Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Komplikationer som ökar i takt med den ökande användningen av implantat

Allt fler patienter får tillgång till moderna dentala implantat, och därmed också en ökad möjlighet till ett bättre liv. Medaljens baksida är dock de komplikationer som ökar i takt med den ökande användningen av implantat. Det är ett stort problem, inte minst eftersom de rengöringsmetoder som hittills funnits tillgängliga inte fungerar tillfredsställande.

Fram tills nu har det saknats effektiva rengöringsmetoder för att rädda implantat vid periimplantit

GalvoSurge® innebär en unik elektrolysmetod som klarar av att avlägsna bakterier där tidigare metoder går bet. Resultaten i kliniska studier är enastående.1,2

– Makro- och mikrostrukturen gör det svårt att effektivt avlägsna biofilmen från implantatytan. När bakterierna väl fått fäste på den ojämna implantatytan är de väldigt besvärliga att få bort, berättar Jennifer Liniger. Jennifer som är global produktchef för GalvoSurge®. GalvoSurge® är ett system som löser denna utmaning genom att utnyttja en revolutionerande elektrolytisk metod. GalvoSurge® rengör effektivt implantatytan vid periimplantit, oberoende av patientens bendefekt. En elektrolytlösning sprayas runt implantatet, som laddats med en låg spänning. Elektrolysen skapar vätebubblor, som i sin tur avlägsnar biofilmen. Ett sinnrikt system; vetenskapligt smart konstruerat, men samtidigt väldigt enkelt att använda i praktiken.

– GalvoSurge® utnyttjar att en vätska kan tränga in överallt, även där traditionella rengöringsmetoder kanske inte kommer åt. Användaren behöver inte göra mer än att trycka på en knapp, och själva rengöringen tar två minuter, säger Jennifer Liniger och fortsätter:

– Äntligen kan klinikerna erbjuda sina patienter en lösning som verkligen fungerar och som möjliggör re-osseointegration. Självklart krävs det fortfarande god kirurgisk kompetens och kunskap hos de kliniker som behandlar periimplantit, men GalvoSurge® gör själva rengöringen av implantatet – det lilla, men väldigt viktiga steget i behandlingen – så mycket lättare.

– Våra effektdata är väldigt goda. Den första kliniska studien visade att 23 av 24 implantat var fria från inflammation, och utan några försämrade kliniska parametrar. Jennifer Liniger berättar även om en klinisk studie som är den första i sitt slag, där implantat har undersökts histologiskt efter rengöring med GalvoSurge®.

– Här syntes re-osseointegrationen under mikroskopet, något som aldrig tidigare har kunnat visats.

GalvoSurge® lanserades hösten 2020, och går att använda tillsammans med de flesta titanimplantaten på marknaden. Jennifer berättar att allt fler kliniker runt om i Europa nu börjar använda rengöringsmetoden för att kunna rädda fler implantat, till stor nytta för sina patienter.

– Innan GalvoSurge® fanns det egentligen ingen behandling mot periimplantit som jag riktigt litade på, säger Pieter Avontroodt, som är parodontolog från Nederländerna.

Referenser

  1. Schlee M et al J Clin Med 2019; 8:1909
  2. Ratka C et al J Clin Med 2019; 8:1397

Källa: Nobel Biocare

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev