Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Arkiv

25 mars 2010

Larm om brister i tandläkarutbildningen i Umeå

Medicinska studentkåren slår larm om brister inom tandläkarutbildningen vid Umeå universitet. Studenterna klagar över dåligt bemötande och känner rädsla för att framföra kritik.

Dåligt bemötande, dålig kommunikation och en pressad studiesituation inte minst för studenter som kombinerar studierna med föräldraskap, är några av de brister som studentkåren vid Umeå universitet nu slår larm om.

Studenter vågar heller inte framföra några synpunkter, eftersom de fruktar att det ska påverka bedömningen av dem. Medicinska studentkåren har också identifierat brister i utbildningens innehåll och upplägg.

– Den situation som beskrivs i skrivelsen är oacceptabel. Universitetsledningen ser mycket allvarligt på den kritik som förts fram. Vi är glada för att kåren har lyft frågan. Studenter ska aldrig behöva vara rädda för att föra fram sina åsikter om kurser och sin utbildning, säger Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning.

Bengt Järvholm, dekanus för medicinska fakulteten, välkomnar kritiken.

– En bra miljö för lärande måste vara trygg så att studenterna vågar peka på brister utan att känna att de kan utsättas för repressalier. Det är viktigt att vi får återkoppling från studenterna för att vi ska kunna höja kvaliteten på våra utbildningar, säger han.

Tandläkarutbildningen är, till skillnad från många andra utbildningar, till stor del schemabuden, vilket minskar flexibiliteten för frånvaro, vilket kan göra det svårt att kombinera studier med föräldraskap.

– Vi är medvetna om att tandläkarutbildningen är kompakt. I utbildningen ingår klinisk färdighetsträning i stor omfattning, säger Eva Levring Jäghagen, ordförande i programrådet för de odontologiska utbildningarna.

– Men självfallet anser vi att man ska kunna förena föräldraskap och tandläkarutbildning. Vi kommer att arbeta för att underlätta detta ytterligare, säger hon.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev