Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Partnersamarbete

PROTETIK

31 augusti 2022

Minimalinvasiv restauration med ultratunna skalfasader av zirkoniumdioxid (0,2 mm) och partiella posteriora restaurationer

Presentation av en behandlingsplan som tagits fram för en ung manlig patient med partiella restaurationer av zirkoniumdioxid, en treledsbro och ultratunna skalfasader av zirkoniumdioxid. Skalfasaderna tillverkades med en ny teknik (Prettau® Skin®) som möjliggör minimalinvasiv reduktion av tandsubstans, och preparationsguider för en optimal kontroll av de områden som kräver substratreduktion.

Den kliniska undersökningen som utfördes på den unga manliga patienten visade generell tandförslitning, förlust av vertikal dimension, posteriora interferenser samt avsaknad av fronttandsskyddad/hörntandsskyddad artikulation. Efter undersökningen beslöt tandläkaren att använda en minimalinvasiv metod för att restaurera enligt följande:

  • Ultratunna skalfasader tillverkades med den nya tekniken Prettau® Skin® för tänderna 13-23 och 33-43
  • Partiella posteriora restaurationer på tänderna 24, 25, 14, 15, 34, 44, 45 (”vonlays”) och 16, 17, 26, 27 (”table top”)
  • Minimalinvasiv partiell bro bondad med restaurationer av typen ”vonlays” och ”table top” för tänderna 35, 36, 37

Före rehabiliteringsbehandlingen utfördes profylax och karies avlägsnades som en del av konditioneringen före appliceringen av det definitiva materialet. Behandlingen utfördes till 100 % digitalt, med början i den diagnostiska fasen, baserad på PlaneSystem® (Udo Plaster, Tyskland) och ansiktsscannern 3D Face Hunter. Den här arbetsmetoden möjliggör virtuell reproduktion i 3D av patientens ansiktssituation och orala situation, med hänsyn till eventuella ocklusala asymmetrier i tandbågen. Med syfte att återställa den korrekta fronttandsskyddade/hörntandsskyddade artikulationen eliminerades ocklusala interferenser genom ökning av den vertikala dimensionen och rekonstruktion av områden med funktionell förslitning.

Tandfärgen bestämdes på kliniken med hjälp av Zirkonzahn Shade Guide Prettau® Line, som består av monolitiska provtänder i zirkoniumdioxid som reproducerar den slutliga estetiken. Prettau® 2 Dispersive® zirkoniumdioxid (A1) valdes för den här rehabiliteringen. Detta material kombinerar perfekt böjhållfasthet och värden för genomskinlighet och är förfärgat med en naturlig färggradient som inte längre gör det nödvändigt att använda ett keramiskt skikt.

En tanduppsättning togs fram i designprogramvaran Zirkonzahn. Modifier genom individualisering av den mest lämpliga tandanatomin. Uppsättningen valdes från det integrerade virtuella biblioteket (Heroes Collection). Efter inprovningen av prototyper utfördes nödvändiga justeringar för att tillverka patientspecifika preparationsguider. Preparationsguider är användbara verktyg som tillverkas av tandteknikern och visar tandläkaren vilka tandomården som måste prepareras för den minimalinvasiva behandlingen med skalfasader och indikerar retentiva områden som kan påverka appliceringen av den framtida restaurationen.

Efter konditionering med profylax och borttagande av karies fortsatte tandläkaren med den minimalinvasiva tandreparationen med preparationsguiderna, vilka hela tiden hjälpte till att kontrollera reduktionen av dentalsubstrat. Alla justeringar som krävdes utfördes med finkorniga diamantborrar samt slip- och poleringsskivor. Därefter togs ett slutligt avtryck som överfördes till tandteknikern för utformning av de slutliga restaurationerna, vilka karakteriserades med ICE Stains 3D by Enrico Steger efter sintring.

Skalfasaderna med en tjocklek på 0,2 mm tillverkades med den innovativa tekniken Prettau® Skin® (Zirkonzahn). Denna metod gör det möjligt att få ett friskt leende utan eller med minimal påverkan på tandsubstans och är lämplig för estetisk korrigering av missfärgade tänder, mellanrum mellan tänder, sneda, koniska och nötta tänder. Med hjälp av skalfasaderna kunde tandläkaren restaurera patientens funktion och estetik.

Restaurationen bondades med modifierad isolering, enligt ett tidigare protokoll som består av ytkonditionering av substrat (total emaljetsning i tre steg och applicering av 37 % ortofosforsyra under 20 sekunder), klorhexidin för att hämma metalloproteiner, primer och OptiBond™ FL (Kerr) adhesiv på emaljytan och ljushärdning. Zirkoniumdioxidens inre yta konditionerades enligt Zirkonzahns protokoll (sandblästring med aluminiumoxid, 100 mikrometer vid 2 bar och applicering av Tokuyama universal primer och Estecem II cement). Efter borttagande av överskottsmaterial utfördes slutlig polering.

 


Restaurationsutformning


Preparationsguiderna

Initial situation och slutligt resultat efter applicering av Prettau® Skin® skalfasader med en tjocklek på 0,2 mm, ”vonlays”, ”table tops” och den minimalinvasiva posteriora partiella bron.

Källa: Zirkonzahn

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev