Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Mot CO₂-neutralitet i produkt och förpackning – TePe sätter ambitiöst klimatmål för 2022

Nu antar TePe utmaningen att nå koldioxidneutralitet i produkt och förpackning under 2022 – ett viktigt steg i arbetet för ökad hållbarhet med det globala målet att bekämpa klimatförändringarna som ledstjärna.

 

– Att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter är en av vår tids största utmaningar. Det krävs att vi minskar koldioxidutsläppen och går mot ett fossilfritt samhälle. Vårt mål att nå CO₂-neutralitet i produkt och förpackning är en viktig drivkraft för våra hållbarhetsinitiativ framåt och ett steg på vägen mot vårt övergripande mål att bli CO₂-neutralt som företag, säger Helena Ossmer Thedius, Marketing and Innovation Director.

2022-målet är baserat på en livscykelanalys (LCA) av företagets produkt- och förpackningsmaterial. Vid sidan av ansvarsfull resurshantering, inklusive åtgärder som 100 % förnybar energi i produktionen och minskat avfall, visar analysen på tre viktiga förbättringsområden för att minska CO₂-avtrycket – råmaterial, transport och slutet av produkternas livscykel.

Den komplexa frågan om materialråvara var en naturlig startpunkt för TePe, som har hela sin produktion under ett tak i Malmö. Det arbetet har hittills resulterat i att delar av sortimentet nu tillverkas av biobaserad plast (förnybar råvara). Samtidigt som TePe fortsätter att utforska miljövänliga råvarualternativ, kommer de även att titta närmare på hållbara transportmetoder och lösningar för slutet av produkternas livscykel, kort uttryckt, vad som sker med produkten när den tjänat sitt syfte för konsumenten.

– Vi strävar mot en cirkulär produktion där produkter och material hela tiden kan förnyas, men det är inte möjligt för en enskild aktör att driva en sådan utveckling – att hitta strategiska samarbetspartners och engagera sig i hållbar teknik är därför helt avgörande. Men vi har också höga ambitioner med vårt arbete. Att uppnå CO₂-neutralitet är ett viktigt åtagande på vägen mot en hållbar framtid, säger Helena Ossmer Thedius.

TePe arbetar för att bedriva sin verksamhet i enlighet med de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Vid all tillverkning används 100 % förnybar energi, som delvis kommer från företagets egen solcellsanläggning i Malmö.

Källa: TePe

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev