Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Arkiv

6 april 2009

Läkartidningens webb: Parodontit underskattat problem hos diabetiker

Tandköttsinflammation kan påverka utvecklingen av komplikationer vid typ 2-diabetes. Det rapporterade tandläkare under en diabeteskonferens i San Francisco. Svenska läkare underskattar problemet, menar diabetologen Stig Attvall.

– En av många komplikationer till diabetes är en ökad risk för periodontal sjukdom. Och har du en oral infektion eller inflammation är det, precis som vid andra infektioner, mycket svårare att kontrollera blodsockret, påpekade Maria Ryan, professor i oral biologi och patologi vid Stony Brook-universitetet, USA, inför American Diabetes Associations (ADA) konferens i San Francisco.

Samma orala problem hos diabetiker har i studier visat sig öka risken för diabetisk njursvikt och död, enligt George Taylor, associate professor i odontologi vid universitetet i Michigan, USA.

Exempelvis har en longitudinell observationsstudie av Pima-indianer, en befolkning där förekomsten av diabetes är hög, enligt Taylor visat att de med allvarlig periodontal sjukdom löper en tre gånger högre risk att dö pga diabetisk nefropati eller ischemisk hjärtsjukdom än de med mild, moderat eller ingen periodontal sjukdom under elva år.

– Vi tror att parodontit påverkar den glykemiska kontrollen negativt på grund av proinflammatoriska ämnen som produceras vid en infektion, till exempel IL-1-beta och TNF-alfa, säger han.

Däremot är det inte klarlagt att behandling av periodontal sjukdom förbättrar blodsockernivåerna, enligt Taylor.

– Det finns studier som visar att det har en gynnsam effekt på den glykemiska kontrollen och andra som inte har funnit någon signifikant effekt. Så vetenskapligt är detta ännu osäkert, säger han till lakartidningen.se.

Ett komplicerande faktum i sammanhanget är att parodontit ofta inte orsakar smärta. Tandläkarnas råd är att det kan finnas skäl för läkare att fråga patienter med diabetes när de senast var hos tandläkaren. Särskilt om blodsockret är svårt att reglera.

En svensk diabetolog som deltar på ADA-konferensen, docent Stig Attvall vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, tycker att tandläkarnas budskap är viktigt.

– Visserligen har tandhälsan förbättrats mycket i Sverige, även bland patienter med diabetes. Men informationen från symposiet är viktig att sprida bland läkare och personal som arbetar med diabetespatienter i Sverige, säger han.

– Kliniskt är sambanden mellan infektioner i munhålan och diabetes väl definierat. Egentligen borde frågan om tandhälsan tas upp vid varje årskontroll. Tyvärr är det dock inte särskilt välkänt inom läkarkåren och många uppfattar att det ligger utanför deras domän, säger han.

Stig Attvall menar att läkare och tandläkare måste samarbeta än mer om patienter med periodontala problem.

– Säkert kan infektioner i munhålan förklara att en del diabetiker är svårbehandlade, säger han.

Studier:

Saremi A, Tulloch-Reid M, Hanson RL, Taylor GW, Bennett PH, Knowler WC. Periodontal disease and mortality in type 2 diabetes. Diabetes Care. 2005;28:27-32.

Shultis WA, Weil EJ, Looker HC, Curtis JM, Shlossman M, Genco RJ, et al. Effect of periodontitis on overt nephropathy and end-stage renal disease in type 2 diabetes. Diabetes Care. 2007;30:306-11.

Collin HL, Uusitupa M, Niskanen L, Kontturi-Narhi V, Markkanen H, Koivisto AM, et al. Periodontal findings in elderly patients with non-insulin dependent diabetes mellitus. J Periodontol. 1998;69:962-66.

Länk: www.lakartidningen.se

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev