åt gömda flyktingar. Det är nu dags att gå vidare med nästa steg i detta och erbjuda alla asylsökande fullvärdig vård.

De gröna i Hamburg har tagit initiativ till att även gömda flyktingar ska få vård, som i Region Skåne. Ett resultat av de gröna kontakterna mellan Skåne och Hamburg.

Flyktingar ska ges möjlighet att skapa sig ett självständigt liv. Region Skåne skulle kunna bli en svensk pilotregion för det totala arbetsmarknadsarbetet, med fokus på nya svenskars ingång på arbetsmarknaden. Skåne har möjligheten att bättre samverka med näringsliv, fack och kommuner.

Till nu har integrationsfrågorna på regional nivå lågt varit prioriterade, även om Region Skåne förra mandatperioden startade arbetet, men vi ser att arbetet bara har startat på regional nivå.

Om vi väljer att inte aktivt arbeta med att skapa mer välkomnande regioner så innebär det också att vi säger nej till en starkare välfärd, då vi vet att vi är beroende av mer mångfald och fler i arbete.

Vi gröna i Hamburg och Skåne kommer göra vad vi kan för att få mer av bägge delar.

ANTJE MÖLLER
Die Grünen, Hamburg, vice gruppledare
ANDERS ÅKESSON
MP, regionråd Region Skåne

Källa: Ledare & Debatt: Kvällspressen/Expressen 29 december 2010

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev