Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Coronavirus

27 maj 2020

– Mycket liten risk för Covid-smitta inom svensk tandvård, säger kvalitetsansvarig på Praktikertjänst

Svensk tandvård har handskats med Coronapandemin bra. Det finns än så länge mycket liten smittspridning inom tandvården, som har en stark tradition av god hygien. De åtgärder som svensk tandvård nu infört, ger ett fullgott skydd åt både profession och patient. Det säger tandläkare Anders Jonsson, kvalitetsansvarig för Tandvård på Praktikertjänst.

I förra veckan skrev Dental24 om mun- och andningsskydd inom tandvården.  Frågan om vilka munskydd som är lämpliga har kommit i centrum i debatten. Men det finns fler viktiga faktorer som spelar in, förklarar Anders Jonsson, kvalitetsansvarig på Praktikertjänst, som varit engagerad i frågan om skyddsutrustning.

– För det första skall ju riskgrupper och äldre inte komma till oss, om det inte är alldeles nödvändigt. I början trodde många smittorisken fanns hos oss. Men det har ju gått upp för de flesta att det är på väg till oss – på bussen och i trängsel – man möjligen löper en risk.

– Och sedan när de är hos oss,  handlar det om att göra så skonsamma ingrepp som möjligt. Men det gäller ju också för oss att vi kan skydda våra tandläkare och våra medarbetare, allt enligt de regler som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket har ställt upp.


Anders Jonsson, kvalitetsansvarig på Praktikertjänst

Munskydd och andningsskydd

När det gäller munskydd, så har det landat mycket i olika beteckningar.

– De rekommendationer vi gått ut med är att man skall ha heltäckande visir och munskydd av minst klass IIR, som är vätskeavisande, treskiktmunskydd med CE-märkning. Sedan kan man då även använda andningsskydd av typen FFP2 och FFP3, men de har varit otroligt svåra att få tag på. Andningsskydd av den typen har tandvården aldrig använt tidigare på allmän nivå och kräver ett gott handlag vid användning.

Minst lika relevant som skyddsutrustning är hur behandlingarna går till väga. Socialstyrelsen har gått ut med tips och vägledning om aerosolgenererande procedurer

Exempel:

  • Undvik scaler. Vatten från scaler genererar aerosol som kan komma i kontakt med virus från svalget.
  • Undvik luftdriven high speed – borr med vattenkylning.
  • Använd kofferdam om möjligt. Minskar risk för smitta från svalget avsevärt.

Privata och offentliga riktlinjer

Under Covid-pandemin har privat och offentlig tandvård hanterat frågan om skyddsutrustning för tandvårdens yrkesgrupper på olika sätt. Folktandvården lyder under regionerna. Vid flera tillfällen under pandemins gång, har resurser dirigerats om från tandvård till sjukvård. Praktikertjänst, å sin sida, lyder formellt under en central myndighet – Socialstyrelsen – i dessa frågor.

– Det är ganska väsensskilt. Det är därför man har kunnat stänga ned Folktandvården, men inte privattandvården. Praktikertjänst har valt att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, säger Anders Jonsson.

Svensk tandvård är bra på hygien

Johnsson betonar att tandvården skött sig. Varken patienter eller profession behöver vara oroliga, så länge som gällande riktlinjer följs. Hygiennivån har varit hög inom svensk tandvård.

– Kunskapen är dock vetenskapligt begränsad när det gäller risken för smittspridning via aerosoler. Vi baserar mycket på beprövad erfarenhet. Coronapandemin har visat på behovet av forskning på just aerosoler och dess påverkan på oss i tandvården.

Tandvården var aldrig ett bekymmer

Trots den allvarliga situationen,  har tandvården ändå valt att hålla öppet. Västra Götalandsregionen började i maj att kalla patienter även inom riskgrupper med tandlossningssjukdomar och svår karies. Det är de ensamma om bland regioner. Kanske följer andra efter snart. Myndigheter har pratat väldigt lite tandvård över huvudtaget, påpekar Jonsson:

– Tandvården har varit ganska marginaliserad i debatten. Det beror säkert på att man inte sett tandvården som ett bekymmer. Den beprövade erfarenheten inom tandvården ger på handen att vi inom tandvården inte är mer sjuka än andra, av exempelvis säsongsbetonad influensa.

/Dental24

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev