Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

31 januari 2011

Läkemedelsverket vill se en bättre dialog mellan tandläkare och tandtekniker

Inget blir som bekant ”bättre än den svagaste länken”. Detta uppmärksammades på ett välbesökt seminarium på Läkemedelverket om tandtekniska arbeten den 26 januari.

Tandläkarna behöver bli bättre på att entydigt specificera och signera vad som beställs enligt en s.k. ”anvisning” d.v.s. ett beställningsformulär eller ordersedel.

Det tandtekniska laboratoriet, som är legal tillverkare, måste i sin tur bli bättre på att säkerställa och specificera innehållet. Den legala tillverkaren skall också signera att leveransen stämmer med anvisningen från tandläkaren alternativt om ev. avvikelse finns skall dessa anges i medföljande förklaring och med de väsentliga kraven i den medicintekniska lagstiftningen.

Förbättringspotential finns

Kompetensutveckling, förbättrad dokumenthantering, riskhantering, ansvarsfrågor (tillverkaransvar och ansvarsförhållanden mellan tandläkare och tandtekniker), s.k. ”anvisning” (beställningsorder), förklaring (bruksanvisning), leverantörsgranskning samt allmän kunskap om det medicintekniska regelverket är alla områden där förbättringspotential finns enligt Läkemedelsverket.

Dokumentation

Beskrivning av konstruktion och prestanda, uppgift om tillverkningsställe(n), möjlighet till spårbarhet av material, kontroll av underleverantörer, process och slutkontroll skall ingå i dokumentationen. Utförlig märkning av varan inklusive reklamationshantering skall också finnas.

Rapportering av avvikelser är idag bristfällig

Få fall av avvikelse rapporteras idag. Det beror säkert inte på att det inte finns avvikelser!
Fr.o.m. mars 2010 är även tillverkare av specialanpassade medicintekniska produkter skyldiga att följa reglerna om rapportering av biverkningar, olyckor och tillbud. Rapportering skall löpande ske från både tillverkare, tandtekniker och tandläkare till Läkemedelsverket.

Importerad tandteknik granskad

Såväl Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Folktandvården via tandläkare Karin Ekblom har granskat leveranser med importerade tandtekniska arbeten. Generellt kan sägas att importerade arbeten förefaller vara klenare dimensionerade än svensktillverkade men att de importerade ”enklare arbeterna” (typ MK) många gånger är förvånansvärt välgjorda.

Ibland är det inte själva det tandtekniska arbetet som är dåligt utfört utan avsaknad av en bra beställningsprocess. Vid flera tillfällen levererades inte exakt det som var beställt. Detta befäster att det är viktigt med att både exakt ange t.ex. i vilket material som det beställda arbetet skall vara tillverkat av så att man vet vad man stoppar in patientens mun. Detta skall också kunna gå att spåra via patientjournalen.

Oavsett var de tandtekniska produkterna är tillverkade kvarstår kravet på en bra dialog med alla underleverantörer och kvalitetssäkrade rutiner. Det börjar med vederhäftig s.k. anvisning från en kravställande tandläkare/patient.

/Per Ahlberg

Läs även:

”Tandbranschen får svidande kritik”, Corren 31/1-11 ››

Stor Kinaimportör vann senaste upphandlingen ››

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev