Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Tandblekning

16 februari 2023

Många brister hos tandblekningsprodukter

Enligt en granskning från Läkemedelsverket hade åtta av tio tandblekningsprodukter brister i innehåll och märkning. Totalt granskade myndigheten 23 produkter.

Läkemedelsverkets granskning visade att åtta av tio av de granskade produkterna hade en eller flera brister. Det vanligaste felet var märkningsbrister, till exempel att svensk översättning av varningstexter saknades. Två produkter hade en högre halt väteperoxid än vad som är tillåtet, varav den ena låg högt över tillåtet gränsvärde. Alla bristfälliga produkter är åtgärdade eller borttagna från den svenska marknaden.

– Det här är allvarligt, tandblekningsmedel är en riskprodukt som felanvänd kan leda till skador. Här måste företagen och aktörerna som säljer de här produkterna ta ett större ansvar, säger Charlotte Björkbäck, utredare på Läkemedelsverket.

Utbudet av tandblekningsprodukter är stort och lättillgängligt via webbutiker och digitala marknadsplatser. Tandblekning marknadsförs också flitigt i sociala medier. De produkter som säljs kan vara allt från väletablerade europeiska märken till importerade mindre märken från länder utanför EU där regleringen av kosmetiska produkter ser annorlunda ut, där produkter riskerar att innehålla felaktiga halter och sakna varningstext.

– Det är viktigt att man som konsument är uppmärksam på vilken typ av tandblekningsprodukt man beställer hem och att man följer de instruktioner som medföljer. Om varningstext och bruksanvisning på svenska saknas eller om märkningen är ofullständig ska man inte använda produkten, säger Charlotte Björkbäck.

Resultaten från granskningen är snarlika de som sågs i tillsynen av tandblekningsprodukter som genomfördes 2017. De över lag snarlika resultaten tyder på att branschen är i behov av mer kunskap kring sitt ansvar för produkterna.

Källa: Läkemedelsverket

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev