Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

3 oktober 2011

Motion om att kvalitetssäkra och validera tandteknikernas arbete

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kvalitetssäkra och validera tandteknikernas arbete.

Motivering

I Sverige finns ett antal tandteknikerlaboratorier och enligt Sveriges Tandteknikerförbund finns ca 1500 tandtekniker i landet. Verksamheten sköts i många fall klanderfritt och håller en hög och god standard. Men det är också viktigt att ta ansvar för att kvalitetssäkra standarden, inte minst med tanke på att vi värnar folkhälsan.

Internationellt finns tandteknikerlegitimation bland annat i England, Frankrike, Norge och Finland. I Norge var ett av motiven till legitimation att teknikerna har direktkontakt med patienten och att protesarbete som utförs av okvalificerad personal kan innebära en risk för patienten. Kontroll av självständig näringsverksamhet och argument som Svenska tandteknikerförbundet har framfört när det gäller behovet av en legitimation och kvalitetssäkring är; tandläkare delegerar arbetsuppgifter till tandteknikerna såsom justeringar och implantat samt att proteser och tandfärgning hanteras till stor del av yrkesgruppen. Det innebär att avancerade medicinska uppgifter kan utföras av vem som än väljer att kalla sig tandtekniker.

Idag krävs bara en registrering hos Läkemedelsverket för att öppna ett tandtekniskt laboratorium, alltså kan vem som helst kan bedriva verksamheten.

Eftersom tandtekniska tjänster kan köpas från hela världen så kommer såväl prisbild som kvalitet att hamna i nytt ljus. Vi måste kvalitetssäkra och patientsäkra hanteringen på hemmaplan och se det som en konkurrensfördel att laboratoriepersonal har en viss standard när det gäller tandteknisk kompetens.

I SOU 2010: 65 tas frågan om yrkeslegitimation (flera yrkesgrupper) upp. Här görs bedömningen att några fler yrkeslegitimationer inte behövs, men precis som flera tunga instanser hävdar motsatsen, bland annat Tandteknikerförbundet, de högskolor som har tandteknikerutbildningen samt SPR, Sveriges Pensionärers Riksförbund, så anser jag också att en yrkeslegitimation är motiverad.

Det skulle vara bra för såväl tandvård som patient om svenska tandtekniker hade en tydligare kvalitetsstämpel i form av legitimation eller liknande. Självklart borde en sådan förändring också innehålla en övergångsperiod där befintliga, verksamma tandtekniker kan delta i validering och kvalificering eftersom kunskap och erfarenhet redan finns.

Stockholm den 27 september 2011
Robert Halef (KD)

Källa: Sveriges Riksdag

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev