Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Debatt

19 maj 2011

Kommentarer till Tandläkarförbundets ordförandes ledare i Tandläkartidningen

Under rubriken ”Kvalitet på tandteknik viktigt i tandvården” skriver Gunilla Klingberg, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund, en mycket tänkvärd ledare i senaste numret av Tandläkartidningen.

Ledarens huvudtema är patientsäkerhet. Hon skriver ”kvalitet är centralt ur patientsäkerhetssynpunkt” och uttrycker uppfattningen att det är alldeles självklart att patienter skall säkerställas hög kvalitet. Hon pekar i det sammanhanget på vikten av ett väl fungerande samarbete mellan tandläkaren och tandteknikern. ”Det är genom att utveckla samarbetet” som man uppnår bäst resultat för patienten menar hon. På ett annat ställe skriver Gunilla Klingberg ”det borde vara en självklarhet att som legitimerad yrkesutövare ha möjlighet att utveckla ett sådant samarbete”.

Sveriges Tandteknikerförbund kan inte annat än att hålla med henne i alla dessa synpunkter. Här är det dock bra att komma ihåg att tandteknikern och tandläkaren har ett gemensamt ansvar för patientsäkerheten.

Som yrkesutövande tandtekniker förstår vi vikten av att detta samarbete sker genom personlig kommunikation och den endast kan ske om möjligheter ges att prata med den tandtekniker som utför arbetet. Hur det förhåller sig med den möjligheten när de tandtekniska arbetena tillverkas i Kina behöver man inte vara särskilt skarptänkt för att förstå.

Gunilla Klingberg skriver vidare; ”Laboratorier vars tjänster inte upphandlas kan drabbas ekonomiskt vilket i sin tur påverkar även de privat verksamma tandläkarnas tillgång på laboratorier” och drar mycket riktigt slutsatsen att detta på vägen riskerar bli en patientsäkerhetsfråga. Tandteknikerförbundet instämmer helt i det hon skriver och vill kraftfullt fördöma landstingens tillvägagångssätt att upphandla tandtekniska arbeten. Risken är överhängande att ett flertal laboratorier slås ut med påföljden att möjligheten att få tillverkat mer avancerade och krävande arbeten här i landet går förlorad . Alla seriöst arbetande tandläkarna inser naturligtvis vilka förödande konsekvenser det skulle komma att innebära för svensk tandvård.

Anekdoten om John Glenn är kanske däremot bara att ses som inget annat än just en anekdot!

Bo Ekberg

Ordförande i Sveriges Tandteknikerförbund

Läs Gunnilla Klingbergs ledare: Ledare_tlt.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev