Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Många nöjda medarbetare

Varje år får Praktikertjänsts alla medarbetare, exklusive delägare, i år knappt 6 000 personer, möjlighet att svara på medarbetarundersökningen Arbetsmiljöpulsen.

Praktikertjänsts årliga medarbetarundersökning Arbetsmiljöpulsen visar fortsatt starka resultat. Index för ambassadörskap, eNPS, landar på 46 (48), hela 26 enheter över målet på 20, samtidigt som 87 procent av respondenterna skulle rekommendera Praktikertjänst som arbetsgivare. Hållbart medarbetarindex, HME, ligger stabilt på 84 (84).

I undersökningen – som i år besvarades av drygt 3 700 medarbetare – ställs frågor om stress, motivation, ledarskap och trivsel, men det finns även frågor kring diskriminering, kränkande särbehandling samt hot och våld.

Frågorna utgår från Hållbart medarbetarengagemang, HME, en modell för att utvärdera medarbetarnas engagemang som tagits fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA.

Årets undersökning genomfördes i oktober 2022 och 62 procent av alla tillfrågade medarbetare svarade. Resultaten visar en fortsatt hög nöjdhet där ”employee net promoter score”, eNPS, landar på 46, visserligen en minskning från fjolårets 48, men hela 26 punkter över målet.

’- Vi har fortsatt stabila och starka resultat och det är riktigt glada besked, även om det skett en viss minskning som vi behöver analysera och följa upp. Samtidigt har Praktikertjänst under året ökat med 35 nya verksamheter, säger Praktikertjänsts vd och koncernchef Carina Olson, och fortsätter:

– Resultaten visar också att vårt systematiska arbete kring arbetsmiljö ger effekt och jag vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i undersökningen och som bidrar till att vi tillsammans förbättrar och utvecklar både Praktikertjänst och den svenska tandvården och hälso- och sjukvården.

Praktikertjänsts vd och koncernchef Carina Olson

Praktikertjänsts vd och koncernchef Carina Olson

Parallellt med att resultaten från Arbetsmiljöpulsen blev klara offentliggjordes även Universums årliga undersökning om Sveriges 50 bästa arbetsgivare. I årets undersökning landar Praktikertjänst på plats 15, högst bland de fyra vårdgivare som tagit sig in på listan.

Enligt Universum bygger framgångsfaktorerna på en tydlig företagskultur, stort eget ansvar och respekt för medarbetare.

– Riktigt stolt över att vi når plats 15, och den höga rankingen bygger på vår ägarmodell. För Praktikertjänst har byggts upp med gemensamt engagemang. En gemensam passion för att erbjuda patienter den bästa vården, och det i en miljö som uppmuntrar medbestämmande, lokala initiativ och korta beslutsvägar, säger Carina Olson.

Källa: Praktikertjänst

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev