Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Arkiv

6 april 2009

Kär i borren? Här är alternativen

Allt fler alternativ till tandläkarborren utvecklas, och medierna är snabba med att presentera dem. Trots det borras det flitigt. Är kåren så borrglad som patienterna tror? Dental Magazinet har tittat närmare alternativen. Lasern är kanske det borralternativ som rönt störst intresse. Men att hitta bra objektiv information om laserbehandling och vilka konsekvenser som kan uppstå är svårt.

SBU, som bland annat har till uppgift att utvärdera vilken behandling som är bäst inom vården, har ännu inte undersökt frågan.

– För att vi ska undersöka en fråga måste intressenter inom vården komma in med en förfrågan om vad som ska utvärderas, säger Sofia Tranaeus, verksam vid SBU och tidigare bland annat forskare vid tandläkarhögskolan i Stockholm.

Nyligen har just en sådan fråga kommit in till SBU. Den handlar om att utvärdera lasermetoder. Förslaget kommer nu att beredas, först därefter fattas beslut om SBU ska sammanställa en så kallad alert-rapport över metoderna. Alert-rapporter redovisar tidiga utvärderingar av enskilda nya metoder som är på väg att utvecklas och spridas inom hälso- och sjukvården.

De alternativ till borren som finns i dag är förutom olika typer av lasrar även kemiska metoder, luftblästringsmetoder och ultraljud.

År 2000 gjordes en vetenskaplig undersökning, publicerad i British Dental Journal (Banerjee et al 2000*) där några av alternativen till borren gicks igenom. I denna undersökning avverkar borren effektivt all slags tandsubstans. Men även air-abrasion, som innebär att tryckluft blåser aluminiumoxidpartiklar mot tandytan, har visat sig vara ett bra alternativ för frisk tandsubstans och karierad emalj.

Andreas Sohlé är tandläkare vid Folktandvården i Täby och han har använt laser under flera år. Även om han ser många fördelar med lasern, har han inte slängt borren.

– Lasern har sina begränsningar. Det går till exempel inte att ta bort metall med laser och om jag ska slipa för krona är det mycket smidigare att använda borren eftersom den har en slipande verkan på sidorna medan lasern enbart jobbar i axial riktning. Dessutom är det bättre att använda borren i de fall insynen är begränsad, säger Andreas Sohlé.

Hans bedömning är att laser ger färre postoperativa besvär i form av till exempel infektioner.

Om lasern har så många fördelar, varför används inte metoden mer? Ett svar är priset. En laser kostar från en halv miljon kronor och uppåt.

Ytterligare en förklaring handlar om dokumentation. Det finns inte tillräckligt mycket skrivet om laserbehandling, förutom det säljmaterial som tillverkarna av laser tar fram. Eftersom tandläkare ska agera utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet är det naturligt att många fortsätter att arbeta med borren. Inte heller landets studenter får någon utbildning i denna metod.

För att lasern ska vinna mark i Sverige krävs mer forskning och dokumentation inom området. Om det finns pålitlig information som visar att laserbehandling är säkert och effektivt kommer troligen intresset från tandläkarnas håll att öka. Om priset dessutom sjunker så att även mindre praktiker har råd att köpa dem, är det troligen bara en tidsfråga innan vissa patienter har som krav att få behandling med laser. Eftersom det är kunden som sitter på pengarna är det bara för Sveriges tandläkare att rätta sin sig i ledet. Och det gäller vare sig man är kär i borren eller inte.

Henrik Norberg FAKTA

Kort om de alternativa metoderna

Kemo-mekaniska metoder

Dessa metoder innebär att kariesskadat dentin först mjukas upp med en kemisk lösning eller gel och sedan avlägsnas med speciella handinstrument eller långsamt roterande instrument.

Metoderna tar uteslutande bort kariesskadat dentin och är mindre smärtsam än exkavering med borr eller exkavering med vanlig exkavator men tar i allmänhet längre tid. Ett exempel är Carisolv med speciella kloraminer som verksamma beståndsdelar.

Air-abrasion

Air-abrasion innebär att tryckluft blåser aluminiumoxidpartiklar mot tandytan. Metoden är utmärkt för att avlägsna emalj och skapa tillträde till kariesskadan. Metoden lämpar sig också väl för fissurrensningar.

Laser

Det går även att avlägsna tandsubstans med laser, till exempel erbium-YAG-laser. Laserljus med hög energi absorberas av vatten och hydroxylapatit direkt i tandhårdvävnadernas ytskikt. Detta medför bland annat att vatten förångas momentant och bidrar till att spränga bort mikroskopiska fragment. På så sätt avlägsnas skikt efter skikt med tandhårdvävnad. Metoden är mindre smärtsam än konventionell borrning men tar i allmänhet längre tid.

Källa: Dan Ericson, professor vid tandläkarhögskolan i Malmö.

* Br Dent J. 2000 May 13;188(9):476-82.

Dentine caries excavation: a review of current clinical techniques.

Banerjee A, Watson TF, Kidd EA.

Tips!

Vill du läsa mer om laser?

* Aust Dent J. 2003 Sep;48(3):146-55; quiz 198.

The current status of laser applications in dentistry.

Walsh LJ.

Eller gå in på webben:

* http://jada.ada.org/cgi/collection/dental_equipment_instruments

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev