Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ekonomi

3 april 2013

Missgynnar referenspriserna konkurrensen?

 

 

Tjänstetandläkarna har i sin tidning tagit upp en diskussion om att tandvårdsreformens referenspriser kan missgynna priskonkurrensen och detta har föranlett TLV att gå ut med ett beriktigande.

TLV: Referenspriserna utgår från kostnadsutvecklingen

TLV har reagerat på vissa fakta i en artikel i TT-kanalen 1/2013, där Tjänstetandläkarnas ordförande Kenth Nilsson bl a tar upp att referenspriserna inte bidrar till en effektiv priskonkurrens vårdgivarna emellan.

 

TLV å sin sida hävdar att alla referenspriser för åtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet i sin helhet är kostnadsberäknade och har räknats upp varje år i takt med kostnadsutvecklingen, i genomsnitt ca 2 % per år. TLV framhåller att syftet med referenspriserna är att de ska tjäna som vägledning för patienterna genom att ange ett jämförelsepris för vad en behandling kan kosta.

Vidare skriver TLV att nivån på referenspriserna inte påverkas av nivån på det anslag som regeringen avsätter per år, något som också ifrågasätts i TT-kanalens artikel. ”Det är inte regeringen, utan TLV, som beslutar om referenspriserna”, skriver TLV i sitt beriktigande.

Konkurrensverket utreder referensprisernas påverkan på prisbilden för tandvård

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att presentera en rapport med en översyn av

konkurrensen inom tandvården. Riksrevisionen kom redan 2012 med kritik mot Tandvårdsreformens effekter och pekade bl a på att den nuvarande referensprislistan för tandvård missgynnar priskonkurrensen och driver på kostnadsutvecklingen inom tandvården.

Konkurrensverkets utredare Lena Fredriksson och Leif Nordqvist har bl a funderingar på om begreppet ”referenspris” är missvisande och nämner att ”ersättningsberättigat belopp” möjligen skulle vara en mer korrekt benämning. ”Det skulle innebära att man åtminstone kallar underlaget för vad det egentligen är och kan kanske förebygga att priserna används på fel grunder”, säger utredaren Leif Nordqvist.

Enligt artikeln i TT-kanalen ligger folktandvårdens priser idag generellt ca 6 % över referenspriserna medan priserna inom den privata sektorn ligger ca 12 % över referenspriserna.

Jämförelsetjänsten 1177.se uppfyller inte sitt syfte

Konkurrensverkets utredare har initialt tittat på jämförelsetjänsten 1177.se och konstaterar att få privata aktörer registrerat sig på sajten och att ännu färre redovisar sina priser.

”Vi kan bara konstatera att tjänsten inte uppfyller den funktion som avsetts och ur konkurrenssynpunkt bidrar sajten tyvärr inte med mycket”, säger utredarna.

Konkurrensverkets rapport ska ligga klar i december i 2013. Under våren kommer utredarna att

träffa en rad intressenter för tandvården för att diskutera referensprislistans roll för prissättningen inom tandvården.

 

/Dental24

 

Källor:

TT-kanalen 1/2013, sid 20-22 ”Referenspriserna diskuteras ur konkurrenssynpunkt” ››

TLV beriktigande ”Referenspriserna utgår från kostnadsutvecklingen” ››

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev