Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Företagsnytt

15 maj 2013

Modern tandteknik öppnar för nya samarbeten

I takt med att de små tandtekniska labben blir allt färre och den moderna produktionstekniken vinner mark uppstår nya samarbeten. En som aktivt deltar i denna strukturomvandling är Magnus Martinsson på M-Tec Dental som etablerat nya spännande samarbeten på dentalmarknaden.

Dental24 fortsätter här sin artikelserie om förändringarna inom den tandtekniska branschen. I tidigare artiklar har vi porträtterat tandtekniker som nischat in sig på nya områden utifrån sina spetskompetenser som t.ex. högestetiska arbeten och CAD/CAM-baserad protetik.

Vi har träffat Magnus Martinsson på M-Tec Dental AB i Malmö som leder ett av Sveriges största CAD/CAM produktionscenter, OpenMill.

 

Från grossist till ledande produktionscenter

M-Tec startade som en grossistverksamhet efter förvärv av A-dental från dpnova koncernen 2008. Till en början drev man en traditionell depå verksamhet men efter hand expanderade man med försäljning av utrustning och produkter för CAD/CAM. Som ett av de första företagen i denna nisch började man 2010 också med industriell dental CAD/CAM produktion och är nu en fullserviceleverantör med ett eget öppet produktionscenter.

 

– Vissa delar av produktionen inom tandteknik är fortfarande hantverksmässig men här pågår en snabb förvandling. I den nya strukturen med storskalig tillverkning gäller det att vara flexibel och kunna samarbeta där vi bäst kompletterar våra kunder. Vårt mål är fylla kundernas behov där de kan dra nytta av vår kompetens och erbjudande och fungera som spindel i nätet i samarbete med både lab och tandläkare, framhåller Magnus Martinsson.

 

magnus

Magnus Martinsson
Civilekonom
VD och huvudägare i M-Tec Dental AB, Malmö
Har tidigare bl a arbetat på AstraTech, Doxa och A-dental

Leveranstid och dialog en konkurrensfördel

Visserligen är Magnus Martinsson och M-Tec pionjärer inom CAD/CAM-tillverkning av protetik och digital tandvård. Men vad är det som säger att det inte blir stora fabriker i utlandet som tar över när produktionen av tandtekniska arbeten digitaliseras?

Enligt Magnus Martinsson är leveranstiderna och kommunikation om terapier avgörande inom tandvården och utgör en betydande konkurrensfördel för de svenska företagen och totalekonomi i en behandling är inte alltid bara lägst pris på en krona utan att det blir tidseffektiva behandlingar  och rätt terapi från början.

Utländska lab , t ex de tyska, kan inte erbjuda samma leveranstider och nära dialog med tandläkaren som de svenska.  Idag finns det 4-5 lab i Sverige som arbetar med egen inhouse fräsning  för eget behov men fungerar begränsat som underleverantörer till andra lab.

 

Framtid

Magnus Martinsson har ett stort teknikintresse och arbetar med att sy ihop bra erbjudanden till sina kunder. Förr var det modellerna som var den svaga länken men nu finns det bra lösningar med internationella spelare som specialiserat sig på digital modelltillverkning. Med totalt 18 anställda, bl.a. CNC operatörer och CAD tekniker, tillverkar M-Tec CAD/CAM frästa kronor och broar samt individuella distanser och implantatbroar. Företaget arbetar endast med underkonstruktioner och konkurrerar därför inte med andra lab. Man säljer också förbrukningsmaterial, implantatsystem, maskiner och scanners till tandläkare och tandtekniker. Dessutom anordnar M-Tec utbildningar och workshops i nära samarbete med kunder och leverantörer. CadCam250

– Det är spännande att vara med om denna utveckling och jag försöker också tyda vad som kommer i framtiden i form av material och teknik i vår bransch. Digital modellframställning i 3D skrivare är det nya och för vår del samarbetar vid med underleverantörer i både Tyskland och USA men tittar så klar på en egen lösning för det här också.

– Jag anser samtidigt att man ska ha en sund skepticism mot den nya tekniken. Man ska följa med i utvecklingen och etablera nya samarbeten så att man kan ta del av den teknik som passar för den egna verksamheten, framhåller Magnus Martinsson som utstrålar engagemang och tillförsikt inför framtiden.

 

Gunilla Ekholtz, skribent Dental24
gunilla@ekholtz.se

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev