Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

23 januari 2013

Meningarna om tillgången på tandläkare går isär

Ingen brist på tandläkare” i Norrbotten.

– Antalet platser på tandläkarutbildningarna har ökat under de senaste åren. Och nu ser vi effekten av det, bristen på tandläkare minskar i hela landet, säger tandvårdschef Klas Tunbrå till Norrbotten Kuriren den 23 januari 2013.

Det stämmer knappast överens med vad Socialstyrelsen, SCB, Högskoleverket, Sveriges Tandläkarförbund och SACO presenterat på senare tid.

Ur Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden: Ett planeringsunderlag inför läsåret 2013/2014

Enligt arbetsgivarnas bedömning är det, och har under många år varit, brist på yrkeserfarna tandlä­kare i hela landet medan bilden är mer splittrad vad gäller situationen för de nyexaminerade. Stora pen­sionsavgångar är att vänta inom tandläkarkåren. I övrigt är den framtida tillgången på tandläkare svår att bedöma då det finns en stor rörlighet över lan­dets gränser. I beräkningarna antas något fler ut­bildade tandläkare flytta till än från Sverige under prognosperioden.

Under dessa förutsättningar och trots utbyggnad av utbildningen under senare år, inklusive utbygg­naden som aviserats i budgetpropositionen för 2013, beräknas tillgången på tandläkare minska med cirka 10 procent fram till 2030. Under samma tid beräknas efterfrågan ligga kvar på ungefär samma nivå som i dag. Den framtida efterfrågan på tandläkare är dock svår att förutsäga då den delvis beror på politiska be­slut kring finansieringen av tandvårdskostnaderna.

Detta är några av resultaten i de beräkningar av den framtida balansen mellan arbetsmarknadens behov och tillskottet av utbildade från högskolan som Prognosinstitutet vid Statistiska centralbyrån (SCB) har utfört på uppdrag av Högskoleverket. Rapporten är en redovisning av det uppdrag som regeringen har gett Högskoleverket att informera universitet och högskolor samt blivande studenter om arbetsmarknadens framtida behov i relation till utbildningsutbudet på grundnivå och avancerad nivå.

Relaterad artiklar på Dental24 ››

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev