Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

UTBILDNING

25 juni 2020

Malmö universitet får vänta på tandhygienistutbildning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger Malmö universitet sex månader för att komplettera sin ansökan om examensrättighet för tandhygienistexamen. Beskedet från UKÄ är att utbildningen i nuläget inte möter kraven, men att det finns möjlighet att komplettera ansökan.

Bedömargruppen anser att lärosätet inte säkerställer att studenter efter avslutat utbildning uppnår examensmålen samt att den sammantagna lärarkompetensen inte är tillräcklig. 

– Vi är inte överraskade över att UKÄ ser behov av en komplettering. Arbetet är redan igång och vi har goda förhoppningar om att lämna in kompletteringar så snart som möjligt, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Rekryteringsarbete pågår

Enligt beslutet är inte antalet lärare eller deras sammantagna kompetens tillräcklig. Det finns i nuläget inte tillräckligt många lärare på utbildningen som är tandhygienister i relation till utbildningens omfattning, innehåll, storlek och genomförande, menar man. Även om den vetenskapliga kompetensen kan tillgodoses till en början genom ett samverkansavtal med Högskolan Kristianstad.
– Vi hyser goda förhoppningar. Det pågår ett rekryteringsarbete och vi har därutöver redan startat en forskarskola för tandhygienister där tillsättning av doktorandanställningar pågår, säger Gunilla Klingberg dekan för Odontologiska fakulteten.

Ett tandhygienistprogram är mycket efterlängtat av såväl studenter, skåningar som arbetsgivare regionalt och nationellt.
– Tandhygienistutbildningen kommer att präglas av högkompetenta lärare och det finns en mycket god nationell arbetsmarknad efter avlagd examen, avslutar Gunilla Klingberg.

Malmö universitet ska senast den 23 december 2020 redogöra för vilka åtgärder som har genomförts.

Källa: Malmö Universitet

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev