Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

19 november 2009

Kunskapsbrister vid tandtekniska laboratorier

SWEDENTAL: Läkemedelsverket har inspekterat 16 tandtekniska laboratorier under 2008. Där framkom att kunskaperna om det medicintekniska regelverket brister.

Vid inspektionen framkom att flera oklarheter förelåg om den tandtekniska verksamhetens tillverkaransvar och hur ansvaret fördelas mellan tandläkare och tandtekniker. Den riskhantering som laboratorierna själva ska ansvara för bedömdes av Läkemedelsverket vara otillfredsställande.

– Inspektionerna visade på en stor yrkesskicklighet, men att kunskapen om regelverket i de flesta fallen fortfarande är bristfällig, säger utredare Mats Ohlson vid Läkemedelsverket. Innebörden av laboratoriets ansvar som tillverkare och vad det medför var dåligt känd.

Syftet med inspektionerna var att kontrollera hur man följde de delar av det medicintekniska regelverket som gäller tillverkare av specialanpassade medicintekniska produkter. Liknande inspektioner gjordes år 2000 i Norrbotten, med ett ganska nedslående resultat.

Laboratoriet har god praktisk nytta av att känna till och följa regelverket eftersom det viktigt att tandvård håller god kvalitet i alla led, och i slutänden gagnar patienternas intresse och säkerhet.

– Läkemedelsverket har kontaktats av patienter som har velat ta del av dokumentation för sina proteser och implantat, men som inte lyckats få ut denna från vare sig tandläkare eller tandtekniskt laboratorium, säger Mats Ohlson. Detta har lett till onödiga konflikter och oro för patienter.

Rapporten presenterades fredagen den 13 november på Odontologiska Riksstämman i Älvsjö, Stockholm. Läs hela rapporten här.

Källa: Läkemedelsverket

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev