Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Tandvårdsstöd

5 december 2023

Lämplighetsprövning för privat tandvård skall stävja fusk och stärka patientsäkerhet

Tillståndsprövning för alla privata vårdgivare – nya som gamla. Ökade kontroll och sanktionsbefogenheter för Försäkringskassan. Det är huvuddragen i regeringens nya åtgärder mot fusk och bristande patientsäkerhet inom tandvården.

Socialminister Jakob Forssmed (t.h.) tar emot ett delbetänkande från utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn av utredaren Martin Färnsten. Foto: Regeringskansliet.

– Felaktiga utbetalningar från de statliga välfärdssystemen bedöms uppgå till mellan 15 och 20 miljarder kronor årligen. Tandvården är inget undantag.

Ja, så inledde socialminister Jakob Forssmed sin pressträff, där slutsatserna från utredningen Ökad kontroll över tandvårdssektorn presenterades.

– Det är mycket allvarligt att vårdgivare tillskansar sig statliga medel. Det sker inom hela välfärden.

Fusk och bristande patientsäkerhet går hand i hand

Det finns en koppling med välfärdsbrottslighet och bristande patientsäkerhet, förklarade Forssmed. De som fuskar stort är ofta de som har ärenden hos IVO.

Martin Färnsten, särskild utredare, hade i uppdrag att analysera och bedöma om det är lämpligt att införa tillståndsplikt och ägar- och ledningsprövning för privata vårdgivare, samt hur myndigheter kan få bättre kontroll över utbetalningar och över vem som utfört vården.

Bakgrunden är att 430 miljoner kronor per år felaktigt betalas ut i statligt tandvårdsstöd. 40 procent av det beräknas bero på avsiktliga fel.

– Det handlar om fusk, slarv, manipulerande med underlag för utbetalning och även i enstaka fall om grov ekonomisk brottslighet, förklarade Färnsten.

Villkor för att bedriva privat tandvård

Utredaren föreslår föga förvånande att det ÄR lämpligt att ställa fler villkor för att få bedriva tandvårdsverksamhet som privat vårdgivare. Fler villkor ställs även för att få ansluta sig till Försäkringskassans elektroniska system samt för enskilda utbetalningar av tandvårdsstödet.

Utredningen föreslår vidare att IVO skall tillståndspröva privata vårdgivare. IVO skall kontrollera ”lämplighet, vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna och laglydnad i övrigt”. En vårdgivare måste även ha ekonomiska förutsättningar.

– Alla befintliga privata vårdgivare skall söka tillstånd hos IVO. Men vi har också sagt att det skall ske under en treårig övergångsperiod, sa Färnsten.

Priset för att ansöka föreslås uppgå till 30 000 kr.

Det skall också krävas tillstånd hos IVO för att vara med i Försäkringskassans elektroniska system för utbetalning av statligt tandvårdsstöd. I systemet skärps reglerna på flera punkter; bland annat skall vårdgivare kunna avanslutas eller stängas av tillfälligt i fler situationer än idag.

Försäkringskassan föreslås få ta ut en avgift på 5 000 kr per år för att vara med i det elektroniska systemet.

Slutligen föreslås en rad åtgärder för att fastställa vem som utfört vården. Försäkringskassan får nya befogenheter att exempelvis kontrollera räkenskaper och anställningsförhållanden.

– Statligt tandvårdsstöd ska som huvudregel inte få betalas ut om behandlaren saknar legitimation, fortsatte Färnsten.

Välfärdsbrott prioriteras

Nu skickas utredningen på remiss. Eftersom välfärdsbrott prioriteras, kommer lagförslagen att beredas parallellt på Regeringskansliet, och föreslås träda i kraft 1 januari 2026.

– Det är viktiga komponenter i arbetet för att minska felaktiga utbetalningar, men också för att stärka patienternas ställning, avslutade socialminister Jakob Forssmed.

Pressträffen rörde formellt ett delbetänkande till den offentliga utredningen Stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn. Dir. 2022:108  
Utredningen: Ökad kontroll över tandvårdssektorn (SOU 2023:82) finns att ladda ned på regeringen.se

/Dental24

Källa: Regeringskansliet

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev