Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Tandvård

25 mars 2021

Minskad tandvård under 2020

År 2020 minskade utgifterna för tandvårdsstöd för första gången sedan stödet infördes. Totalt betalades 5,98 miljarder kr ut år för tandvård som utförts 2020, vilket är en minskning med 680 miljoner kr (-12%) i jämförelse med 2019. Detta visar ny officiell statistik om tandvårdsstödet.

– Vi ser en minskning i utgifter för alla tre stöden under 2020. De minskade utgifterna beror framförallt på att färre personer besökt tandvården 2020 och därmed inte kunnat ta del av tandvårdsstödet, säger Helena Bertilsson analytiker på Försäkringskassan.

I statistiken framgår också att antalet utförda tandvårdsåtgärder har minskat. Under tidigare år har antalet tandvårdsåtgärder varit ganska stabilt runt cirka 17 miljoner men under 2020 minskar antalet till 14 miljoner. En grupp där minskningen är extra stor är för personer 70 år och äldre. Antalet tandvårdsåtgärder i den gruppen minskar med 24 procent från 4,8 miljoner åtgärder till 3,6 miljoner år 2020.

– Vilka konsekvenser nedgången i användandet av tandvårdsstödet under 2020 kan få för tandhälsan och framtida vårdbehov är svårt att veta. Vi behöver mer kunskap om vilka patienter det är som avstått tandvård och varför, men givetvis kan det få negativa konsekvenser om personer som behöver besöka tandvården avstår, säger Helena Bertilsson.

Det var en nedgång för alla typer av tandvårdsåtgärder under förra året. Det som minskat procentuellt mest är åtgärder för behandling av tandköttsinflammation och tandlossning, som till exempel avlägsnande av tandsten.

– Förebyggande behandling hos tandhygienister har haft den största nedgången. Det kan vara såväl patienterna som tandvården som prioriterat ner sådana besök under pandemin, säger tandläkare Lars Sjödin, rådgivare inom tandvårdsstödet på Försäkringskassan.

Det finns också skillnader mellan länen. Alla län visar på en nedgång i utförd tandvård men variationen är stor. I Gävleborgs och Dalarnas län minskade antalet åtgärder mest, cirka 25 procent. I Norrbottens län var minskningen minst med endast 7 procent.

– Exakt vad skillnaderna mellan län beror på är svårt att avgöra. Enligt uppgifter från flera regioner hade tandvården brist på skyddsutrustning i början av pandemin. Det kan också bero på att de behövt prioritera andra grupper än de med statligt tandvårdsstöd, till exempel barn och unga, säger Lars Sjödin.

Källa: Försäkringskassan

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev