Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

När varje förvärv skräddarsys på ett unikt sätt

Hemligheten ligger i en väl strukturerad process där man tillsammans sätter fingret på hur klinikägaren vill forma sin framtid. Därtill finns goda möjligheter ifråga om delaktighet, samarbete, specialisering, delägarskap och anställning. Smile Tandvårds förvärvsmodell tilltalar alltfler kliniker. 

Käkkirurgen ville frigöra tid för att kunna bygga vidare

Käkkirurg Ulf Bongenhielm, har varit tandläkare sedan tidigt 90-tal, med kliniker i Uppsala och Västerås:

– Med två kliniker och 25 medarbetare hade jag och min delägande partner, Elias Messo, redan kommit ganska långt, men ville ta verksamheten till nästa nivå. I dagsläget är det krävande att utveckla sin verksamhet, när man dessutom måste mäkta med andra viktiga områden av mer administrativ karaktär, såsom marknadsföring och HR (personalfrågor och utveckling). Vi hade under åren kontaktats av olika aktörer med förfrågningar om att sälja våra kliniker. Men det hade inte klickat. Vi kom inte hela vägen.

Ulf och Elias sökte en samarbetspartner som utöver finansiella muskler och rutiner för fortsatt verksamhetsutveckling även hade ett odontologiskt fokus, vilket Smile har. Allt sammantaget gjorde att de fann varandra och affären genomfördes i oktober 2019.

Käkkirurg Ulf Bongenhielm

Käkkirurg Ulf Bongenhielm

Valet har fallit väl ut och Ulf Bongenhielm är idag ansvarig för Smiles satsning inom specialisttandvård i Stockholm, Västerås och Uppsala. Han värderar också den delaktighet som finns hos Smile, både hos medarbetare och patienter.

– Jag har mycket att säga till om även om jag nu är minoritetsägare och kan fortsätta mitt driv som entreprenör.

Växa på ”rätt” sätt

Inom Smile bedrivs barn-, allmän- och specialisttandvård. Ambitionen är att kunna erbjuda all kompetens inhouse och att patientens besök ska kännas personligt även för externa patienter. Man satsar på långsiktiga samarbeten som innebär att man tar väl hand om patienter och medarbetare. För att leverera på allt detta har Smile ett uttalat tillväxtfokus, och växer till största delen genom förvärv.

Per Fägerblad är förvärvschef hos Smile. Han berättar att det just nu pågår ett stort antal förvärvsdiskussioner runt om i landet.

– Förvärv är basen för Smiles expansion men vi är även öppna för andra vägar såsom att bygga vidare på befintliga kliniker genom att anställa fler medarbetare eller att öppna helt nya kliniker, förklarar Per.

Per Fägerblad är förvärvschef hos Smile

Per Fägerblad är förvärvschef hos Smile

Klinikägaren kan välja bland tre ”resmål”

Startpunkten och orsaken kan skilja sig åt mellan olika klinikägare. Kanske har ambitionen att utveckla praktiken börjat minska och det är dags att trappa ner? Eller har lusten att trappa ner infunnit sig, samtidigt som det vore roligt att göra något nytt? Man kanske vill inrikta sig på viss typ av tandvård eller ta sig an yngre kollegor i ett mentorskap – som anställd eller som delägare i eget bolag? Hur ska det gå till?

Smile erbjuder unikt flexibla villkor för säljarna utifrån var och ens målsättningar och har identifierat tre vanligt förekommande skeden som klinikägaren kan befinna sig i och lika många lösningar.  Dessa gör det möjligt att i stort sett fortsätta som tidigare, minus vissa ansvarsområden som inte är kliniska, eller att helt skräddarsy sin nya roll.

Från goddag till hägrande morgondag – så här ser processen ut

Tack vare en väl strukturerad process som identifierar var klinikägaren befinner sig nu och vart han/hon vill komma, kan man säkerställa rätt väg framåt. (Se bild 1).

I den första delen av processen träffas parterna för att lära känna varandra och gå igenom sina intentioner. Här sker också insamling av övergripande information om verksamheten, som analyseras och ligger till grund för ett första så kallat indikativt bud som Smile och klinikägaren kan samtala kring.

Under den andra delen sker en företagsbesiktning, varefter man kommer överens om affärens samtliga villkor. Affären avslutas med att parterna skriver på förvärvsavtalet.


Bild 1. Smiles strukturerade och vägledande förvärvsprocess.

Personliga ambitioner är A och O

Utöver säljarnas önskemål och den tydliga förvärvsprocessen, är Ulf Bongenhielm och Per Fägerblad övertygade om att företagets fortsatta expansion vilar på ett tydligt kvalitetsfokus, där de personliga egenskaperna är avgörande:

– Klinikerna kan vara mindre eller större och klinikägarnas ålder är inte avgörande. Vi blandar gärna äldre med yngre tandläkare och arbetar med mentorskap. Det viktiga är klinikägarnas drivkrafter och på vilket sätt de vill vara engagerade i verksamheten framöver. Vi är lyhörda för hur mycket och på vilket sätt han eller hon vill jobba och erbjuder olika personliga utvecklingsmöjligheter.

Stabilt även under pandemin

Ulf Bongenhielm nämner även trygghet och finansiell uthållighet som viktiga förutsättningar när han ska fortsätta utveckla specialisttandvården. Dessa faktorer har visat sig mycket värdefulla inte minst under pandemin, då Smile har haft stabil verksamhet ända sedan utbrottet.

Smile har haft hjälp av sin beredskapsgrupp som, bland annat, säkerställt tillgång till skyddsutrustning. Organisationens effektiva kommunikationssystem möjliggör erfarenhetsutbyten klinikerna emellan, vilket ytterligare förstärker tryggheten för både personal och patienter.

OM SMILE TANDVÅRD

Smile Tandvård är Sveriges största privata tandvårdskedja med mer än 45 kliniker över hela landet. Fokus ligger på kvalitativ tandvård med hög servicegrad, bra tillgänglighet och kompetenta medarbetare.
Smile Tandvård är en del av Colosseum Dental Group, en ledande europeisk tandvårdskedja som levererar högkvalitativ tandvård. Koncernen består av mer än 300 tandvårdskliniker i åtta länder och har mer än 4 500 medarbetare.

Källa: Smile Tandvård

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev