Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Partnersamarbete

Tandteknik

7 oktober 2020

Korrekt cementering ger hållbara zirkonia-konstruktioner

Zirkonia blir allt vanligare i den protetiska behandlingen. Detta har lett till att zirkonia-konstruktioners hållbarhet kommit i fokus. Några få enkla korrigeringar förbättrar prognosen avsevärt.

– Vi människor har tyvärr en tendens att dra oss för att söka kunskapen som finns i den vetenskapliga sfären. Istället förlitar vi oss på hur ”alla andra” omkring oss gör och har gjort, säger Michael Kalpakidis, på Tumba Dental i Stockholm.

Ett dentallaboratoriums ansvar begränsas inte bara till tillverkningsprocesser och materialval. Ett labb skall även informera tandläkaren hur konstruktioner ska behandlas och slutligen cementeras i munnen på patienten.

När zirkonia dök upp som en protetisk lösning i tandvården, spreds missuppfattningen att preparationstekniken och cementeringen inte skiljde sig från det vi var vana med – metallkeramiken. Det berodde på en kombination av okunskap och kanske på olycklig marknadsföring. Således utförde många tandläkare preparationen som man gjort med en MK-krona och cementeringen utfördes inte sällan med fosfatcement.

I takt med att protetiska lösningar i zirkonia ökat har translucensen och estetiken förbättrats, liksom materialen. Idag finns många studier på området. De har visat på faktorer som är avgörande för om konstruktionen blir en hållbar lösning. En nyckelfaktor är cementeringen av zirkonia.

– När vi tänker zirkonia, så tänker vi per automatik helkeram. Då är det lätt att ta till samma cementeringsprotokoll som man alltid har gjort, med lithiumdisilikat – som till exempel Emax från Ivoclar – eller andra glaskeramer. Om vi cementerar på det sättet, riskerar vi att försämra cementeringen och därmed prognosen, säger Michael Kalpakidis.

Studier visar att det delvis är möjligt att bonda zirkonia och inte bara förlita sig på ett friktionscement.

Det finns en avgörande skillnad när man skall cementera zirkonia. Momentet då konstruktionen provas i munnen – i samband med cementeringen – är kritiskt. När saliv kommer i kontakt med zirkoniakärnan, sker en kontaminering. Fosforlipiderna skapar en mer eller mindre isolerande yta mellan krona och cement.

Ett annat misstag är att använda fosforsyra (etsning) som vana från Emax och Empress. Det är lätt att tro att man då ”gör rent” även zirkonia före cementeringen. Istället försämrar detta bindningen ytterligare, då vätningen av fosforsyra ökar kontamineringen!

Det finns två sätt att säkerställa att ytan är fri från kontaminering före cementering. Antingen genom speciellt framtagna produkter, såsom Ivoclean (Ivoclar) eller Katana Cleaner (Noritake). Det andra sättet är genom blästring med AluOx 50my (2,0 bar) av insidan av konstruktionen. Cementet bör slutligen vara ett adhesivt resincement som innehåller 10-metakryloyloxydecyl dihydrogenfosfat (10-MDP).

– Vi på Tumba Dental väljer att blästra och behandla insidan för en bättre inre struktur, just för att förbättra den mekaniska retentionen av cementet. Vi rekommenderar våra tandläkare att använda Ivoclean eller Katana Cleaner för att optimera bindningen, avslutar Michael Kalpakidis.

Ett optimalt cementeringsprotokoll:

Förbered konstruktionen

  1. Efter provad konstruktion, blästra insidan med AluOx 50my (2,0 bar) om inte ditt labb redan gjort så.
  2. Gör ren konstruktionen med Ivoclean (Ivoclar) eller Katana Cleaner (Noritake). Följ fabrikantens anvisning. Använd EJ fosforsyra (Etsgel).
  3. Gör rent med alkohol och blås torrt.

Förbered tanden

  1. Se till att tanden är helt ren från temporära cementfragment.
  2. För en noggrannare rengöring av prepp, använd pimpsten med fluor eller vatten. Använd EJ putspasta, som kan kontaminera och försämra bindningen.
  3. Spola och blås torrt.

Cementering

  1. Använd helst ett adhesivt resincement som innehåller 10-metakryloyloxydecyl dihydrogenfosfat (10-MDP) som typ Panavia eller Multilink. Bonda och följ fabrikantens anvisningar.

Att tänka på

  • Undvik all applicering av fosforsyra på zirkonia-konstruktionen under cementeringsprocessen. Fosfatjonerna minskar markant den potentiella bondingen av cementet till zirkonia.
  • Gör inte rent tand/prepp med putspasta då det kan försämra bindningen. Använd istället pimpsten med fluor och vatten.
  • Använd alltid någon rengörare av zirkonia som Ivoclean eller Katana Cleaner.

Källa: Tumba Dental

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev