Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

UTBILDNING

22 oktober 2021

Kraftigt ökat intresse för att bli tandläkare i Göteborg

Intresset för att utbilda sig till tandläkare vid Göteborgs universitet har ökat stort. Inför vårens utbildningsstart har antalet sökande ökat med 41 procent jämfört med året innan. Antalet som hade utbildningen som sitt förstahandsval ökade också stort.

Ökningen är den enskilt största i modern tid för tandläkarprogrammet i Göteborg. Peter Lingström är professor i cariologi, och prefekt vid institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet som driver för tandläkarprogrammet.

– Det är oerhört glädjande att se att så många vill börja på vårt tandläkarprogram till våren. Man kan naturligtvis bara spekulera i vad som ligger bakom denna ökning. Förhoppningsvis har vår utbildning ett gott rykte nationellt, men det går inte att utesluta effekter av pandemin och att det positiva utfallet i olika rankningssystem också gjort att en del fått upp ögonen för vår institution, säger han.

Peter Lingström Foto: Elin Lindström

Peter Lingström Foto: Elin Lindström

Drygt 40 procent fler sökande

Totalt har 1501 personer sökt till tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet med start vårterminen 2022, vilket är en ökning med 41 procent jämfört med året innan. Av dessa hade 497 sökande utbildningen som sitt förstahandsval, vilket är en ökning med 56 procent, eller 3 procentenheter.

Tandläkarstudenterna har en fin samhörighet med övriga odontologiska utbildningar och då framförallt med blivande tandhygienister som de arbetar med i Odontologens moderna utbildningskliniker. Institutionen för odontologi som ansvarar för utbildningarna är sedan länge välkänd för sin framstående forskning, och deras internationellt goda rykte har också bidragit till att institutionen återkommande rankas som etta inom ämnet i världen.

65 studenter kommer antas

Av de totalt 1501 personer som sökt utbildningen kommer 65 studenter få börja vårterminen 2022. Precis som för många andra högskoleutbildningar sker ett visst överintag till tandläkarprogrammet, för att antalet färdiga tandläkare ska svara upp mot universitetets utbildningsuppdrag.

Agneta Robertson är professor i pedodonti och proprefekt vid institutionen för odontologi:

– Dagens studenter är flexibla, och kan söka sig till en utbildning för att känna efter om det är rätt för dem, säger hon och fortsätter:

– När söktrycket nu ökat så kraftigt kan det innebära att det kommer att krävas en högre poäng för att få en plats på tandläkarutbildningen. Eventuellt skulle det kunna påverka hur många av de antagna studenterna som genomför alla kurser. Detta skulle på sikt kunna innebära att vi kan minska vårt överintag.

Ökande trend för utbildning inom hälsa

Även för sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet ses en ökning av antalet sökande, och söktrycket ökar mer än för andra stora sjuksköterskeutbildningar i Sverige. Det totala antalet sökande ökar med 14,5 procent jämfört med förra våren, och antalet förstahandssökanden ökar med 8 procent. För läkarprogrammet vid Göteborgs universitet ökar både antalet totalsökande och förstahandssökande med drygt 20 procent, vilket är i nivå med den ökning som ses på andra stora läkarprogram i landet.

– Oavsett vad anledningen är bakom det ökade söktrycket så är det fantastiskt glädjande. Vi ser en uppåtgående trend för utbildningar inom hälsa och medicin överlag, sannolikt som en konsekvens av pandemin. Göteborg har under senare år etablerat sig som en attraktiv studentstad, vilket säkert också bidrar till den ökning av sökande som vi ser över tid, säger Gunnar Tobin, vicedekan för utbildningsfrågor vid Sahlgrenska akademin.

Färre sökande i landet

För högre utbildning i Sverige överlag minskar antalet sökanden totalt sett, enligt Universitets- och högskolerådet. När ansökan till vårens högskoleutbildningar stängde vid midnatt den 15 oktober hade antalet personer som anmält sig till program och kurser minskat med sex procent jämfört med toppnoteringen vårterminen 2021.

Om utbildningarna inom odontologi på Göteborgs universitet

Senaste topprankningarna:

Högst i ämnesrankning bland svenska universitet

Högst i ämnesrankning bland universitet i världen

Källa:

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev