Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Malmö Universitets odontologiska fakultet får utmärkelse

Malmö Universitets odontologiska fakultet har fått utmärkelse för sitt engagemang för att integrera hållbarhet och hållbara metoder i sina grundutbildningar för tandläkare. Målet var att lära studenterna vad dessa begrepp innebär och hur de praktiskt kan tillämpa en sådan värdegrund i sin praktik efter examen. Läroplanens fokus på förebyggande åtgärder, användning av teknik och gröna produkter, samt att uppmuntra studenterna till att driva förändring framgick tydligt i ansökan. Ett uttalat mål för fakulteten är att utbilda välinformerade studenter som kommer att omsätta detta i praktiken.

Vid Association of Dental Education in Europe’s (ADEE) årsmöte den 25 augusti 2023 i Liverpool tillkännagav organisationen – tillsammans med European Dental Students’ Association (EDSA) och Henry Schein – vinnarna av Oral Health Professional Educators’ ”Practice Green©” Awards, med syfte att integrera ett hållbarhetstänkande för utbildning av personal inom oral hälsa och i deras utbildnings- och kliniska miljöer.

ADEE:s ordförande, professor Pål Barkvoll, sade ”ADEE är mycket nöjda med kvaliteten på bidragen till utmärkelsen. Fakulteternas initiativ är lovvärda och visar hur många möjligheter det finns att skapa medvetenhet redan inom sjukvårdsutbildningen, och att omvandla initiativ till handling för att leva miljövänligt.”

Martha Adam, ordförande för EDSA, tillade: ”Det var fantastiskt att se hur många av bidragen involverade studenterna och hur hållbarhet inom hälso- och sjukvården blir en allt viktigare del av grundutbildningen.”

Se övriga utmärkelser

Oral Health Professional Educators’ ”Practice Green©” award har fått sitt namn efter Henry Scheins nya globala program, Practice Green, utformat för att ge hälso- och sjukvården möjlighet att positivt påverka planetens framtid genom att minska det ekologiska fotavtrycket och främja hållbarhet.

”Vi gratulerar alla vinnare till deras fantastiska bidrag för en mer hållbar tandläkarutbildning och till en hälsosammare framtid för oss alla. Jag tackar alla fakulteter som deltar i detta initiativ för att de delar med sig av de fantastiska initiativ de driver, och för att de visar upp den viktiga roll som universitetens tandläkarhögskolor spelar i att lägga grunden för en mer hållbar tandvård”, säger Andrea Albertini, VD för Henry Scheins International Distribution Group.

Under ADEE:s årsmöte meddelade ADEE också att dokumentet ADEE Graduating European Dentist (GED) Core Curriculum nyligen har uppdaterats för att återspegla kompetenser inom området hållbar praktik. Framöver kommer ADEE:s medlemsskolor i allt högre grad att ta upp dessa kompetenser i sina läroplaner. GED är en gemensam läroplan som ska ge alla fakulteter en central resurs vid utformandet av läranderesultat för att möjliggöra en effektiv läroplan och kompetenta utexaminerade yrkesverksamma i början av sin karriär. 

Om ADEE

Association for Dental Education in Europe (ADEE) grundades 1975 och har en bred medlemskrets över hela Europa bestående av tandläkarskolor, specialistföreningar och nationella föreningar som arbetar med tandläkarutbildning. ADEE arbetar med att främja högsta möjliga nivå av hälso- och sjukvård för alla människor i Europa genom sina målsättningar och genom att fokusera på standardisering och vidareutveckling av utbildning för specialister inom munhälsa. Medlemmarna kommer från WHO:s Europaregion och även från andra länder.

Om EDSA

European Dental Students Association (EDSA) grundades 1988 och representerar för närvarande mer än 70 000 tandläkarstudenter från 182 tandläkarskolor i 33 olika länder. EDSA är en icke-vinstdrivande och oberoende organisation som är öppen för alla lokala eller nationella förbund för tandläkarstudenter i den europeiska regionen. 

Om Henry Schein

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) är ett företag som genom sitt stora nätverk och sin tekniska kompetens erbjuder lösningar både för hälso- och sjukvårdspersonal. Med över 23 000 Team Schein-medlemmar över hela världen förser företagets nätverk av betrodda rådgivare fler än 1 miljon kunder globalt med över 300 värdefulla lösningar för att förbättra den operativa framgången och det kliniska resultatet. Henry Schein verkar genom ett centraliserat och automatiserat distributionsnätverk, med ett urval av över 300 000 märkesvaror och Henry Scheins egna varumärken i våra distributionscenter. Henry Schein är ett FORTUNE 500 Company och ingår i S&P 500® index. Huvudkontoret ligger i Melville, N.Y., och företaget har verksamhet eller dotterbolag i 33 länder och territorier. För mer information, besök Henry Schein på www.henryschein.com.

Källa:  Henry Schein/Clinicland

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev