Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Möten allt mer exklusiva

Dental24: Att mötas och utbyta idéer och kunskap är viktigt. Men möten och kunskapsöverföring kostar också mycket. Många arbetsgivare anser sig helt enkelt inte ha råd att skicka sin personal på utbildningar och evenemang. Det gäller inte minst anställda i den offentliga sektorn men drabbar även privatanställd personal. Detta är ett dilemma i en föränderlig värld där utvecklingen går allt snabbare och där tidigare införskaffade kunskaper snabbt blir gamla.

Hur ser framtiden ut?

Kommer utvecklingen att avstanna eller kommer den att fortsätta att utvecklas i en allt snabbare takt? Svaret är kanske givet och då behövs det allt mer kunskapsöverföring.

 

Kurser

Kurser och konferenser är många gånger bra och rätt trevliga. Problemet är den ofta höga kostnaden. Kostnaden för stillestånd och produktionsbortfall står vanligen för merparten av kostnaden. Till den kommer själva konferenskostnaden, från c:a 5 000:-/dygn inkl. resa, mat och logi.

En hel vecka på kurs kan, förutom stillestånd och produktionsbortfall, kosta c:a
25 000:- inkl. resa, mat och logi.

 

Personliga möten

Ett säljbesök kan vara guld värt för bägge parter.
Ett personligt möte (t.ex. ett säljbesök) kostar dock minst 1 000:- inkl. lön och reskostnader för den säljande partnern. Beräknat på en säljare som i snitt gör c:a 3 besök/dag, d.v.s. 700 besök (700 000:-) per år.
Gör hen färre besök eller har långa resor ökar kostnaden per besök ytterligare. Även den som får besök betalar i form av sin tid. Ibland är det också flera deltagare på mötet.

 

Mässor

På mässor kan man träffa många på kort tid under relativt trevliga former. Mötet blir ganska personligt men ibland också lite ytligt. Förberedelser och uppföljning är A och O. Många missar detta! Mässor är riktigt resurskrävande i tid och kostnad för alla parter.
Deltagande på t.ex. Swedental kostar från c:a 75 000:- (25 000:-/dag) för 9 kvm eller c:a 150 000:- (50 000:-/dag) för 25 kvm inkl. monter, personal, resor och logi.
Med en större monter och mer personal kostar det förstås ännu mer! För utställaren gäller det alltså att genomföra en hel del möten och allra helst också få med sig många avtal. Även för besökaren gäller det att spendera tiden optimalt.

 

Antal deltagare avgörande

Antal deltagare, möjligheter till personliga möten och eventuella affärsmöjligheter är således avgörande inte minst för utställarnas ekonomi.

Vad är alternativen till kostsamma möten?

Möten och kunskapsöverföring kan ske på många sätt. Frågan är om det traditionella sättet fortsatt är det optimala? Många kurser innehåller en stor andel traditionella föreläsningar men borde kanske istället rikta in sig på Hands-on och Study Clubs i små uppdelade och specialiserade grupper? Många av dessa kurser skulle kunna hållas av industrin som ofta använder den senaste tekniken.

Givetvis skall man vara hälsosamt skeptiskt till allt nytt, men det betyder inte att man skall avstå från att ta del av och lära sig nya saker. Många gånger behöver man fylla på med ny kunskap.

Bättre möten

Många möten kan säkert göras mycket bättre. Ställ krav på arrangöreren.  Är programmet optimalt? Försäkra er om att innehållet är både intressant och genomförs på ett professionellt sätt. Finns det tillräcklig förhandsinformation? Kommer det tillräckligt många deltagare för att motivera kostnaderna för både besökare och utställare som inte nödvändigtvis bara behöver ställa ut och vara demonstratriser utan också vara en del av programmet? Får deltagarna tillräcklig tid och möjlighet att möta varandra? Mötet måste kännas ömsesidigt värdefullt för alla parter. Hur kan man förbereda sig inför mötet? Finns material (litteratur, dokumentation och videos) tillgängligt/distribuerat på nätet i förväg? Hur ser dokumentationen ut? Kan detta i så fall ske på nätet via en hemsida?

Många möten sker slump- eller slentrianmässigt. Det kan vara OK men de flesta möten behöver vara ändamålsinriktade väl planerade och genomförda, och då inte bara då de genomförs utan före, under och efter mötet.

Självstudier och kunskap via nätet

Digital information via nätet erbjuder nya möjligheter som t.ex. demonstration av nya produkter. Dessutom är de ofta bättre än vad en representant för produkten kan göra och till en betydligt lägre kostnad per visning. Detta sätt kommer med all sannolikhet öka i framtiden.

Broschyrer och manualer på papper ersätts idag oftast av dokumentation på nätet. Det spar dessutom på miljön. Viktigt är att man i dessa sammanhang inte bara kopierar pappersversionen till det digitala formatet på nätet som både har sina fördelar men också sina nackdelar. Se också upp med pdf:er och långa texter som passar bäst för tryckt version. Bilder, både rörliga och statiska fungerar däremot riktigt bra på en skärm.

Något annat att tänka på är att inte bara finnas på nätet, vilket numera nästan är självklarhet, utan också hur man hittar till just aktuell information t.ex. länk till aktuell webbsida. Ta kontroll över aktuellt innehåll på er hemsida. Det är inte så svårt idag!

Obligatorisk vidareutbildning?

Det viktigaste är nog ändå att vi inte slutar att vidareutbildar oss. Det skulle vara mycket förvånande om inte de olika förbunden, organisationerna och myndigheterna aktualiserar den frågan i Sverige. Det har man gjort i t.ex. Norge och Danmark.

Arbetsgivarna får därmed också ett ökat ansvar för sin personals kunskapsinhämtning. Kanske borde andelen vidareutbildning ingå i alla ”anställningsavtal”?

Risken är annars att andra länder går om Sverige även inom odontologi och tandteknik, områden där vi traditionellt varit starka. Digitaliseringen av kliniker ser t.ex. ut att gå snabbare både i Norge och Danmark.

/Per Ahlberg, Dental24

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev