Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

UTBILDNING

25 juni 2020

Kraftsamling för ny tandläkarutbildning

Planerna för att etablera en ny tandläkarutbildning vid Jönköping University (JU) fortsätter att ta form. Idag råder det stor brist på tandläkare utanför storstadsregionerna. Genom ett unikt utbildningskoncept kommer den nya utbildningen bidra till jämlik tandvård i hela Sverige. Jönköping University medverkar under den digitala mötesplatsen Elmiadalen som äger rum den 29–30 juni där bland annat tandvårdsbehovet diskuteras. 

Sedan ansökan om att få starta en tandläkarutbildning vid Jönköping University lämnades in i mars har arbetet gått in i en ny fas.

-Vi ser ett stort intresse för vår planerade tandläkarutbildning som blir central för kommande kompetensförsörjning inom tandvården i Sverige. Fokus i vår utbildning ligger på klinisk färdighet och vi tar som en del i utbildningen vara på den entreprenöriella energi som genomsyrar JU. Vi har en bred förankring i tandvården runt om i landet, med avsiktsförklaring om samarbete med 10 regioner i dagsläget, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

Den tidigare socialministern Göran Hägglund ingår i arbetsgruppen bakom satsningen och kommer att medverka i paneldebatten om bristen på tandläkare under Elmiadalen.

-Jag ser fram emot att få medverka i arbetsgruppen kring den nya tandläkarutbildningen. Jag tar med mig min erfarenhet från min tid som politiker med fokus på hälso- och sjukvårdsfrågor. För mig var det enkelt att tacka ja när jag fick förfrågan, dels för att jag känner Jönköping University väl som tidigare ledamot i stiftelsestyrelsen, dels för att jag sett vilken fantastisk potential det finns i den nya utbildningen, säger Göran Hägglund.

Jönköping Universitys ansökan om tillstånd att utfärda tandläkarexamen bygger på ett nära samarbete med Region Jönköpings län. Den Odontologiska Institutionen (OI) som drivs av regionen har varit en ledande nationell resurs för specialisttandvård inom Folktandvården, Region Jönköpings län, i nära femtio år.

-Odontologiska Institutionens verksamhet spänner över samtliga nio specialiteter och är en väl ansedd institution för utbildning specialisttandläkare. Som en nyckelaktör i den nya tandläkarutbildningen kommer OI:s spetskompetens vara berikande på många sätt och jag ser fram emot att diskutera tandläkarutbildningen under Elmiadalen, kommenterar regiondirektör Jane Ydman.

Ansökan om tillstånd att utforma tandläkarexamen lämnades in i mars och granskas nu av Universitetskanslersämbetet. Planen är att vid ett godkännande från Regeringen starta den nya utbildningen med cirka 40 utbildningsplatser våren 2023.

Jönköping University medverkar vid följande programpunkter under Elmiadalen:

Paneldebatt 30 juni: Kommer allt färre arbetstagare klara den växande försörjningsbördan?

Paneldebatt 30 juni: Finns det tillräckligt med tandläkare?

Paneldebatt 30 juni: På vilket sätt är effektivt samhällsbyggande livsviktigt?

Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Källa: Jönköping Unerveristy

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev