Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Jubileum

4 maj 2022

NIOM 50 år 1972-2022: Framgångsrikt nordiskt samarbete 

NIOM är ett nordiskt forskningsinstitut för dentala biomaterial med fokus på patientsäkerhet och materialens kliniska effektivitet. Nu fyller NIOM 50 år.

I början var det amalgam och silikat, och åtskilliga år senare NIOMs födelse med professor Ivar A. Mjör (†) som den förste institutchef.

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer. NIOM, bildades 1972 som ett samnordiskt institut för odontologisk materialforskning och testning under Nordiska Ministerrådet och med placering i Oslo. På den tiden, liksom i dag 50 år senare, skall NIOM vara en garant för att de dentala biomaterial som används inom tandvården i de Nordiska länderna är patientsäkra och effektiva utan biverkningar.

Efter en tid blev NIOMs huvuduppgift att testa, certifiera och lista de dentala material som tilläts och kunde användas på ett patientsäkert sätt i Norden. Den första publicerade listan innehöll 26 dentala amalgam! Andra stora materialgrupper från den tiden är silikater, fosfatcement, akrylater, legeringar, rotfyllningsmaterial och mer som inte längre finns på dagens marknad. Arbetet med dessa då välbekanta och viktiga listor upphörde 1998 då EU i avtal inte längre godkände regionala certifieringsorgan. Efter detta blev NIOMs forskningsverksamhet, utveckling och materialtestning för externa uppdragsgivare allt viktigare.

En viktig, och en under åren mycket uppskattad del av NIOMs nordiska verksamhet är möjligheten att vara gästforskare under viss tid. Verksamheten, som startade 1979, ger forskare från de nordiska länderna möjlighet att vistas vid NIOM och där få vägledning av forskare och specialister, men även tillgång till den laborativa utrustning som i dag är avancerad och omfattande.

Seniora forskare vid NIOM har också varit huvudhandledare för nordiska forskarstuderande vid deras avhandlingsarbete.

1992 erhöll NIOM ackreditering som testlaboratorium och 1995 som internationell Notified body, Anmält organ på svenska. I den rollen skulle NIOM verifiera och säkerställa att tillverkare av dentala biomaterial följer EUs regelverk och direktiv. Den verksamheten överfördes 2004 till ett fristående aktiebolag.

NIOM har också en internationellt ledande roll inom CEN och ISO.

Nordiska ministerrådets ägarskap upphörde 2010 då NIOM ombildades till ett aktiebolag med två ägare, Oslo Universitet samt Helse- og omsorgsdepartementet. NIOM blir samtidigt i förhållande till Nordiska Ministerrådet ett ”Samarbetsorgan”. Samma år flyttade verksamheten till Oslo universitets campusområde och helt nya lokaler. Några år senare, 2019, överför Oslo Universitet ägarskapet till NORCE, en helnorsk forskningsorganisation.

NIOM bedriver i dag sin verksamhet tvärfackligt med ett högteknologiskt laboratorium och med kompetenser inom biologi/toxikologi, kemi och materialvetenskap. Förutom gästforskarna har NIOM ett trettiotal anställda.

Den 12 maj firar NIOM sitt 50-årsjubileum med föreläsningar och firande på Oslo Konserthus. Men även i fortsättningen kommer fokus för NIOM att vara forskning kring biokompatibilitet och patientsäkerhet, samt att de dentala biomaterialen är effektiva och säkra att använda i de nordiska länderna.

Källa: NIOM

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev