Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

sverkerpriset

28 februari 2024

Michael Karlstén: Sverker Toreskog var alltid med i periferin

Michael Karlstén

”Sverker fanns alltid med i periferin. För mig och för många andra var han en inspirerande själ”. Så sa tandläkare Michael Karlstén, om sin kollega och inspiratör Sverker Toreskog. Karlstén tilldelades 2023 Sverker-priset.

Som Sverker-pristagare gav Karlstén en föreläsning på Sverker-dagen. Platsen var Tandläkarsällskapets lokaler i Göteborg. I publiken fanns både kollegor och studenter.

Sverker var en inspirerande person på många plan, inledde Karlstén. Ett exempel var hans syn på klinisk kontra akademisk tandvård. ”Inom vårt område är vetenskap utan klinik totalt meningslös”, påpekade Sverker.

– Utan klinik fungerar inte vetenskapen, ansåg Sverker. Så är det ju. Man måste ju testa vad som fungerar kliniskt. Våga testa nytt, på ett ansvarsfullt sätt. Det är Sverker!

Att besöka labbet, för bästa möjliga kommunikation med tandteknikern, var en annan sak som Sverker förespråkade. Sverker arbetade alltid nära sin tandtekniker.

– Hur många tandläkare har besökt sin tandtekniker på labbet, frågade Karlstén publiken.

En och annan person skruvade på sig.

Karlstén själv hade ett intresse för att arbeta med endodonti eller ortodonti,  men fick snart  upp intresset för estetisk tandvård. Det stora intresset väcktes framförallt när han kom i kontakt med AACD 2001. Det var reaktionen från patienterna som var det avgörande.

– Min drivkraft var hela tiden glädjen som patienterna visade. Man ser ju hur glada människor blir. Man förändrar liv.

I slutet på 1990-talet var det svårt att vidareutbilda sig i estetiska behandlingar. Fanns det utbildningar, så fanns de utomlands. Utrustning och material var långt ifrån så utvecklade som idag.

– Sverker var en av de få föreläsarna som fanns på den tiden. Han förespråkade tidigt minimalinvasiv tandvård och att arbeta multidisciplinärt.

Karlstén ägnade en hel av föreläsningen åt att berätta om AACD-ackrediteringen som  han tilldelades 2014. AACD står för American Academy of Cosmetic Dentistry. En AACD-ackreditering anses av många som de estetiskt inriktade tandläkarnas inofficiella ”specialistutbildning”.  Det är en eftertraktad titel, som färre än 500 personer erhållit.

– Det finns inte ett, utan flera skäl till att man ackrediterar sig.

Karlstén nämnde viljan att utvecklas, strävan att kunna erbjuda patienterna det bästa, bli mer trygg i sin yrkesutövning samt göra arbetet roligare och mer stimulerande. Kanske är man lite tävlingsinriktad. Men det är ett misstag att tro att ackreditering är ett solo-projekt.

– För att lyckas behöver man behärska fotografering och kunna en del om bettfunktion. Man behöver också samarbeta med en riktigt bra tandtekniker, en riktigt bra tandsköterska, en riktigt bra kirurg, en riktigt bra endodontist och en riktigt bra ortodontist. Och man behöver även en tålmodig fru

Sverker-priset är förutom äran, en fin tavla av textilkontnären Agneta Toreskog.

Som aspirant, måste man visa upp fem definierade patientfall. Det är omvittnat svårt att hitta patienter som är lämpliga fall. Ett av fallen skall vara en estetisk och funktionellt korrekt behandling med sex eller fler kompositfasader i den estetiska zonen.

– Det är inte så vanligt med kompositfasader i Sverige, och framfört allt inte så många.

För att kunna utföra ett av fallen annonserade Karlstén efter kandidater i Metro.

– Jag fick ganska många svar.

Ackrediteringen förändrar synen på yrket. Man är annorlunda. Man tenderar att jämföra alla nya fall med ackrediteringsstandard. Man upparbetar nya rutiner för att uppnå – kanske inte perfekt – men optimal estetik.

– Jag tycker att jag kände en ökad egen trygghet i att hantera svåra fall.

Karlstén erhöll 2023 ytterligare en utmärkelse från AACD: Ackredited Fellow. För den utmärkelsen krävdes 50 godkända fall. Karlstens Fellowship är nr 89 i världen. På utmärkelse-ceremonin gjorde sig Sverker Toreskogs arv gällande ännu en gång.

– Han påverkade allas vår syn på estetisk tandvård. När jag var på AACD och fick mitt pris förra året, då var det morgon-föreläsning med Frank Spear den dagen.  Han är en stor odontologisk personlighet i USA. Han  hänvisade  till Sverker vad gäller autotransplantat. Det var väldigt överraskande för mig, men samtidigt väldigt roligt. 

Michael Karlsténs råd till nyexaminerade tandläkarstudenter:
– Skaffa först grundläggande klinisk erfarenhet.
– Hitta ett område som du tycker om.
– Hitta en klinik där ni är flera som sysslar med olika saker, så att ni kan hjälpa varandra, och inte konkurrerar med varandra.
– Om ni tycker att estetik är intressant och vill lära er mer,  gå med i SACD.

/Dental24

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev