Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Debatt

17 februari 2011

Kommentarer till Läkemedelsverkets pressrelease den 15/2 2011 och utvärdering av undersökningen av tandkronor

LMV skriver i rubriken att tandkronor får gott betyg.
Vad menar man egentligen med detta generella påstående?

I sitt pressmeddelande skriver man:

Någon avgörande skillnad kunde inte konstateras mellan svensktillverkade och importerade kronor utom med avseende på materialinnehåll.

I den redovisade studien kan man däremot läsa:

Analysresultaten för de högädla guldlegeringarna visade bl. a. att det sannolikt var en annan legering än vad man uppgivit i 46 % av de importerade kronorna medan motsvarande siffror för de svenska var 8 %. För en av de importerade kronorna (8 %) saknades information om innehållet och laboratoriet kunde inte ge information om materialet trots att myndigheten ställde frågan.

Menar LMV verkligen att det inte är någon avgörande skillnad på 48% och 8%?

LMV fortsätter:

Däremot stämde ofta inte innehållet med det som laboratoriet angav…

Varför generaliserar LMV genom att mot bättre vetande likställa resultaten mellan svensktillverkat och importerat när undersökningen entydigt visar på motsatsen?

På ett ställe i pressmeddelandet skriver LMV:

De svensktillverkade kronorna i ädelmetall hade genomgående ett större metallinnehåll och hänvisar då till: Någon avgörande skillnad kunde inte konstateras mellan svensktillverkade och importerade kronor utom med avseende på materialinnehåll.

 

Man blandar alltså ihop begreppen materialinnehåll med viktjämförelsen mellan svensktillverkat och importerat. I den jämförelsen konstaterades att svenska kronor utförda i ädelmetall i genomsnitt vägde 25% mer än de importerade. Det resultatet har LMV märkligt nog inte lyckats dra några slutsatser av fast att man i studien kapat kronorna och därigenom haft möjligheten att studera hur understött porslinet är av metallen. I den svenska tandteknikerutbildningen understryks nödvändigheten av att utforma metallen för att ge porslinet det stöd som är nödvändigt för att minimera risken för porslinsfrakturer.

Varför ger inte undersökningen något svar på om de importerade ädelmetallkronorna är utformade lege artis?

Läkemedelsverket skriver på ett annat ställe:

…att importen utgör ca 40% av den totala volymen tandtekniska arbeten i Sverige.

Man hänvisar helt okritiskt till en siffra som Sveriges Tandteknikerförbund olyckligtvis uppgivit på helt felaktiga grunder. I själva verket utgör importen istället ungefär 15% av den totala volymen.

Det är anmärkningsvärt att LMV som är en statlig myndighet inte kontrollerar siffran innan man publicerar den.

Sammanfattningsvis ger LMV:s slutsatser av studien och pressreleasen inte någon rättvis bild av vad deras egen undersökning påvisar och uppvisar grova generaliseringar som svenska seriösa laboratorier finner stötande.

/Upprörd svensk tandtekniker

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev