Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Partnersamarbete

Intervju

26 juni 2023

Minimalinvasiv protetik: Varför behöver vi det och vilka är de senaste framstegen?

En intervju med dr Carlo P. Marinello, professor emeritus sedan 2015 vid tandläkarutbildningen, Basels universitet.

Minimalinvasiv tandvård är en särskild attityd, en allmän respekt för den ursprungliga friska tandsubstansen och mjukdelarna. Dessa förfaranden har blivit en verklig möjlighet för många patienter på grund av flera faktorer, till exempel den extremt subtila och exakta tillverkningen av restaurationer, moderna emalj- och dentinbondingtekniker, innovativa biomaterial och tekniska utvecklingar. I den här intervjun belyser dr Carlo P. Marinello vikten av minimalinvasiva protetiska förfaranden och fokuserar på de senaste innovationerna inom detta område.

Dr Carlo P. Marinello

Dr Marinello är utbildad vid Zürichs universitet där han var associerad professor vid avdelningen ”Fixed and Removable Prosthodontics and Dental Material Sciences” och senare även ”Head of Periodontology”. Han var ordförande vid ”Department of Reconstructive Dentistry and Temporomandibular Disorders” vid tandläkarutbildningen vid universitetet i Basel, där han är professor emeritus sedan 2015. Han har under sin nästan 50-åriga kliniska erfarenhet inom detta område varit medlem i de flesta välrenommerade protetikorganisationer.

Varför behöver vi minimalinvasiv protetik?

”Den friska tanden, fri från karies och restaurationer, är den bästa utgångssituationen för en livslång funktion med avseende på strukturella, biologiska och estetiska aspekter, så länge den naturliga tandsubstansen inte har gått förlorad via fysiologiska eller patologiska processer. Tandläkarnas primära mål är att arbeta profylaktiskt för att förhindra eller fördröja sådana fysiologiska eller patologiska processer eller, vid ett framskridet stadium, att så långt det är möjligt återställa tanden till sitt ursprungliga tillstånd med hjälp av ett additivt förfarande. Dessutom måste vi beakta att munhålan är en ”fientlig miljö”, fukt, stress, temperatur- och pH-förändringar osv., kan leda till nedbrytning, korrosion och till att restaurationerna misslyckas. Genom att använda de minst invasiva teknikerna och behandling som styrs av diagnostik, användning av linser eller ett mikroskop och genom att minimera antalet involverade tänder, kan vi på ett avgörande sätt bidra till en ökad överlevnad hos den naturliga tanden.”

Vad finns det för exempel på minimalinvasiva restaurationer?

”Minimalinvasiv tandvård inkluderar olika typer av restaurationer. Skalfasader för flisor och framtänder, partiella eller hela skalfasader och 360 graders skalfasader används i exempelvis det främre området före konventionella kronor. I det bakre området används i stället ”table tops”, partiella skalfasader och onlays. Liknande krav gäller för ersättning av singeltänder. Adhesiva broar är exempel på en enkel, framgångsrik och minimalinvasiv restauration av tandluckor hos unga och äldre patienter. Enkla, avtagbara delproteser är också exempel på en minimalinvasiv tandersättning eftersom de effektivt ersätter flera saknade tänder utan omfattande preparation av distanständerna.”

Vilka är de senaste innovationerna inom minimalinvasiv tandvård?

”Inom minimalinvasiv protetik har skalfasader stor potential när det gäller konventionell användning och obegränsad användning för innovativa idéer. Ett perfekt exempel på detta är det nya Prettau® Skin®-konceptet, en minimalinvasiv lösning som består av mycket tunna skalfasader som har en tjocklek på 0,2 mm. Dessa skalfasader är en extremt subtil, sofistikerad och samtidig stabil restauration med stor exakthet när det gäller passning. Insamling av digitala data och det efterföljande arbetsflödet med tillverkning och inprovning av en modell möjliggör maximalt patientengagemang i beslutsfattandet och innebär att dessa skalfasader är en förutsägbar behandling för patienten, tandteknikern och tandläkaren.

Vid behandling av patienter med minimalinvasiva lösningar är det viktigt att ta hänsyn till att emaljens tjocklek på grund av erosion och slitage minskar med åldern, och att studier visar att man kan anta en genomsnittlig tjocklek på endast 0,3–0,7 mm. ’Gamla regler’ hävdar att en emaljreduktion till 0,5 mm för en skalfasad av porslinlaminat sannolikt exponerar dentin vid tandhalsområdet. I denna kontext är Prettau® Skin® med en tjocklek på endast 0,2 mm en protetisk lösning som kan användas utan eller med endast minimal tandpreparation. Den ultratunna skalfasaden av zirkoniumdioxid uppfyller således tre funktioner – att ersätta förlorad vävnad, i huvudsak emalj, skydda mot ytterligare vävnadsförlust och skapa en typ av ’livstidsemalj’. Det senare måste fortfarande påvisas med långtidsstudier.”

Vilka är förutsättningarna för bonding med zirkoniumdioxid?

”Avgörande är 10-MDP-monomer, en fosforsyrametakrylat som används för att skapa en kemisk bonding till zirkoniumdioxid. Förutsättningen är att en ren och mikromekanisk retentionsyta skapas på tandytan och på restaurationens inre yta. Även användning av specifik zirkoniumdioxidrengöring för dekontaminering av ytor som är kontaminerade med saliv och blod rekommenderas. Idag, med de moderna material och metoder som finns till hands, är det möjligt att garantera en förutsägbar och stabil bonding under åtminstone en förutsebar tid. Bonding av skalfasader av zirkoniumdioxid är dock fortfarande en krävande klinisk aktivitet som kräver grundläggande kunskaper om vidhäftning och en särskild klinisk utbildning. I den här kontexten är det viktigt att nämna att vissa dentalföretag erbjuder specifika kurser i ämnet. Exempelvis Zirkonzahn, tillverkare av Prettau® Skin®, stödjer inhämtandet av nödvändig och praktisk erfarenhet vid bonding av Prettau® Skin® skalfasader genom att erbjuda särskilda workshops för både tandläkare och tandtekniker.”

Hur påverkar framstegen inom restaurationsmaterial och digitala förfaranden minimalinvasiv tandvård?

”De senaste innovationerna inom zirkoniumdioxid inkluderar material som visar mycket hög potential för genomskinlighet. I kombination med inbyggd färggradient kan dessa material användas för att skapa restaurationer som har ett mycket naturligt utseende samtidigt som man bibehåller en monolitisk design. När det gäller digitaliseringsförfaranden innebär de att man kan spara digitala filer för framtida reproduktion samt för eventuell tillverkning av prototyper, inprovningsmodeller eller tillfälliga restaurationer – ett viktigt behandlingssteg för att skapa restaurationer som uppfyller patienternas och tandläkarnas krav. Tack vare CAD/CAM-tekniker är det numera möjligt att tillverka restaurationer av zirkoniumdioxid med en hög grad av precision. Jag kan ta skalfasader av Prettau® Skin® som ett exempel även i detta fall. När det gäller restaurationsmaterial har tillverkaren tagit fram en särskild zirkoniumdioxid som kännetecknas av naturliga färggradienter, genomskinlighet och böjhållfasthet (Prettau® 3 Dispersive® zirkoniumdioxid) vilket ger skalfasaderna ett mycket naturligt utseende utan behov av ytterligare karaktärisering med keramik, vilket förhindrar risken för flisor. Det digitala arbetsflödet med insamling av digitala data är en viktig faktor för tillverkningen av dessa skalfasader. Det möjliggör diagnostisk bedömning för att fastställa adekvat insättning av skalfasaden, en särskild preparation av distanstanden vid behov, och framför allt, tillverkning av en modell som fungerar som vägledning för den vidare behandlingen.”

Källa: Zirkonzahn

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev