Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Debatt

21 mars 2022

Kommer Folktandvården i norra Sverige att finnas kvar?

Det svenska tandvårdssystemet behöver snarast omdanas. Ett förslag: ta bort reformen om gratis tandvård för unga vuxna upp till 23 år. Återgå till 19 år som gräns för avgiftsfri tandvård. Det skriver chefer för folktandvården i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.


Vem ska i framtiden erbjuda barntandvård och tandvård till de med särskilda behov eller som är äldre? Det frågar sig skribenterna.

Vi känner en stor oro för vem som i framtiden ska erbjuda barntandvård och tandvård till individer som har särskilda behov eller är äldre. Grupper som är högst prioriterade hos oss och som vi har det slutgiltiga vårdansvaret för. Folktandvården i norra Sverige kommer inte att klara av detta med nuvarande tandvårdssystem.

Det är en vård som inte är ekonomiskt attraktiv då den är prisreglerad. Enligt den senaste statliga utredningen som kom i mars 2021 (Betänkandet Jämlik tandhälsa SOU 2021:8) konstateras att 15 av 21 Folktandvårdsorganisationer går back på barntandvården. Folktandvården i våra län har i dag vårdansvar för över 95 procent av barnen.

Vi har stor brist på medarbetare och saknar bland annat över 90 tandläkare i norr. En yrkeskår som har utbildat sig i fem år för att nå sina tandläkarkunskaper. Vi kan se en trend där alltfler väljer att söka sig till privattandvården.

Folktandvården i nordligaste Sverige kan i dag i väldigt liten utsträckning erbjuda tandvård till vuxna patienter på grund av resursbristen.

Sveriges nuvarande tandvårdssystem håller på att kollapsa!

Att ta in privata hyrtandläkare inom Folktandvården är inte lösningen på problemet. Vi ser med fasa på utvecklingen inom hälso- och sjukvården, med ett system där vården är beroende av bemanningsföretag vilket är starkt kostnadsdrivande för regionerna. Vi ser även allvarliga patientsäkerhetsrisker med konceptet.

Det undersöks för många friska patienter i dagens tandvårdssverige. Resurserna läggs på fel patientgrupper. Hur ofta behöver en patient med frisk mun besöka tandvården? Vart tredje till fjärde år! Inte som i dag, där alldeles för många patienter med god munhälsa undersöks varje eller vartannat år. Det nuvarande tandvårdssystemet gör att de med störst behov inte erbjuds tandvård.

Det svenska tandvårdssystemet behöver snarast omdanas!

Våra förslag är:

1. Ta bort reformen om gratis tandvård för unga vuxna upp till 23 år. Återgå till 19 år som gräns för avgiftsfri tandvård. Merparten av våra unga har i dag en mycket god munhälsa och tandvårdsresurserna behöver i stället läggas på grupper med risk för dålig munhälsa. På så sätt kan vi nå en mer jämlik tandvård.

2. Inför ett enhetligt riskbedömningssystem för tandvården i Sverige. Vi i Folktandvården har under flertalet år arbetat med att riskbedöma våra patienter för att fördela resurser till de med störst behov. Det behöver alla tandvårdsaktörer göra och tydlig statlig styrning behövs för att detta ska bli verkstad.

3. Se över ersättningssystemen för tandvården så att mer ekonomiska resurser skjuts till på de grupper som är högst prioriterade.

4. Ställ krav på att alla tandvårdsaktörer i Sverige ska vara med och dela på ansvaret för de högst prioriterade patientgrupperna. Ett uppdrag vi i Folktandvården är stolta över att ha men som tyvärr medför att vi blir allt färre i våra organisationer.

Genom dessa insatser kommer Sveriges samlade tandvårdsresurser att nyttjas på bästa sätt.

Släck inte skylten till Folktandvården i norra Sverige!

Maria Pettersson, Verksamhetsområdeschef Folktandvården Region Norrbotten

Anna-Maria Stenlund, Områdeschef tandvård Region Västerbotten

Stefan Stjernström, Områdeschef Folktandvården Region Jämtland Härjedalen

 

Replik av tandläkare Jakob Krooks den 22/3:

Eget agerande får folktandvården att kollapsa

Privat tandvård ger i dag mer vård och framför allt mer förebyggande vård – vilket jag är övertygad om att patienten tjänar på.

Debattartikeln (21/3) från bland annat regionens tandvårdschef kräver en kommentar.

Frågan om folktandvårdens framtid är nog berättigad och ja, det verkar som den håller på att kollapsa. Vi får i princip varje vecka samtal från trogna kunder hos folktandvården som inte blir kallade längre och dessutom inte får information om att de inte har tid att ta hand om dem. Och kanske en rekommendation att söka privat tandläkare som har möjlighet att hjälpa dem.

Det som saknas är nog en hel del självrannsakan bland cheferna inom denna verksamhet. Nämligen hur man själv agerat. Dålig personalpolitik, satsningar på att konkurrera i stället för att samarbeta med privata aktörer.

Bygget av en dyr klinik mitt i Umeås centrum bör diskuteras. Alltså det ställe i Västerbotten där det är absolut bäst tillgång till tandvård. På små orter i inlandet har det gått trögare med satsningar, till exempel i Sorsele.

När jag började som tandläkare vägrade folktandvården att barn skulle få gå privat. Det ändrades sedan, så de senaste 15 åren har barn fått gå till privata aktörer (dock med usel ersättning från landstinget).

Vi har välkomnat de barn som sökt sig till oss. I senaste avtalet som regionen lägger fram så ska vi privata aktörer för att behandla barn överlåta till region Västerbotten att fördela barnen och det skall stå att vården skall ske i deras regi. Med andra ord så skall vi lyda under regionen.

Jag tror det är få privata företag som skulle acceptera att samhället styrde deras verksamhet på det sättet. Detta är ett avtal många av oss avstått att skriva på med följd att ett antal barn nu måste hitta ny vårdgivare.

Eller så får vi behandla dessa barn utan ersättning vilket regionen till och med skriftligen frågat om vi kan/ska göra. Personligen kommer jag låta de barn som går hos mig gå kvar utan att jag får någon som helst ersättning, jag känner ett vårdansvar för dem.

Varifrån folktandvårdens chefer fått att det räcker med besök var fjärde år vet jag inte. Inget jag lärde mig under min utbildning i varje fall. Att det är för sällan är den slutsats jag drar efter 30 år i yrket.

Den stora styrkan med dagens tandvård är de regelbundna besöken. De barn som gått hos mig har blivit kallade varje år till samma peng som folktandvården, med skillnaden att de kallar betydligt mer sällan.

Privat vård ger i dag mer vård och framför allt mer förebyggande vård – vilket jag är övertygad om att patienten tjänar på. Att gena och söka kortsiktiga ekonomiska vinster lönar sig sällan, enligt min erfarenhet.

Jakob Krooks, privattandläkare

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev