Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

När patienterna svävar på moln

Steget att flytta ett patientjournalsystem till molnet behöver inte vara så krävande. Såsom andra förändringar i verksamheten är implementeringen av molnbaserade journaltjänster mer beroende av klinikens redan etablerade arbetsprocesser, rutiner och medarbetarnas förändringsbenägenhet, än av systemets komplexitet eller kringteknik. I denna artikel kan du ta del av erfarenheterna från tre kliniker som redan gjort denna resa.

Det populära molnet

Arbetet i molnet innebär att man jobbar mot internetservrar istället för sin lokala dator. Detta digitala fenomen har många användningsområden. Vi alla använder redan tjänsterna utan att tänka så mycket på det. Exempel på vanliga molntjänster är epostlösningar, mötestjänster och dokumenthantering. Inom många olika branscher nyttjar fler och fler företag detta smidiga arbetssätt genom kompletta affärssystem i molnet. Tandvården är inget undantag.

Hjärtat i mottagningen

Tandläkaren Tim Anle driver den idag privatägda Närtandvården i Tyringe – en tidigare Folktandvårdsmottagning som hade lagts ner. Närtandvården har ytterligare en klinik i Vittsjö. Mottagningarna ligger cirka 3 mil ifrån varandra och man drar nytta av personalens olika kompetenser för att kunna erbjuda en närtillgänglig, trygg och omtänksam tandvård till sina patienter. Tills för exakt ett år sedan arbetade klinikerna med två olika journalsystem och det var ett av de främsta skälen till att gemensamt byta till ett nytt system.

’- Journalsystemet är vårt mest centrala verktyg – vi styr ju upp hela verksamheten utifrån det. Dessutom är ”molnet” för oss inte bara ett modeord. Det är vad framtiden är, betonar Tim Anle.

’- Valet av verktyget ska vara behovsstyrt. Vi visste att vi ville ha en plattform som, förutom själva journalen, skulle ha ett antal funktioner såsom bildhantering, webbokning och fakturering. Det skulle underlätta vårt dagliga arbete, ge oss större flexibilitet och tillgänglighet till all patientdata, oavsett var vi befann oss, och skulle dessutom bidra till ytterligare patientsäkerhet. Slutligen skulle verktyget helst inte vara så annorlunda från det vi redan var vana att jobba med. Därför valde vi just FRENDA. Systemet är väldigt intuitivt och har de funktioner vi behöver och när personalen, genom en djupgående och väl-genomförd utbildning tog del av vad det var, såg man alla fördelar, fortsätter Tim. 


På Närtandvården vet man att valet av journalsystem ska vara behovsstyrt

”Man ger sig inte ut på en lång resa om man redan är sjuk”

Så säger tandläkare Antoinette Nordin Tjäder som idag arbetar som anställd konsult på Tandvårdshuset Vetlanda, efter 18 år hos Folktandvården och 20 års privatpraktiserande inom Praktikertjänst.

’- Vi sålde kliniken förra året och i dag ligger mitt fokus på att handleda våra nya tandläkare. Vi har en ny, toppmodern klinik på 500kvm, där vi med hjälp av våra 28 anställda, tar hand om 8 000 patienter. Man har ett stort ansvar med att trygga patienterna och personal även för framtiden. Därför är det viktigt att vara med i förändringar. Som en del i Praktikertjänst var det helt naturligt att gå med i deras initiativ och migrera till ett molnbaserat journalsystem, säger Antoinette Tjäder och fortsätter:

’- Ingen förändring går helt smärtfritt; allt handlar om inställning och intresse. För oss är en god arbetsmoral och teamkänsla samt bra kontroll på våra rutiner och flöde, viktiga delar i en helhet. På så sätt kan vi säkerställa förutsättningar för att behålla en positiv grupp. Har man en ”frisk” personal så blir resan bra – alla vill att det ska bli bra – även om förändringar ibland kan vara lite jobbiga.

På Tandvårdshuset är man medveten om att alla förändringar kan bära med sig några utmaningar. Erfarenheterna visar att utmaningarna oftast grundas i våra vanor – människor är olika mycket förändringsbenägna. Det tekniska intresset, inom olika områden, kan också variera och då gäller det att dra nytta av personalens olikheter för att stödja varandra och driva processen framåt. Antoinette upplever att förändringsprocesserna är ungefär de samma, oavsett om det handlar om ett nytt molnbaserat journalsystem eller som när man gick från analog till digitalröntgen.

Som med alla förändringar kan förarbetet vara jobbigare än den faktiska implementeringen.

’- Det är som att flytta till en ny bostad. Först blir vi av med allt som inte längre behövs. I vårt fall, ägnade vi en vecka åt förberedelseaktiviteter såsom att rensa i vårt gamla system (ta bort inaktiva patienter) och kontrollera ekonomin.

– Efter det hade vi en två dagars utbildning med en handledare som verkligen kunde både vårt gamla system och det nya, FRENDA. Handledaren förstod våra behov och kunde hjälpa oss att, enklare än vi trodde, tillämpa vår nykunskap i verkligheten. Dagen efter utbildningen var det skarpt läge och det har fungerat mycket bra under detta första år.

–  Tack vare denna molnbaserade lösning, suddas gränserna mellan jobb och fritid någorlunda bort och det är så intressant att se hur vi kan, på våra unika egna sätt, dra större nytta av det. Våra yngre medarbetare hellre går hem i god tid för att delta i familjens sysselsättningar. Sedan använder de kvällstiden för att jobba hemifrån: det vill säga logga in sig på systemet för att dubbelkolla anteckningar, skriva remisser eller lägga mer tid för diagnos. I mitt fall föredrar jag att vara kvar på mottagningen och avsluta mitt arbete. När jag kommer hem så vill jag ta kvällen. Det är sen gammalt, avrundar Antoinette.

En omfattande ”journalresa”

Det var på 90-talet. Utifrån ett DOS-system. Med hjälp av en patient som var datatekniker. Ett personligt tekniskt intresse. Önskan om att kunna föra läsbara och snygga journalanteckningar och ha kontroll över ekonomin. Så blev tandläkaren Håkan Danielsson först i Uppsala att digitalisera sin klinik.

Håkan är sedan många år tillbaka verksam på sin privata mottagning Götaplatsens Tandvård i Göteborg.  Digitaliseringsintresset har fördjupats med tiden, och redan för exakt ett år sedan har man migrerat till det molnbaserade journalsystemet FRENDA.

’- Under mina 31 yrkesverksamma år har jag verkligen gjort en journalresa så att säga. Från mitt första ”hemmagjorda” journalsystem, genom Folktandvårdens T4 och ett flertal andra journaltjänster inom privattandvården tills FRENDA, har jag arbetat med 10 olika journalsystem. Utan tvekan kan jag, utifrån min breda erfarenhet med olika journaler, påstå att detta är det bästa systemet jag har jobbat med. Man märker att det är väl genomtänkt av någon som har djup branschkännedom.

Håkan vet att ett journalsystembyte inte är något man gör bara för sakens skull. Man hanterar hela arbetsflödet genom detta verktyg. Därför måste det finnas behov och fördelar som överväger de möjliga svårigheterna som denna förändring kan innebära.

Även i Götaplatsens Tandvårdens fall blev ett byte till FRENDA tänkbart, eftersom mottagningen också ingår i Praktikertjänst. Därtill har Håkans personliga intresse och engagemang snabbat på processen.

’- Jag kan inte påstå att vår personal var jättepigg på att byta systemet. Det kan innebära allvarliga konsekvenser om det inte fungerar, vilket är både frustrerande och kostsamt. Så det är helt befogat att inte, från början, vara lika entusiastisk som jag var, berättar Håkan och fortsätter:

– En riktigt skjuts i rätt riktning var den stora hjälpen vi fick av en duktig utbildare från FRENDA. Personalen insåg att det inte var dramatiska skillnader mellan flera journalkomponenter och konverteringen var smidigare än vad man hade befarat, avrundar Håkan.

Många upplevda fördelar 

Så länge man är väl rustade för förändringen och har en bra och stabil internet-uppkoppling, belyser alla tre tandläkare – Tim Anle, Antoinette Tjäder och Håkan Danielsson – liknande, stora fördelar med FRENDA, som kan sammanfattas enligt följande:

 • Informationstillgänglighet har inte någon gräns – man kan ”träffa” sina patienter och arbeta på distans, var man än befinner sig.
 • Patientsäkerhet förstärks.
 • Man slipper ha en egen server.
 • Behov av ”Back up” försvinner.
 • Frekventa datorinköp och uppgraderingar upphör.
 • Systemuppdateringar sker automatiskt – man slipper både lägga ner sin egen tid på att uppdatera system och behov av att anlita tekniker.
 • Ekonomi – systemet stödjer betalningar, fakturering, uppföljning och rapportering.
 • Fri support – via telefon och e-post, som ges av personer med teknisk och/eller klinisk bakgrund.

Dessutom, beroende på från vilket journalsystem man migrerar ifrån, så utökas möjligheterna till att erbjuda efterfrågade patienttjänster såsom onlinebokning, SMS- och epostkallelser samt påminnelser och e-recept.

Men molnbaserade lösningar är väl mycket dyrare?

– Molnbaserade lösningar kan upplevas som dyrare. Det är dock viktigt att jämföra äpplen med äpplen säger tandläkare Tim Anle. Det går inte att jämföra FRENDA med vanliga journalsystem. Som jag upplever det, överväger de tidigare nämnda fördelarna.

– Förutom detta är prismodellerna olika, fortsätter Tim: FRENDA betalas per användare medan andra system tar, exempelvis, betalning per vårdgivare. Man måste dessutom ta hänsyn till vilka grundfunktioner som kommer med i systemet och vilka som är så kallade tilläggsfunktioner. I FRENDAs licensavgift ingår ett antal funktioner som, beroende på systemleverantör, kan vara dyra tillval.

Utöver de egentliga kostnaderna för licensen och implementeringen, påpekar Antoinette Tjäder att tiderna för förberedelserna och utbildningstillfällen också är en investering. De innebär ett inkomstbortfall samtidigt som personalen måste få betalt. Dessa kostnader är dock motiverade och bör vara budgeterade.

– Man ska ha råd att utveckla sig, tycker Antoinette.

Förbättringsmöjligheter

Det är tydligt att man hittar många fördelar med att använda molnbaserade journaltjänster. Eftersom inget är perfekt, åtminstone inte från början, så har man även med FRENDA några områden som kan förbättras och utvecklas.

Exempel på detta är att anamnesen, egna anteckningar och tidigare inskannade dokument ännu inte följer med i konverteringar. Detta är något som FRENDA, i dagsläget, jobbar för att förbättra.

Ytterligare utvecklingsområden ligger hos användarna. Systemet har många finesser. Man bör ha intresse för och tid att lägga på att lära sig dem. Ju flera funktioner man använder, desto mer förbättras relationen kostnader/fördelar och desto smidigare blir arbetet. Meningen med att migrera till molnbaserade journaltjänster är just att ge mer tid för tandvård och mindre tid åt administration och IT.

Hur glada blir patienterna då?

Utifrån Tims, Antoinettes och Håkans erfarenheter med FRENDA, så märker egentligen inte patienterna så mycket av ett byte till molnbaserade journaltjänster… och det är just därför de borde vara överlyckliga! Med några få undantag, såsom att behöva svara igen på anamnesfrågor, innebär inte migreringen till FRENDA, någon markant, drastisk förändring för patienterna. Dessutom kan man, många gånger, även börja erbjuda uppskattade patienttjänster som, i några fall, inte hade varit möjliga genom klinikens tidigare journalsystem.

– Alla tjänster som ger patienterna mervärde, såsom onlinebokning och digitala kallelser, kan bara göra dem ännu nöjdare, försäkrar Håkan Danielsson.

Tips från FRENDA-experten till dig som funderar på att flytta till molnet. 

 1. Rensa och uppdatera ditt nuvarande journalsystem med korrekt patientinformation och ekonomi.
 2. Titta igenom FRENDA-filmerna som finns på frenda.se för att få en bättre förståelse för hur FRENDA Journal och FRENDA Röntgen fungerar.
 3. Anmäl dig för ett prova-på-konto i FRENDA för att bättre följa med när utbildningen sker.

Om FRENDA

FRENDA grundades år 2013 och ingår i Praktikertjänstkoncernen. Företaget tillhandahåller, under varumärket FRENDA, Sveriges enda molnbaserade plattform som innefattar ett kombinerat journalsystem och röntgenlösning. Syftet är att underlätta vardagen på tandvårdsmottaningar så att personalen kan lägga mer tid på tandvården och mindre tid på administration och IT-hantering. Företaget har idag 35 medarbetare med kompetenser både inom tandvård och IT och över 3 000 aktiva användare runt om i Sverige.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Vi använder cookies

På dental24.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras även "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: dental24.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2023-06-28

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

På webbplatsen dental24.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst förhindra eller ändra användandet av cookies genom att klicka här.

Dental24 ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På dental24.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På dental24.se använder vi både förstahandscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies dental24.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På dental24.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. Dental24 kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Dental24 använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på dental24.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

Dental24.se är ett webbforum, så kallad community, på internet som är fri att ta del av för alla besökare.

Dental24 innehar sedan oktober 2018 utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Press, Radio och TV. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling (GDPR) inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Vi använder s.k. cookies för att underlätta och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen Dental24.se.
För mer information om cookies se här >>

Vi distribuerar regelbundet ett redaktionellt nyhetsbrev utan reklam till våra prenumeranter utan kostnad. För att möjliggöra distribution lagrar vi respektive mejladress i vårt mejl/prenumerationsprogram MailChimp. Vid varje utskick finns möjlighet att avanmäla sig från nyhetsbrevet.

Vi tillhandahåller inte prenumeranternas mejladresser till tredje part. Adresserna används endast för publicering av nyhetsbrevet i WordPress och distribution via MailChimp.

Övriga person/företagsuppgifter används endast för vår egen administration (t.ex. fakturering i FortNox samt Salesforce CRM).

Dental24 använder sig inte av lagrad information för att automatiskt följa upp eller med hjälp av algoritmer återkoppla besök gjorda på Dental24.se (s.k. programmatic marketing eller re-targeting).

Huvudansvarig utgivare och ansvarig för företagets lagrade information är Per Capita AB genom dess VD och ägare Per Ahlberg.

Önskas ytterligare information om eller annullering av lagrade personuppgifter kontakta per.ahlberg@percapita.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras löpande.
(Senast uppdaterad 19 oktober 2021)

Dental24.se/Per Capita AB, org.nr 556763-9785