Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Lyckligare patienter tack vare digital teknologi – hur är det möjligt?

Digital avtryckstagning med en intraoral skanner är tveklöst ett snabbare och bekvämare arbetssätt än konventionell avtryckstagning.

Lär dig mer om vad arbetet med en intraoral skanner verkligen betyder för dina patienter.

Kliniska dentala arbetssätt utvecklas och blir mer flexibla. Dessutom blir de bekvämare och mer lättförståeliga för patienterna.

Tandvården har verkligen tagit till sig den digitala framtiden. Ett växande antal processer genomgår en digital förändring. Just nu får intraorala skanners mycket uppmärksamhet och används redan i stor omfattning. Rapporter om de kliniska fördelarna med dessa skanners publiceras regelbundet i professionell media.

Dessutom visar vetenskapliga studier på ett imponerande sätt vad orala skanners kan göra. Men förutom åsikter från tandläkare och forskare, måste man även ta hänsyn till patienternas åsikter. Intraorala skanners förändrar den dentala upplevelsen för både kliniker OCH patienter.

 

Digitalisering är vad du gör det till

Digital förändring påverkar flera delar av den dentala vården. Vissa av dessa förändringar märker inte patienten, medan andra är väldigt tydliga då de påverkar behandlingen: till exempel digital avtryckstagning. Intraorala skanners har utvecklats snabbt under de senaste åren. Dagens skanners ger resultat med hög precision, de är lätta att arbeta med samtidigt som de är små och behändiga. Moderna intraorala skanners är bekväma för patienten och förbättrar kvaliteten på diagnostik och behandlingsåtgärder.

Intraorala skanners är mer än ”endast” ett alternativ till konventionella åtgärder.

Så här gynnas patienterna:

  • Avtryck utan sked, alltså ingen risk för kväljningar eller svårighet att andas.
  • Färre behandlingstillfällen sparar tid.
  • Tydlig bild över situationen.
  • Det potentiella behandlingsresultatet kan simuleras.
  • Förbättrade diagnostiska system (t.ex. ortodonti).
  • Riktad uppföljning (återbesök).

 

 

Intraorala skannrar från patienternas perspektiv

Patienterna vill gärna hitta information om moderna dentala tekniker och söker på sociala medier, tandläkarsidor och informationsplattformar. Det är inte bara unga patienter som förväntar sig att hitta ny teknik hos sin tandläkare.

Bekvämlighet: I många fall kan konventionell avtryckstagning ersättas med digital skanning.
→ Ökad bekvämlighet: inga kväljningar, inga svårigheter att andas, ingen obehaglig smak från avtrycksmaterialet.
Kommunikation: Presentation av den dentala situationen, klar diagnostik och klara råd.
→ Bättre förståelse för behandlingen som krävs.
Simulering: Synliggörande av behandlingsresultatet och möjlig tandförflyttning
(t.ex. vid ortodontisk behandling).
→ Bättre förståelse för behandlingsgången och ökad motivation.
Effektivitet: Färre steg under den dentala behandlingen, t.ex. tandersättning.
→ Tidsbesparande.
Förtroende: Lägre risk för felaktigheter jämfört med konventionell avtryckstagning (omedelbar kontroll och justering vid skanningen).
→ Hög noggrannhet och tillförlitlighet.
Dokumentering Enkel uppföljning (t.ex. parodontit). Vid det årliga återbesöket skannas hela käken och bilden läggs ovanpå den föregående situationen; förändringar syns omedelbart (t.ex. retraktion av tandkött).
→ Snabb upptäckt av kliniska åtgärder som behövs.
Insamling av data: Skanning av hela käken för digital ”frysning” av den aktuella dentala situationen.
→ Riktad rekonstruktion av den ursprungliga tandformer, t.ex. efter ett trauma.

En av de främsta fördelarna med intraorala skannrar är att de förbättrar tandläkarens kommunikation med patienten. Bilderna som kommer från de intraorala skannrarna ger klinikern möjlighet att ge patienterna tydliga råd. Den virtuella modellen visar situationen i munnen. Resultatet av möjliga behandlingsalternativ kan efter behov, läggas synlig eller döljas, för att visa behandling som är medicinskt nödvändig tillsammans med ytterligare behandlingsalternativ. Patienterna kan sedan fatta beslut i vetskap om att de har fått alla viktiga detaljer.

 

Rasmus Ekeholm

Vill du veta mer?

Boka in ett möte med Ivoclars Digital Master, Rasmus Ekeholm så berättar han allt om VivaScan från Ivoclar. Mobil: 070-634 51 59

Läs mer om VivaScan här >>

Källa: Ivoclar

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev