Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Partnersamarbete

Hygien

14 januari 2021

Hur väljer jag vinkelstycke ur smittskyddssynpunkt

Vi vet att det finns bra sätt att skydda patienter och vårdpersonal mot smitta på tandläkarkliniken. Tandvårdspersonal var redan kompetent innan pandemin och var snabba att öka sin skyddsnivå när det blev nödvändigt. Skyddsutrustning (munskydd, visir, kläder), bra sugar, bra hygienrutiner, användande av kofferdam vid aerosolbildande behandlingar osv. har bidragit till att vi inte sett större utbrott på tandvårdskliniker. Den här texten bryter dock ner analysen till vinkelstycken specifikt.

Ti-Max 295L

Vad ska man tänka på vid val av vinkelstycke för att behandlingen ska vara så säker som möjligt?

Förhindrande av återsug
1. Att vinkelstycket är utrustat med funktioner som förhindrar att orala substanser och potentiellt smittbärande vätskor kan retirera tillbaka in i vinkelstycket. Ett baksug kan uppstå när det blir tryckskillnader. Ett kritiskt tillfälle är oftast när turbinvinkelstycket eller vinkelstycket stannas. Förutom fördelen att kontaminerade substanser stängs ute så stängs också små partiklar ute som potentiellt kan skada vinkelstycket och skapa obalans och slitage på lager och chucksystem. Tillverkaren av NSK till exempel har utrustat sina vinkelstycken och turbinvinkelstycken med systemet Clean Head System eller en double sealing för kirurgivinkelstycken. Andra märken kan ha andra funktioner med samma syfte men kontrollera att det finns ett system som fungerar.

2. Att motor och koppling har funktion som stoppar orala substanser eller vätskor från att komma in i och kontaminera unitens slangsystem. Genomspolning av slangar sker oftast en gång per dag på kliniken så om kontaminerad vätska återsugits kan den potentiellt överföras till nästa patient.

Nedan finns en film som ytterligare förklarar punkt 1 och 2 samt visar hur effektivt NSKs system är.

Lägre varvtal och möjlighet till kylning utan luft

3. Att välja ett vinkelstycke med det lägsta varvtal som behövs för behandlingen och att välja rätt kylningsmetod. Det finns forskning som menar att det tyder på att ett vinkelstycke med lägre varvtal sprider mindre aerosoler. Kylning med den traditionella spraydimman med luft/vattenblandning skapar finfördelade aerosoler som kan färdas långt. Forskare menar att kylning utan inblandning av luft ger en avsevärd minskning av aerosolspridning, dropparna blir större och färdas inte lika långt. Artikel finns att läsa här: Researchers suggest slower drill dental rotation in pandemic (dental-tribune.com). Olika länder har tagit fasta på detta i olika hög grad.
Vid vissa behandlingar krävs ett högt varvtal men behandlingarna brukar generellt klaras lika bra med ett uppväxlat motordrivet vinkelstycke som med ett turbinvinkelstycke. Turbinvinkelstycken har en högre hastighet men uppväxlade vinkelstycken har istället en högre torque (kraft/vridmoment) som uppväger detta och därför kan samma behandling utföras.

Video som visar skillnaden i aerosolspridning mellan ett luftdrivet turbinvinkelstycke och ett uppväxlat motordrivet vinkelstycke:

Video som visar skillnaden i aerosolspridning vid användning av ett vinkelstycke med luft och vattenkylning jämfört med ett vinkelstycke där luftfunktionen är avstängd:

Stängs luften av måste operatören också vara säker på att borren får en fullgod kylning. NSK har utrustat sitt uppväxlade vinkelstycke med en funktion för att blockera luften och därmed endast kyla borren med en jetstråle vatten. Funktionen är kontrollerad och ger fullgod kylning. Önskas det att återgå till användning av en luftblandning och den traditionella spraydimman så switchas det enkelt tillbaka till det läget via ett reglage.

Rengöring

4. Slutligen är det såklart en självklarhet att de vinkelstycken som används ska kunna processas till rätt renhetsgrad både utvändigt och invändigt och att detta utförs efter varje patient. Släta instrument utan skrovligheter som är hela och inte skadade i ytan är enklare att hålla rena. Tillverkarna brukar med en symbol eller i text ange om de klarar att diskas i diskdesinfektor samt kan köras i autoklav.

Källa: TS Dental

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev