Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Debatt

21 mars 2022

Kommer Folktandvården i norra Sverige att finnas kvar?

Det svenska tandvårdssystemet behöver snarast omdanas. Ett förslag: ta bort reformen om gratis tandvård för unga vuxna upp till 23 år. Återgå till 19 år som gräns för avgiftsfri tandvård. Det skriver chefer för folktandvården i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.


Vem ska i framtiden erbjuda barntandvård och tandvård till de med särskilda behov eller som är äldre? Det frågar sig skribenterna.

Vi känner en stor oro för vem som i framtiden ska erbjuda barntandvård och tandvård till individer som har särskilda behov eller är äldre. Grupper som är högst prioriterade hos oss och som vi har det slutgiltiga vårdansvaret för. Folktandvården i norra Sverige kommer inte att klara av detta med nuvarande tandvårdssystem.

Det är en vård som inte är ekonomiskt attraktiv då den är prisreglerad. Enligt den senaste statliga utredningen som kom i mars 2021 (Betänkandet Jämlik tandhälsa SOU 2021:8) konstateras att 15 av 21 Folktandvårdsorganisationer går back på barntandvården. Folktandvården i våra län har i dag vårdansvar för över 95 procent av barnen.

Vi har stor brist på medarbetare och saknar bland annat över 90 tandläkare i norr. En yrkeskår som har utbildat sig i fem år för att nå sina tandläkarkunskaper. Vi kan se en trend där alltfler väljer att söka sig till privattandvården.

Folktandvården i nordligaste Sverige kan i dag i väldigt liten utsträckning erbjuda tandvård till vuxna patienter på grund av resursbristen.

Sveriges nuvarande tandvårdssystem håller på att kollapsa!

Att ta in privata hyrtandläkare inom Folktandvården är inte lösningen på problemet. Vi ser med fasa på utvecklingen inom hälso- och sjukvården, med ett system där vården är beroende av bemanningsföretag vilket är starkt kostnadsdrivande för regionerna. Vi ser även allvarliga patientsäkerhetsrisker med konceptet.

Det undersöks för många friska patienter i dagens tandvårdssverige. Resurserna läggs på fel patientgrupper. Hur ofta behöver en patient med frisk mun besöka tandvården? Vart tredje till fjärde år! Inte som i dag, där alldeles för många patienter med god munhälsa undersöks varje eller vartannat år. Det nuvarande tandvårdssystemet gör att de med störst behov inte erbjuds tandvård.

Det svenska tandvårdssystemet behöver snarast omdanas!

Våra förslag är:

1. Ta bort reformen om gratis tandvård för unga vuxna upp till 23 år. Återgå till 19 år som gräns för avgiftsfri tandvård. Merparten av våra unga har i dag en mycket god munhälsa och tandvårdsresurserna behöver i stället läggas på grupper med risk för dålig munhälsa. På så sätt kan vi nå en mer jämlik tandvård.

2. Inför ett enhetligt riskbedömningssystem för tandvården i Sverige. Vi i Folktandvården har under flertalet år arbetat med att riskbedöma våra patienter för att fördela resurser till de med störst behov. Det behöver alla tandvårdsaktörer göra och tydlig statlig styrning behövs för att detta ska bli verkstad.

3. Se över ersättningssystemen för tandvården så att mer ekonomiska resurser skjuts till på de grupper som är högst prioriterade.

4. Ställ krav på att alla tandvårdsaktörer i Sverige ska vara med och dela på ansvaret för de högst prioriterade patientgrupperna. Ett uppdrag vi i Folktandvården är stolta över att ha men som tyvärr medför att vi blir allt färre i våra organisationer.

Genom dessa insatser kommer Sveriges samlade tandvårdsresurser att nyttjas på bästa sätt.

Släck inte skylten till Folktandvården i norra Sverige!

Maria Pettersson, Verksamhetsområdeschef Folktandvården Region Norrbotten

Anna-Maria Stenlund, Områdeschef tandvård Region Västerbotten

Stefan Stjernström, Områdeschef Folktandvården Region Jämtland Härjedalen

 

Replik av tandläkare Jakob Krooks den 22/3:

Eget agerande får folktandvården att kollapsa

Privat tandvård ger i dag mer vård och framför allt mer förebyggande vård – vilket jag är övertygad om att patienten tjänar på.

Debattartikeln (21/3) från bland annat regionens tandvårdschef kräver en kommentar.

Frågan om folktandvårdens framtid är nog berättigad och ja, det verkar som den håller på att kollapsa. Vi får i princip varje vecka samtal från trogna kunder hos folktandvården som inte blir kallade längre och dessutom inte får information om att de inte har tid att ta hand om dem. Och kanske en rekommendation att söka privat tandläkare som har möjlighet att hjälpa dem.

Det som saknas är nog en hel del självrannsakan bland cheferna inom denna verksamhet. Nämligen hur man själv agerat. Dålig personalpolitik, satsningar på att konkurrera i stället för att samarbeta med privata aktörer.

Bygget av en dyr klinik mitt i Umeås centrum bör diskuteras. Alltså det ställe i Västerbotten där det är absolut bäst tillgång till tandvård. På små orter i inlandet har det gått trögare med satsningar, till exempel i Sorsele.

När jag började som tandläkare vägrade folktandvården att barn skulle få gå privat. Det ändrades sedan, så de senaste 15 åren har barn fått gå till privata aktörer (dock med usel ersättning från landstinget).

Vi har välkomnat de barn som sökt sig till oss. I senaste avtalet som regionen lägger fram så ska vi privata aktörer för att behandla barn överlåta till region Västerbotten att fördela barnen och det skall stå att vården skall ske i deras regi. Med andra ord så skall vi lyda under regionen.

Jag tror det är få privata företag som skulle acceptera att samhället styrde deras verksamhet på det sättet. Detta är ett avtal många av oss avstått att skriva på med följd att ett antal barn nu måste hitta ny vårdgivare.

Eller så får vi behandla dessa barn utan ersättning vilket regionen till och med skriftligen frågat om vi kan/ska göra. Personligen kommer jag låta de barn som går hos mig gå kvar utan att jag får någon som helst ersättning, jag känner ett vårdansvar för dem.

Varifrån folktandvårdens chefer fått att det räcker med besök var fjärde år vet jag inte. Inget jag lärde mig under min utbildning i varje fall. Att det är för sällan är den slutsats jag drar efter 30 år i yrket.

Den stora styrkan med dagens tandvård är de regelbundna besöken. De barn som gått hos mig har blivit kallade varje år till samma peng som folktandvården, med skillnaden att de kallar betydligt mer sällan.

Privat vård ger i dag mer vård och framför allt mer förebyggande vård – vilket jag är övertygad om att patienten tjänar på. Att gena och söka kortsiktiga ekonomiska vinster lönar sig sällan, enligt min erfarenhet.

Jakob Krooks, privattandläkare

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Vi använder cookies

På dental24.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras även "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: dental24.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2023-06-28

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

På webbplatsen dental24.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst förhindra eller ändra användandet av cookies genom att klicka här.

Dental24 ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På dental24.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På dental24.se använder vi både förstahandscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies dental24.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På dental24.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. Dental24 kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Dental24 använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på dental24.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

Dental24.se är ett webbforum, så kallad community, på internet som är fri att ta del av för alla besökare.

Dental24 innehar sedan oktober 2018 utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Press, Radio och TV. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling (GDPR) inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Vi använder s.k. cookies för att underlätta och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen Dental24.se.
För mer information om cookies se här >>

Vi distribuerar regelbundet ett redaktionellt nyhetsbrev utan reklam till våra prenumeranter utan kostnad. För att möjliggöra distribution lagrar vi respektive mejladress i vårt mejl/prenumerationsprogram MailChimp. Vid varje utskick finns möjlighet att avanmäla sig från nyhetsbrevet.

Vi tillhandahåller inte prenumeranternas mejladresser till tredje part. Adresserna används endast för publicering av nyhetsbrevet i WordPress och distribution via MailChimp.

Övriga person/företagsuppgifter används endast för vår egen administration (t.ex. fakturering i FortNox samt Salesforce CRM).

Dental24 använder sig inte av lagrad information för att automatiskt följa upp eller med hjälp av algoritmer återkoppla besök gjorda på Dental24.se (s.k. programmatic marketing eller re-targeting).

Huvudansvarig utgivare och ansvarig för företagets lagrade information är Per Capita AB genom dess VD och ägare Per Ahlberg.

Önskas ytterligare information om eller annullering av lagrade personuppgifter kontakta per.ahlberg@percapita.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras löpande.
(Senast uppdaterad 19 oktober 2021)

Dental24.se/Per Capita AB, org.nr 556763-9785