Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Kuraray Noritake Dental introducerar PANAVIA™ Veneer LC Utmärkt cement för utmanande uppgift 

Behandling med fasader kan vara utmanande. De estetiska förväntningarna hos patienter som väljer fasader är extraordinärt höga, hantering och placering av de extremt tunna restaurationerna är svår och adhesionen måste vara utomordentlig på grund av den icke-retentiva designen.


PANAVIA™ Veneer LC

För att motsvara förväntningarna och för att uppnå en pålitlig långsiktig funktion, är det därför viktigt att inte bara välja det lämpliga restaurationsmaterialet, utan även ett estetiskt, lätthanterat, högeffektivt system för cementering. Det nya PANAVIA™ Veneer LC från Kuraray Noritake Dental Inc. som består av PANAVIA™ V5 Tooth Primer, PANAVIA™ Veneer LC Paste och CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS erbjuder dessa utomordentliga optiska, hanteringsmässiga och bindande egenskaper.

PANAVIA™ Veneer LC underlättar högestetiska resultat på flera sätt: Med fyra olika färger med matchande try-in-pastor kan användaren ta med de individuella färgkraven i beräkningen och även simulera resultatet. Materialets fina flytbarhet och minimala filmtjocklek underlättar placeringen och ger högestetiska marginaler. De egenskaper som ligger till grund för osynliga marginaler över tid inkluderar den höga färgstabiliteten, polerbarheten och den bestående poleringen hos PANAVIA™ Veneer LC.

För att hålla arbetsfältet rent och torrt under cementeringen av fasaderna och för att förenkla proceduren, rekommenderas en samtidig placeringsteknik. PANAVIA™ Veneer LC är mest gynnsam för denna teknik eftersom det erbjuder en arbetstid på 200 sekunder. Därmed kan flera fasader placeras på samma gång, utan behov av någon tidsnöd mot stelningsreaktionen. Tiden och arbetet med att placera fasader reduceras ytterligare tack vare den ideala konsistensen hos PANAVIA™ Veneer LC som förhindrar att fasaderna glider eller lossar, klibbfriheten, det enkla avlägsnandet av överskott och den goda polerbarheten.

En hög bindningsstyrka till tandstrukturen som är stabil över tid uppnås tack vare integrationen av Kuraray Noritake Dental Inc.’s teknologi för kontakthärdning, som initierar polymerisationen av det adhesiva gränssnittet så fort PANAVIA™ Veneer LC Paste appliceras på PANAVIA™ V5 Tooth Primer, men påverkar inte stelningsreaktionen hos cementet. På detta sätt, förseglas gränssnittet mellan tand-adhesiv säkert utan att arbetstiden förkortas. En hög bindningsstyrka till restaurationsmaterialet uppnås med användning av den beprövade CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS.

Utrustat med denna kombination av innovativa och beprövade egenskaper, lämnar PANAVIA™ Veneer LC inget i övrigt att önska beträffande estetik, såväl som precis och effektiv placering av fasader. Mer information om PANAVIA™ Veneer LC och hela familjen med högeffektiva resincement finns tillgänglig online på www.kuraraynoritake.eu.

*Arbetstid under omgivande ljus (8000 lux.).

Källa: Kuraray Noritake Dental

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev