Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Omvärld

20 maj 2010

Morgondagens patienter

Morgondagens patienter kommer att vara mer pålästa, krävande och aktiva.

Opinion Hälsa, en treårig studie om morgondagens hälsokonsument, visar att patientinflytande blir centralt för att klara framtidens utmaningar med ett sjukvårdssystem som blir alltmer ekonomiskt ansträngt.

– Vi har aldrig varit friskare, men heller aldrig så rädda att mista vår hälsa. Det konstaterar Mats Olsson, framtidsstrateg på forskningsföretaget Kairos Future och projektledare för undersökningen.

patientinflytande_opinion_halsaMedellivslängden har under de senaste 25 åren ökat med fem år men undersökningen, som omfattat 4 000 personer ur den svenska allmänheten, visar att vi inte är nöjdare för det.

– Med ett sjukvårdssystem som blir mer och mer ekonomiskt ansträngt och patienter, eller vårdkonsumenter, som kräver något mer än den traditionella vården tidigare kunnat ge, står framtiden inför en stor utmaning. Ett sätt att möta utmaningen är att satsa mer på förebyggande verksamhet, att möta människor och verkligen lyssna till deras problem, säger Mats Olsson.

Det finns flera forskningsprojekt, framförallt i USA, men också i Sverige, där man testat att bjuda in patienten fullt ut som en jämbördig part i sin egen behandling. Detta förhållningssätt har visat sig mycket kostnadseffektivt.

Enligt den svenska studien är det just kommunikationen som är det mest avgörande för hur nöjd man är med sjukvårdens kvalitet. Samma resultat kom fram i en stor läkarstudie som genomfördes i våras, där landets läkare fick svara på vad det tror blir de viktigaste framtidsfrågarna i relationen mellan läkare och patient. Särskilt de yngre läkarna anser att de behöver bättre kommunikativ och pedagogisk kompetens.

När det gäller vårdens finansiering tror Mats Olsson att vi har mycket hårdare gränsdragningar att vänta kring vad det offentliga ska betala.

– Det är inte farligt att släppa in patienterna och låta dem vara medskapare i sin behandling men vi skal inte heller vara rädda för att tydliggöra vad det offentliga betalar, och vad patienten behöver betala själv, säger Mats Olsson.

Medarrangör i studien är bland andra också Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Läs mer i en artikel i Regionmagasinet om Morgondagens hälsokonsument ››

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev