Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Estetik

30 januari 2024

Hur du använder Canvas-tekniken för estetiskt krävande anteriora restaurationer

Denna manliga patient (50 år) ville ha sina två anteriora kronor omgjorda (Bild. 1). Hans önskan var att de två kronorna som inte uppfyllde hans estetiska krav skulle ersättas med två helkeramiska restaurationer, som naturligt skulle smälta in med övriga tänder.

Då de preparerade tänderna var mycket mörka, fick vi noga fundera på vilket material vi skulle använda.  Vi behövde hitta en produkt som skulle ge ett perfekt resultat trots den utmanande situationen (Bild. 2).

Först avlägsnades de gamla kronorna, sedan justerade tandläkarna DDS Toccos Praxitelis och DDS Soulioti Myrto de preparerade tänderna för att skapa en passande grund för de helkeramiska restaurationerna. Slutligen togs ett digitalt avtryck med en Trios-skanner från 3Shape (Bild. 3).

Vi designade nya helkonturerade kronor för att kunna skapa nya former och kontrollera restaurationernas materialtjocklek. Med detta utgångsläge kunde vi sedan välja det bäst lämpade materialet, när det gällde förmågan att maskera de missfärgade tänderna, och möjligheten att få tillräckligt med utrymme för att göra individuella karakteriseringar och bygga upp restaurationerna med ett naturligt translucent skikt (Bilder 4-6). 

I detta fall bestämde vi oss för att använda IPS e.max ZirCAD Prime. Då fick vi å ena sidan ett stabilt och relativt opakt material i de cervikala och centrala delarna av tänderna och å andra sidan kunde vi dra nytta av translucens-gradienten i de färdiga restaurationerna.

I IPS e.max ZirCAD Prime kombineras genom “Gradient Technology” två råa zirkoniamaterial: ett hög-styrke 3Y-TZP, för dentinområdet och ett hög-translucent 5Y-TZP, för incisalområdet. Tack vare denna blandning ger diskarna en osynlig övergång av translucens, färg och styrka som ger en mjuk övergång mellan dentin- och incisalområdena. Detta material var ett utmärkt val för patienten eftersom 3Y-TZP zirkonia uppvisar hög styrka (1200 MPa) och den opacitet som krävdes. Patientens missfärgade tänder kunde effektivt maskeras, då tjockleken på zirkonia efter cut-back är 1-1,2 mm. Mått på materialtjockleken på restaurationerna innan (Bild. 7) och efter cut-back (Bilder 8, 9).

Tack vare den höga translucensen på 5-Y-TZP i incisalområdet, kunde dessutom en gradvis ökande translucens uppnås i denna del på restaurationen. 

Canvas-tekniken har utvecklats steg för steg under åren, eftersom jag som tandtekniker, behövde hitta sätt att framställa hög-estetiska restaurationer på ett förutsägbart och effektivt sätt. Det är en kombination av 3D-målnings- och skiktningsteknik. Genom att reducera den labiala ytan skapas tillräckligt utrymme för målnings- och skiktningsmaterial, samtidigt som konturen på den slutliga formen bibehålls, eftersom mamelonerna inte reduceras lika mycket. Denna ojämna 3-dimensionella reducering skapar olika djup och förstärker den önskade graderingen av translucensen i vissa områden på restaurationen, vilket är typiskt för naturliga tänder (Bild. 10).

De palatinala ytorna på restaurationen framställs i en monolitisk form med hjälp av canvas-tekniken så att man utnyttjar helkeramens (zirkonia eller litiumdisilikat) höga styrka och förmåga att klara av ocklusala krafter. Idén till namnet ”CANVAS“ kom till för att vi genom att behålla konturerna av den slutliga formen får en yta liksom en duk, där vi kan applicera alla individuella, inre egenskaper med ”shades & stains” på ett mycket hållbart och förutsägbart sätt. På samma sätt som konstnärer använder sina dukar till konstverk. För att skapa ett naturligt utseende appliceras ett tunt skikt av skiktningskeram på de labiala ytorna som komplement till målningsmaterialen efter att karaktäriseringsmaterialen har bränts.  

I detta patientfall använde vi canvas-tekniken för att få hög estetik och för att behålla den palatinala ytan monolitisk eftersom patienten led av bruxism. Efter att det preliminära arbetet var klart, frästes restaurationerna och provades i patientens mun. Förmågan att täcka de mörka preparationerna kontrollerades. I detta avseende visade sig IPS e.max ZirCAD Prime uppfylla våra exceptionellt hög förväntningar (Bild. 11).

Efter att ha provat restaurationerna kunde vi fortsätta arbetet med hjälp av Canvas-tekniken. Första steget är wash-bränningen, för att bonda de två olika materialen, zirkonia och det keramiska skiktningsmaterialet. I stället för att använda keramiskt pulver till wash-bränningen, kan IPS Ivocolor shades och stains användas tillsammans med glaze-pasta. På så sätt kunde vi göra wash-bränningen och de interna karaktäriseringarna tillsammans i ett steg. Eftersom färgat zirkonia användes när restaurationerna framställdes, hade de redan den önskade grundfärgen. Till detta, kunde ytterligare detaljer läggas på med shade-pastor. Därför applicerade vi lite IPS Ivocolor färg Dentin SD1 i det cervikala området på restaurationerna för att matcha patientens tandfärg. För att förstärka translucensen i det incisala området, applicerade vi ett tunt skikt av IPS Ivocolor färg Incisal SI3, som är blå-grå. För att få en intensivare effekt av translucens i områdena mellan mamelonerna, använde vi färg SI1, som är blå. IPS Ivocolor Essence cream applicerades för att förstärka mamelonerna. Kombinationen av ceram och blå skapade en tilltalande kontrast, vilket förstärkte illusionen av optiskt djup (Bilder 12-15).

 

 

 

 

 

 Genom bränningen av målningsfärgerna (stains) var den interna målningsprocessen klar. Nästa steg involverade labial skiktning. Eftersom den färdiga formen på restaurationerna var bestämd genom zirkonia-materialet, skiktades den labiala ytan och linjevinklarna med IPS e.max Ceram Power Incisal i färg I1 (Bild 16).

Efter den andra bränningen slipades restaurationerna för att få sin slutliga form och ytstrukturen skapades så att restaurationerna matchade de angränsande tänderna. Det sista steget innebar att vi glaserade restaurationerna med glaze-pasta. Vi kontrollerade att konsistensen inte blev för tjock, för ingen ytstruktur fick gå förlorad. 

Genom att använda IPS Ivocolor målnings- och glasyrmassor och skiktningskeramen IPS e.max Ceram, som är helt koordinerade till varandra, uppfyllde vi patientens specifika önskemål utan några problem. 

De estetiska kraven i det anteriora området var extremt höga. Det slutliga resultatet visar tydligt att vårt val att använda IPS e.max ZirCAD Prime i kombination med Canvas-tekniken var rätt för denna patient. De sömlösa övergångarna av translucens, färg samt styrka, karaktäriserar dessa material och gjorde det möjligt att skapa extremt estetiska monolitiska restaurationer som motverkade de mörkare preparationernas negativa påverkan.  

Med den här tekniken har du möjlighet att skapa extremt naturliga resultat, som kommer göra patienten mycket nöjd (Bilder 17, 18).

Detta patientfall löstes i samarbete med DDS Toccos Praxitelis och DDS Soulioti Myrto.

Om Maria Spanopoulou

Maria Spanopoulou, Aten/Grekland

Dr. Spanopoulou kommer från Aten, Grekland, där hon examinerade sig som tandtekniker 2004 på Technological Educational Institute (TEI) i Athen. Hon började sig karriär i sin pappas labb och fortsatte utbilda sig genom kurser och föreläsningar från nationella och internationella tandläkare och tandtekniker, för att sedan specialisera sig i estetiska restaurationer.

2005 jobbade hon som tandtekniker i Liechtenstein men 2006 flyttade hon tillbaka till sin hemstad Aten för att bli delägare i Advanced Dental Laboratory. Samma år certifierades labbet som pilotlabb till Sirona Dental Company for CAD/CAM Inlab.

2008 blev Dr. Spanopoulou föreläsare för Ivoclar Vivadent och än idag håller hon i kurser och föreläsningar med oss.

Hon har också under sin karriär certifierat sig som föreläsare hos Straumann, ingått samarbete med Postgraduate Department of Prosthodontics, School of Dentistry – National and KapodistrianUniversity of Athens samt blivit Key Opinion Leader för MPF Company som tandtekniker konsult.

Som om det var nog är hon också certifierad medlem i Digital Smile Design (DSD) och grundare till Hellenic Society of Medical and Dental Digital Technology och dessutom redigerare för tidningen Laborama av företaget Omnipress.

 

Källa: Ivoclar

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev