Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Folktandvårdskandalen

14 februari 2024

Många frågetecken kring Folktandvårdens verksamhet

”Gratis behandlingar av anhöriga och kollegor förekommer sällan inom Folktandvården.” Det uppger Tandläkartidningen om landets Folktandvårdsorganisationer i en kartläggning. Men är det påståendet riktigt?

Tandläkartidningen frågade nyligen Folktandvården i samtliga regioner *:

  • Har ni någon specifik riktlinje/policy för behandling av närstående, vänner, kollegor och chefer?
    Hälften (10 av 20 regioner) svarade på denna fråga ”Nej” eller att det är ”Oklart”!
  • Förekommer det att anhöriga, vänner, kollegor har gått före i kön och/eller behandlats utanför arbetstid, utan debitering/till kraftigt reducerat pris
    Hälften (10 av 20 regioner) svarade ”Ja” eller att det är oklart.

Hur kan Tandläkartidningen då påstå att det sällan förekommer?

En region (Kalmar) har inte svarat på Tandläkartidningens frågor. En annan region uppger att det förekommer och anses vara en ”löneförmån”, uppger Sveriges Radio!

Korruption eller nepotism?

Korruption är en samlingsbeteckning för förfaranden som medför att beslut och handlingsprocesser påverkas på ett otillbörligt sätt. En vanligt förekommande definition är missbruk av makt för att gynna sig själv eller annan.

Nepotism är en form av vänskapskorruption. Det innebär favorisering av släktingar och vänner i den offentliga sfären som skapar en nackdel för andra personer. Exempel på nepotism är att en chef eller annan inom offentlig sektor ger släkt vänner eller kollegor förmåner inom verksamheten. 

Det är just detta vi brukar anklaga afrikanska stater för att göra, vilket som bekant både leder till en sämre jämställdhet och välfärd. Detta påverkar tilliten till välfärdssystemet och det hör inte hemma i världens största offentliga tandvårdsorganisation, Folktandvården.

 

Tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm

Tandvårdsdirektör förvånad

Gunilla Swanholm, chef för Sveriges Folktandvårdsförening och tandvårdsdirektör i Region Uppsala uppger till Tandläkartidningen att hon blev ”förvånad” när händelserna i Örebro uppdagades.

Hur kan Gunilla Swanholm vara överraskad, förvånad eller tro att problemet med korruption eller nepotismen inom Folktandvården inte är utbrett?

Gunilla säger vidare: ”Det överraskade mig att det verkar ha varit så omfattande och pågått så länge. Även att de högre cheferna på kliniken ska ha känt till det. Det förvånar mig verkligen.”

Gunilla Swanholm tror dock inte att problemet är utbrett inom övriga Folktandvårdsorganisationer i landet, utan att de flesta Folktandvårdskliniker har ”strama tyglar” kring vad som gäller.” Vad får henne att tro detta?

Även Lotta Sundelin, tandvårdsdirektör i VGR uppger att hon är ”upprörd” kring detta avslöjande.

Borde inte varje Folktandvårdenhet veta?

Vid i princip varje undersökning görs en röntgen och den måste alltid registreras i patientjournalen. Om inte Folktandvården själva kan granska dessa  journalanteckningar och se om behandling har utförts och att rätt debitering skett så borde IVO eller Försäkringskassan kunna begära in dessa handlingar.

Om inte, så är nog Skattemyndigheten eller Institutet Mot Mutor också intresserade av vad som verkligen har hänt eller händer inom Folktandvården.

Ibland överträffar verkligheten dikten

Ibland kan inte ens vår vildaste fantasi inbilla sig de saker som faktiskt pågår på riktigt mitt framför våra ögon!
Rätt skall vara rätt även inom den offentligt finansierade Folktandvården.

/Dental24

Källor: Sveriges Radio, Tandläkartidningen och Nerkes Allehanda

Referens:

Tandläkartidningen 2 feb

* Kartläggning: Ovanligt med gratistandvård inom Folktandvården

PS Dental24 omvärldsbevakar och delar kunskap och information. Vi käll- och fakta granskar, reflekterar och delar gärna med oss av relevant information som publiceras i övrig media men bedriver vanligtvis inte sensationell eller grävande journalistik. I detta fall hänvisar vi till Nerkes Allehanda, Sveriges Radio P4 Örebro och Tandläkartidningen. DS

/Per Ahlberg, ansvarig utgivare Dental24

Omvärldsbevakning:

Sveriges Radio 25 jan
Chefer och anhöriga fick gratis tandvård – tandläkare polisanmäl

Tandläkartidningen 26 jan
Polisanmäld gratisbehandlare unik – men inte den enda

Sveriges Radio 29 jan
Efter avslöjandet – tandvårdschefen får lämna sin tjänst

Sveriges Radio 30 jan
Efter granskningen – Folktandvården ska kontrolleras bättre

Tandläkartidningen 2 feb
Kartläggning: Ovanligt med gratistandvård inom Folktandvården (!)

Tandläkartidningen 5 feb
Tandvårdsdirektör fick avgå – nu protesterar personalen

Sveriges Radio 6 feb
Regiondirektören bemöter protesterna: ”Hade inget annat val”

Sveriges Radio 7 feb
Fler regioner agerar efter tandvårdsskandalen i Örebro

Sveriges Radio 13 feb
Gratis tandvård till anhöriga – P4 Örebro avslöjade fusk inom Folktandvården

Nerkes Allhanda har också publicerat ett antal artiklar kring händelsen men dessa ligger bakom betalvägg varför vi inte delar eller refererar till dem.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev