Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Debatt

13 oktober 2010

Infekterad debatt om tandtekniska produkter

Den senaste tiden har vi från flera håll hört talas om importerade tandtekniska produkter som inte håller måttet. Bevisföringen är dock f.n. oklar. Granska dina leverantörer, alla är inte lika!

Kvalitet och patientsäkerhet
Debatten handlar framförallt om levererad kvalitet med allt vad det innebär i fråga om passform, design, hållfasthet, material och spårbarhet etc. Men det handlar också om transparens, d v s uppgift om ursprung samt konkurens och fri prissättning.

När det gäller kvalitet och patientsäkerhet verkar alla vara helt överens. Ingen patient skall behöva ifrågasätta produkternas kvalitet oavsett var de är tillverkade.

Vägen dit oklar
Problemet verkar vara avsaknad av regler, normer och definitioner på vad som är bra och godtagbar kvalitet samt uppföljning så att dessa kvalitetskrav följs. Här verkar olika aktörer hävda att de är kvalitetscertifierade, men de följer helt olika regler, standarder och normer.

Beställaren bör ställa krav
Vad som råder mindre tvivel om är väl om det går att låta tillverka avancerade produkter med bra kvalitet i Asien, förutsatt att man har en kvalitetsmedveten beställare (jmf. Apple med I-phone, Nikon, m.fl.).

Tandläkarförbundet och Tandläkartidningen tiger stilla
Dental24 har bett Tandläkarförbundet om en kommentar. Tandläkarförbundet är dock påfallande lågmälda kring detta. Inte heller Tandläkartidningen har valt att ta upp detta aktuella ämne som den senaste tiden toppat ”mest lästa” artiklar på Dental24. Är inte det lite märkligt? Det bör ju ligga i allas intresse att vi har en väl fungerande produktionskedja av tandtekniska produkter. Är det ett känsligt ämne, kanske?

Rapport från Läkemedelsverket på gång
Att befintliga regler efterföljs är en uppgift för den övervakande myndigheten d.v.s. Läkemedelsverket. Läkemedelsverket undersöker och förbereder också för närvarande en rapport som beräknas vara klar i början av nästa år. Redan på rikstämman i Göteborg kommer Läkemedelsverket sannolikt att offentliggöra delar av denna rapport.

Tandteknikleverantörerna i två läger
När det gäller fri konkurens och prissättning är meningarna delade. Detta är ju närmast en handelspolitisk och ideologisk debatt. Där får var och en bli salig på sin egen tro.

Vad det gäller import av tandtekniska produkter säger Sveriges Tandteknikerförbund till Dental24 att; ”För medlemskap gäller att produktion av tandtekniska arbeten till övervägande del ska ske i Sverige. Att ha som affärsidé att importera tandtekniska arbeten, utan att ha sin huvudsakliga produktion i Sverige är ej förenligt med förbundets regler om medlemskap. Medlemmar i förbundet bör uppmuntras att aktivt marknadsföra de svenska laboratorierna och argumentera för lika spelregler inom och utom Sverige”, enligt Jan Eric Gylleram, VD på Sveriges Tandteknikerförbund.

Detta betyder att importföretag som CDI Dental AB eller liknande företag, för närvarande inte är välkomna som medlemmar i Sveriges Tandteknikerförbund.

Intressant framtid
Inom kort kommer, som sagt, Läkemedelsverkets rapport, som väntas ge en bild av kvaliteten på såväl svensk- som utlandsproducerade tandtekniska arbeten.

Utvecklingen inom tandteknik går just nu mycket fort med allt högre grad av effektiv tillverkning både lokalt nära patienten och på distans mer eller mindre långt borta.

Det är säkert heller inte särskilt djärvt att anta att priskonkurrensen från lågprisländer inte kommer att minska framöver.

Dental24 följer fortsatt utvecklingen med stort intresse.

/Per Ahlberg

Läs även:  Riskfylld användning av Bisfenol A i tandmaterial?

Senaste nytt! (uppdaterat 2010-12-16)

Konferens om tandtekniska arbeten den 26 januari 2011

den 9 december 2010

Läkemedelsverket arrangerar den 26 januari 2011 en endagskonferens om dentala material. Dentala material är bland de mest använda ersättningarna för biologisk vävnad. Den snabba introduktionen av nya och komplexa dentala material är ett växande problem ur hanterings- och biverkningssynpunkt.

Dag: onsdag 26 januari 2011
Tid: 09.30 -16.00
Plats: Läkemedelsverket, Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala
Sista anmälningsdag: 22 december 2010

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev