Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Hur man blåser liv i monolitiska restaurationer

Du kan lägga till en touch av naturlig skönhet och individualitet i de monolitiska zirconia- restaurationerna genom att manuellt applicera färgeffekter och skapa ytstruktur. Detta arbetssätt innebär mindre arbete än den konventionella skikttekniken, samtidigt som jämförbara estetiska resultat fås. För att lyckas behövs skickligt konstnärskap och kreativitet från tandteknikern, samt ett koordinerat materialutbud, som det höghållfasta IPS e.max ZirCAD Prime och IPS Ivocolor målnings- och glaseringsfärger från Ivoclar.

IPS e.max ZirCAD Prime är ett zirconia-material avsett för framställning av broar upp till 14-led. Materialet framställs med gradientteknologi (Gradient Technology -GT) där två pulvermaterial (3Y-TZP och 5Y-TZP) kombineras. Vanligtvis behöver de sintras vid två olika intervall för att kunna kombineras till ett material som sintras enhetligt. Den kalla isostatiska processen optimerar de translucenta egenskaperna och gör det möjligt att sintra materialet på kortare tid och göra arbetet effektivare och mer estetiskt. Den innovativa framställningstekniken ger en sömlös färg- och translucensövergång. Materialet är en kombination av två råmaterial av zirconia.

Det höghållfasta 3Y-TZP som passar i dentinområdet har en böjhållfasthet på c:a 1200 MPa och ger därmed stabilitet och möjlighet att skapa restaurationer med tunnare väggar samtidigt som preparationen är tandbesparande s.k. minimiinvasiv preparationsteknik.

Det högtranslucenta 5Y-TZP i incisalområdet har lägre böjhållfasthet, men det påverkar inte materialets omfattande spektrum av indikationer. De utmärkta optiska egenskaperna ger monolitiska restaurationer ett naturligt och levande utseende utan att ytterligare karaktäriseringar krävs. IPS e.max ZirCAD restaurationer kan även karaktäriseras individuellt med infiltrations-, målnings- eller mikroskiktningsteknik, vilket är extra fördelaktigt i framtandsområdet.

IPS Ivocolor stains och glazes från Ivoclar

Fallstudie

Följande fall visar hur jag använder IPS Ivocolor målnings- och glaseringsfärger på IPS e.max ZirCAD för framställning av högestetiska monolitiska restaurationer.

Restaurativ utmaning:

Patienten kom till kliniken med två defekta anteriora treledsbroar, som ersatte de laterala incisiverna. Bron i andra kvadranten uppvisade tydlig rörlighet. Efter att broarna hade avlägsnats visade det sig att tand 23 inte kunde restaureras.

Behandlingsplan:

Tillsammans med min kund, Volinder Dhesi, DMD, från Calgary, AB, Kanada, bestämde vi att bron i första kvadranten skulle ersättas. Planen var att tand 21 skulle förses med en singel-krona, vid tand 23 skulle ett implantat placeras och vid tand 22 en friändsbro.

Som ung och karriärorienterad person i en arbetsposition med mycket medial närvaro och hög aktivitet i sociala nätverk ville patienten ha naturlig estetik. På grund av patientens djupa bett och avsaknad av laterala incisiver var zirconia- eller metallkeramikbroar de bästa förutsättningarna. Tidigare innebar dessa val estetiska utmaningar och med risker för misslyckanden med fasadmaterialet. Tack vare framsteg med nya material som IPS e.max ZirCAD Prime, behöver vi inte längre välja mellan styrka, hållbarhet och estetik.

Steg 1

Ett 3D-print av modellen som framställts och provats i patientens mun godkändes. Designers från AurumGroup fräste de slutliga restaurationerna från IPS e.max ZirCAD. De följde sedan noggrant alla nesting-instruktioner för att få ett enhetlig färgförlopp och en färgöverensstämmelse på samtliga restaurationer.

Steg 2

Efter att jag mjukat upp restaurationernas ytor med ett diamantborr, fick materialet en jämn övergång för färg och translucens och var något ljusare än färgprovet. Jag kontrollerade nyansen mot Prime BL4 och jämförde den mot Bleach-färgskalan från Ivoclar.

Steg 3

Sedan skapade jag vertikala ytstrukturer; det första steget mot en naturlig morfologisk yta.

Steg 4

Jag karaktäriserade det incisala området med IPS Ivocolor incisalfärger SI1-SI3 för att kopiera det blåa färgtonsspektrumet. Materialet ger en otrolig illusion av opalescens och translucens.

Steg 5

IPS Ivocolor dentinfärg SD0 har en lätt brunaktig färgton som gör att jag enkelt kan använda ett recept för att återskapa de fyra blekande nyanserna.

 

Steg 6

Detta foto visar hur färgen har förändrats cervikalt-incisalt efter målning och bränning.

Steg 7

De glaserade monolitiska restaurationerna: den optimala opaciteten i den cervikala tredjedelen (3Y-TZP) maskerar perfekt även den opaka implantatdistansen på krona 23.

Steg 8

De glaserade restaurationerna på kontrollmodellen. Jag applicerade IPS Ivoclar Glaze FLUO, ett fluorescerande glaseringsmaterial, i två tunna skikt för att bevara ytstrukturerna.

Steg 9

Dr. Dhesi finjusterade ocklusionen och bedömde det estetiska utseendet, vilket var exceptionellt bra med imponerande färgprogression och färgmatchning trots två pontics och olika materialtjocklekar på bro, krona och dubbelkrona. Han sa, ”helhetskonceptet för restaureringarna gjorde det möjligt för oss att skapa en naturlig övergång från en tand till nästa. Vi är mycket nöjda med möjligheten att skapa definierade mellanrum approximalt och samtidigt bibehålla zirconiastyrkan på connectorerna. Materialvetenskapen gör det möjligt för oss att uppnå saker, som vi tidigare aldrig kunnat göra.”

Färdigt resultat

Patienten var glad över slutresultatet och förändringen med hans leende. Vi fick ett hållbart, högestetiskt resultat i harmoni med hans ansikte och läppar.

För mer information om IPS e.max ZirCAD Prime och IPS Ivocolor stains och glazes, var vänlig och besök ivoclar.com.

Aiham Farah, CDT, is a consultant and National Trainer of Comprehensive Esthetics with The Aurum Group in Calgary, AB, Canada. Previously, he owned laboratories specializing in cosmetic restorative dentistry. Since 2009, he has been a technical consultant for Ivoclar. Farah lectures internationally on ceramic materials, esthetic CAD/CAM solutions, teamwork in dentistry, dental psychomorphology, and advanced cosmetic characterization and has been published in numerous publications.

Hela artikeln i pdg: Hur man blåser liv i monolitiska restaurationer By Aiham Farah, CDT

Källa: Ivoclar

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev