Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

tandvårdsbidrag

10 juni 2020

Kompensation för förlorade subventioner i tandvårdens högkostnadsskydd

Regeringen vill kompensera tandvårdspatienter som riskerar att gå miste om de subventioner de har rätt till inom ramen för högkostnadsskyddet. Förslaget skickas nu på remiss i syfte att regeringen inom kort ska kunna överlämna en proposition till riksdagen.

Till följd av coronapandemin har många patienter som är över 70 år eller som tillhör någon annan riskgrupp haft stora svårigheter att besöka sin tandvårdsgivare. Många tandvårdskliniker har dessutom bara kunnat ta emot akuta patienter, dels på grund av smittorisk, dels för att flera tandvårdskliniker har bistått sjukvården med material och utrustning.

Av de skälen riskerar många personer att gå miste om de subventioner de har rätt till genom högkostnadsskyddet, eftersom besöket hos tandvården inte kunnat genomföras inom pågående ersättningsperiod.
För att undvika en sådan situation har det inom Regeringskansliet tagits fram ett förslag på lagändring. En lagändring är nödvändig eftersom ersättningsperioden är lagbunden.

– Förslaget om att kompensera tandvårdspatienterna är viktigt både för en jämlik tandhälsa och vanligt folks ekonomi. Det kan handla om tusentals kronor för den enskilde, säger socialminister Lena Hallengren.

Utkastet på proposition går nu på remiss. Därefter planerar regeringen att fatta beslut om propositionen, som sedan ska behandlas av riksdagen. Om riksdagen godkänner propositionen kan regeringen ta fram närmare bestämmelser om hur tandvårdspatienterna ska kompenseras.

Källa: Regeringskansliet

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev