Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

16 februari 2012

Lärare på KI’s Tandteknikerprogram kräver att beslutet om avveckling rivs upp

I ett upprop undertecknat av lärarna vid Tandteknikerprogrammet på Karolinska Institutet kommer krav på att beslutet om avveckling ska rivas upp.

Lärarna framför i sin skrivelse en rad argument och skriver bl a: ”Vår bestämda uppfattning är att beslutet har fattats olagligt i strid mot arbetsrätten och att det därför skall göras en utredning på saklig grund. Dessutom kräver vi upprättelse för de tvetydiga och missvisande motiveringarna till avveckling samt en offentlig ursäkt.”

Lärarna anser att KI brutit mot en rad arbetsrättsliga regler och också kommit med felaktiga och ogrundade motiv för beslutet. Här några utdrag ur brevet:

–       Styrelsen för utbildning (US) och Konsistoriet har fattat ett beslut om avveckling av tandteknikerprogrammet utan att tillgodose de grundläggande, formella arbetsrättsliga kraven enligt MBL § 11 och MBL § 19.

–       Styrelsen för utbildning (US) och Konsistoriet har, enligt vår bestämda mening, hanterat beslutet om avveckling av tandteknikerprogrammet på Karolinska Institutet (KI) på ett felaktigt och odemokratiskt sätt med avsaknad av samråd med programmet i fråga samt programnämnden. US har baserat sin motivering till avveckling på felaktiga grunder och inte följt KI:s egna riktlinjer vad gäller avveckling av utbildningsprogram.

–       Första gången tandteknikerprogrammet på KI hotades av avveckling var i maj 2000 då det togs ett beslut om nedläggning. Detta beslut stoppades bl.a. av Utbildningsdepartementet, lärarna på tandteknikerprogrammet och tandteknikerstudenter pga. att det drevs igenom på ett regelvidrigt sätt.

–       Avsaknad av forskningsanknytning är en av de viktigaste punkter som legat som underlag till beslut om avveckling. Vi hävdar bestämt att det är US och Institutionen för odontologi som genom sin återkommande passiva hållning skall hållas ansvariga för att programmet inte kunnat uppfylla de krav på forskningsanknytning som nu US använder som motiv i sitt avvecklingsbeslut.

–       Beslutet tar inte hänsyn till att tandteknikerkåren har stora pensionsavgångar de närmaste åren och att det kommer behövas nyrekryteringar ute på laboratorierna likväl som nyetableringar av företag. Ref till Statistiska Centralbyrån som tydligt i sin ”Arbetskraftsbarometern ”2011” visar att det råder brist på yrkeserfarna tandtekniker.

Lärarna på tandteknikerprogrammet

 

Fadi El-Homsi             Karin Nordin Ivanow                         Jan Ringvall

Nagham Katif            Emmy Axén Sundgren                        Anna Nilsson

Läs hela skrivelsen från lärarna på Tandteknikerprogrammet på KI, 2012-02-15.

Tandteknikerprogrammets_upprattelse_2012-02-15.doc

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev