Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Företagare/verksamhet

23 november 2012

Kvartalsrapport för Enzymatica Q3 2012

Q3-RAPPORTEN FÖR ENZYMATICA I KORTHET:

  • Nettoomsättningen uppgick till SEK 357 520 (34 321)
  • Resultatet efter skatt uppgick till SEK -776 007 (-1 194 685)
  • Förlusten per aktie uppgick till SEK -0,04 per aktie
  • Soliditet 86% (82%)
  • Företrädesemission gav Enzymatica 8,2 MSEK före emissionskostnader
  • ColdZyme® Munspray registrerat hos Läkemedelsverket
  • Enzymatica utser Scientific Advisory Board

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG:

  • Mats Clarsund tillträder som ny forsknings- och utvecklingschef
  • Fredrik Håkansson tillträder som ny CFO

 

VD KOMMENTAR

Vi har under året genomfört två nyemissioner varav den ena slutfördes under tredje kvartalet. Båda emissionerna blev övertecknade och tillförde bolaget knappt 20 Mkr. Jag är stolt över den tilltro som finns för bolaget och de möjligheter som vi står inför – med nytt kapital. Nu kan vi bygga ett starkt fundament med utgångspunkt i forskning och produktutveckling, men också att genomföra lanseringar av våra registrerade produkter, såväl nationellt som internationellt.

Forskningen är en del av vår kärnverksamhet och syftar till att utveckla nya produkter liksom att vidare understödja den befintliga produktportföljen. Under det tredje kvartalet har vi initierat två in-vitro studier som uppföljning till registreringen av ColdZyme®  Munspray. Arbetet fortlöper enligt plan och den ena studien beräknas vara avslutad i slutet av 2012. Nu pågår ett intensivt arbete med detaljerna för den större (fas IV) studien vi tidigare aviserat. Denna studie beräknas starta under januari 2013. Dessutom har vi utsett ett Scientific Advisory Board, vars syfte är att kvalitetssäkra vår kliniska forskning och produktutveckling.

Försäljningen av bolagets nuvarande produkter, dvs föregångare till de produkter som nu är registrerade som medicintekniska produkter hos Läkemedelsverket, sker främst i svensk hälsofackhandel. Medieexponeringen och en stadigt ökande återköpsfrekvens har bidragit till en ökad försäljning, vilket även börjar synas i försäljningsrapporteringen för kvartalet. Det är mycket glädjande och stärker oss i förhandlingarna med landets olika apotekskedjor. Lansering av de medicintekniska produkterna Coldzyme® Munspray och Perizyme® Tuggummi sker successivt med början i det första kvartalet 2013.

Parallellt pågår förhandlingar med potentiella partners för en nordisk lansering. Vår ambition är att realisera dessa planer under 2013. Det är vår avsikt att först lansera i de svenska apotekskanalerna och därefter expandera i Norden. Det är en försening i förhållande till vad som kommunicerades i anslutningsmemorandumet i samband med bolagets notering på AktieTorget 2011, vilket då även får den effekt att de finansiella mål som angivits här flyttas fram ett år i tiden.

Avslutningsvis har vi också förstärkt vår organisation för att stå bättre rustade inför bolagets expansion genom rekryteringen av Mats Clarsund, PhD i enzymteknologi, som forsknings- och utvecklingschef och Fredrik Håkansson som CFO med erfarenhet från bolag som Systemtext, Nolato och Ernst & Young.

Michael Edelborg Christensen

OM ENZYMATICA
Enzymatica AB (publ) är ett publikt bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och registrering av medicintekniska produkter baserat på en patenterad enzymteknologi. Enzymatica använder sig av enzymet Penzyme®, ett köldanpassat trypsin från djuphavstorsk. Enzymet har en unik egenskap som gör det superaktivt vid omkring 37°C, vilket gör det överlägset att bryta ner sjukdomsrelaterade proteiner, motverka infektioner av virus och bakterier samt främja läkningsprocesser. ColdZyme® portföljen, som idag finns representerad i hälsofackhandeln, innehåller föregångare till de produkter som nu är registrerade som medicintekniska produkter mot förkylning samt tand/munhålesjukdomar.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev