Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Vårdfilosofi

14 december 2021

Interprofessionell samverkan:  Intresset från tandvården är stort! En intervju med Anders Lindunger

Tandläkare, läkare, fysioterapeuter och kuratorer jobbar med samma patientergrupper! Varför inte se synergier inom den vård vi alla verkar inom? Ungefär så kan tandläkare Anders Lindungers vårdfilosofi sammanfattas. Idag leder han för Folktandvården tillsammans med primärvården  ett samarbetsprojekt i Region Stockholm mellan tandvård och sjukvård, i ett ämne som berör tusentals människor.

Anders Lindunger

Diabetes av typ 2 ökar i Sverige, liksom i resten av världen. En av tre i Sverige har förstadier av diabetes typ 2 utan att veta om det. Hur skall man hitta dessa människor? Tandvården har tätare kontakter med sina patienter jämfört med primärvården/Vårdcentralen. Varför inte utnyttja detta faktum och vid den ordinarie undersökningen hos tandvården utföra riskbedömningar utifrån den orala hälsan som kan tyda på risk för diabetes typ 2?

– Många patienter går ju mer regelbundet till tandläkare än till vårdcentralen. Man kanske till och med blir kallad till tandläkaren. Regelbundenheten i besöken är smart att jobba med. Det har vi, men inte vårdcentralen. Det var så det började, förklarar Anders Lindunger.

Regionalt projekt

Forskningsprojektet heter ”Hur man kan identifiera risk för Diabetes typ 2 hos Folktandvården Region Stockholm genom riskbedömning och ett selekterande Point of caretest” och finansieras av innovationsfonden i Region Stockholm. I projektet ingår Folktandvården (FTV) och Primärvården (Akademiskt primärvårdscentrum, APC) inom Region Stockholm samt Karolinska Institutet (KI). På åtta platser i Region Stockholm pågår samarbetet med vårdcentraler och folktandvårdmottaningar som arbetar tillsammans.

Metoden är enkel. Tandvården gör bara det de är bra på. Istället för att mäta medicinska risker via blodprov och blodtrycksmätning, tränas tandvårdens personal i att upptäcka tecken på oral ohälsa enligt en särskild riskbedömningsmall utifrån karies och tandlossningsrisk.

– Ovanför en viss nivå, säger vi till individerna: ”Du kan ha en risk för diabetes?  Får vi skicka en remiss till en vårdcentral?” I de allra flesta fall accepterar de erbjudandet.  Sedan gör vården sina undersökningar för att identifiera och diagnosticera. Det är som ett blixtlås, på ena sidan folktandvården, på andra sidan primärvården. Och vår modell kopplar samman vårdkedjan samt drar samman till en enhet.

Riskpatienter kan identifieras

Pilotstudier visar att riskpatienter kan identifieras och det materialet kommer att publiceras under 2022

Drömmen vore att hitta rätt algoritm som presenterar precis det värde på den orala hälsan som gör att vi kan skicka en patient vidare, med god träffsäkerhet. Förhoppningsvis kommer forskningsresultaten att möjliggöra detta.

Miljoner att spara

Om man räknar in alla komplikationer, kostar diabetes typ-2 Region Stockholm ofantliga 2,5 miljard kronor årligen. Bland de tyngsta komplikationerna ser vi synskador, njurproblem och hjärtkärlsjukdomar men även tandlossning.

– Det finns en tung kostnad som är knuten till det här främst genom individuellt lidande för den drabbade personen men även i hälsoekonomiska kostnader för samhället.

– Om vi tittar på de här två och en halv miljarderna:  Kan vårt projekt bidra till att minska sjuktalen i Diabetes typ 2 även bara några procent så är det värdefulla besparingar i minskat lidande och kostnader vilket i sin tur innebär att resurser kan användas till annat nödvändigt inom regionen. Det profylaktiska perspektivet i att hitta riskerna tidigt kan betyda möjligheter för resursfördelning.

Interprofessionellt samverkande sedan 2010

Anders första erfarenhet av interprofessionellt samverkande var på Jakobsbergs sjukhus i Stockholm där han tillträdde som klinikchef på folktandvårdmottagningen 2010. På Jakobsberg fanns en kultur av samverkan mellan olika vårdprofessioner.

Vårdcentralen och Folktandvården inledde ett samarbete kring spänningshuvudvärk och med Jakobsbergsgeriatriken samt Akademiskt Äldre Centrum inleddes ett arbete med att identifiera oral ohälsa på korttidsboende. Det var kontakterna och erfarenheterna från de projekten som sedan öppnade dörren till engagemanget kring diabetes typ-2. Erfarenheterna från mer stuprörstänkande vårdtraditioner stimulerade Anders Lindunger att arbeta överbryggande inom det uppdelade vårdsystemet.

– Det är ju en ”sanning” att munnen inte är en del av kroppen. Tandvården och medicinen har hållits isär, som två stuprör. Det är många faktorer som har påverkat att det blivit så. Det är inte så att ingen förstår att mer samarbete är bättre. Men det finns så många hinder. I frustrationen i den dagliga världen, så jobbar man på i sitt stuprör och gör det man skall.

Kanske en generationsfråga 

Yngre generationer har kanske en större förväntan på att  samverkan mellan de olika vårdprofessionerna borde vara en självklarhet. När Anders Lindunger föreläser för tandläkarstudenter, väcker det alltid stor förvåning att läkare inte kan dela tillämpliga digitala journaluppgifter med tandläkare.

– ”Det är inte sant”, är studenternas spontana kommentarer.

Anders menar att det finns ett antal olika utmaningar för att möjliggöra överbryggningen varav tradition, journalsystem och transfereringssystem väger tyngst som hinder.

– Att det kan vara så år 2021? Alla med korrekt behörighet inom vården bör ha tillgång till tillämpliga journaler. Det skulle ge säkrare behandlingar. Medicinlistor och grundläggande hälsofakta som högt blodtryck eller högt BMI är uppgifter som vore perfekt om de kunde sammanläkas mellan vårdgivarna.

– Vi tar regelmässigt en hälsodeklaration med patienten före behandling. De frågorna skulle man ju egentligen kunna känna till redan innan patienten kom in i rummet om uppgifter delades. Varför skall man göra det två gånger?

– Idag händer det att vi inte kan genomföra vissa behandlingar av risk för ökad blödningsbenägenhet, men hade vi tillgängliga delade journaldata kunde vi lättare kommunicera med primärvården om riskerna utifrån deras kontroller.

Intresset för samarbete

Andra regioner har redan visat intresse för projektet. Kanske är tiden nu mogen för den här typen av samarbeten inom vården.

– Jag skulle önska att det vore lättare att nå fram till tjänstemän och beslutsfattare – på högre regional eller nationell nivå. Lokala beslutsfattare som är direkt involverade i projektet tycker att det är fantastiskt. Utmaningen är att få beslutfattare på högre nivå att förstå vad möjliga fördelar kan bli. Det är därför av yttersta vikt att resultaten säkras via vetenskaplig analys och därefter publiceras. Det ger tyngd och ryggrad till fortsatt arbete och framtida eventuell spridning regionalt eller nationellt.

En annan fråga är hur den egna professionen ställer sig till interprofessionell samverkan. Somliga hävdar att tandvården är förändringsobenägen.  Anders tror tvärt om att professionen är både redo för och nyfiken på förändringar.

– Förändringsintresset i kåren är förhållandevis stort. Jag märker det inte minst när jag föreläser om projektet. Många tandläkare nickar igenkännande och har själva stött på patienter som de velat skicka vidare till sjukvården men utan givna kanaler.

Nya tider, nya metoder

Det är många som tycker att det vore positivt att lägga till en ny gren till det profylaktiska trädet som tandvården omsorgsfullt skött sedan profylaktisk verksamhet infördes på 1960-talet med fluortantens debut. Idag finns även fluorfarbröder ute i verksamheterna på skolarna, menar Anders.

– WHO har fastslagit att munhälsa är en nyckel-indikator för folkhälsa. Jag är även stolt över det faktum att Socialstyrelsen lagt nya nationella riktlinjer som betonar vikten av att tandvården samarbetar med andra vårdgrenar.

– Själv är jag övertygad om att tandvård och primärvård kan göra mycket mer tillsammans. Vår metod när den är vetenskapligt säkrad är öppen för alla att använda såväl inom den offentliga som privata tandvården. En öppen källkod helt enkelt. Men vi måste ha politiker och tjänstemän med oss för att kunna lyckas i framtiden.

 

Fakta från WHO

Oral health is a key indicator of overall health, well-being, and quality of life. It encompasses a range of diseases and conditions that include dental caries, periodontal (gum) disease, tooth loss, oral cancer, oral manifestations of HIV infection, oro-dental trauma, noma and birth defects such as cleft lip and palate. The Global Burden of Disease Study 2017 estimated that oral diseases affect 3.5 billion people worldwide. According to the International Agency for Research on Cancer, cancers of the lip and oral cavity are among the top 15 most common cancers worldwide, with nearly 180 000 deaths each year.

Most oral diseases and conditions share modifiable risk factors with the leading noncommunicable diseases (cardiovascular diseases, cancer, chronic respiratory diseases and diabetes). These risk factors include tobacco use, alcohol consumption and unhealthy diets high in free sugars, all of which are increasing at the global level. There is a proven relationship between oral and general health. It is reported, for example, that diabetes mellitus is linked with the development and progression of periodontitis. Moreover, there is a causal link between high consumption of sugars and diabetes, obesity, and dental caries.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Vi använder cookies

På dental24.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras även "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: dental24.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2023-06-28

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

På webbplatsen dental24.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst förhindra eller ändra användandet av cookies genom att klicka här.

Dental24 ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På dental24.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På dental24.se använder vi både förstahandscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies dental24.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På dental24.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. Dental24 kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Dental24 använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på dental24.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

Dental24.se är ett webbforum, så kallad community, på internet som är fri att ta del av för alla besökare.

Dental24 innehar sedan oktober 2018 utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Press, Radio och TV. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling (GDPR) inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Vi använder s.k. cookies för att underlätta och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen Dental24.se.
För mer information om cookies se här >>

Vi distribuerar regelbundet ett redaktionellt nyhetsbrev utan reklam till våra prenumeranter utan kostnad. För att möjliggöra distribution lagrar vi respektive mejladress i vårt mejl/prenumerationsprogram MailChimp. Vid varje utskick finns möjlighet att avanmäla sig från nyhetsbrevet.

Vi tillhandahåller inte prenumeranternas mejladresser till tredje part. Adresserna används endast för publicering av nyhetsbrevet i WordPress och distribution via MailChimp.

Övriga person/företagsuppgifter används endast för vår egen administration (t.ex. fakturering i FortNox samt Salesforce CRM).

Dental24 använder sig inte av lagrad information för att automatiskt följa upp eller med hjälp av algoritmer återkoppla besök gjorda på Dental24.se (s.k. programmatic marketing eller re-targeting).

Huvudansvarig utgivare och ansvarig för företagets lagrade information är Per Capita AB genom dess VD och ägare Per Ahlberg.

Önskas ytterligare information om eller annullering av lagrade personuppgifter kontakta per.ahlberg@percapita.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras löpande.
(Senast uppdaterad 19 oktober 2021)

Dental24.se/Per Capita AB, org.nr 556763-9785