Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Nordentic och Forstec i samarbete

– Vår vision är att samla ihop den svenska tandteknikerkåren i det stora teknikskiftet som pågår just nu. Vi ser att enskilda, mindre labb, har svårt att hänga med i utvecklingen.

Här kan vi hjälpa till, säger Filip Truedsson, vd Nordentic.

– För att ett labb verkligen ska kunna dra nytta av sina teknikinvesteringar behöver företaget ha 15 – 20 medarbetare. Vi ger mindre labb en möjlighet att hänga med i teknikutvecklingen i en ny kostym, berättar Filip.

Nordentic har lösningar för både stora och små labb. De erbjuder större labb att gå in i Nordentic-familjen eller att fler små labb går ihop under en gemensam enhet. Det här har genomförts med framgång på flera ställen i landet.

– Det finns ju en kritisk massa för varje labb. Många enmans-labb kommer att gå i pension närmaste åren och då kan det vara svårt att motivera de teknikinvesteringar som behövs. Det finns ett fåtal stora eller medelstora labb kvar som kan vara intressanta att förvärva, men framför allt finns flera mindre. Just nu tittar vi på 1- till 2-manslabb som välkomnar den nya tekniken. Det kan vara labb som har tandläkare som jobbar i flera olika system och där det blir dyrt att ta emot filer i flera system. Även alternativet att bli anställd av oss på Nordentic finns.

Lika barn leka bäst!

– Forstec är en av ett fåtal leverantörer som agerar inom de flesta områden. Vårt samarbete underlättas när vi har en part att förhandla med. Forstec har precis som vi fördelar av stordrift, vilket ger större möjlighet att förhandla fram bra priser, säger Filip.

– Jag och vår vice vd, Johnny Tekin, har ett mycket bra samarbete med Magnus Martinsson och Tomas Sund på Forstec. Vi har en fin dialog och alla parter är lyhörda. Våra labb beställer själva direkt från Forstec och i dagarna kommer detta att ske helt digitalt direkt in i Forstecs system via en ERP-monitor. En mycket bra utveckling i vårt samarbete.

Det jag verkligen uppskattar hos Forstec är deras logistiska nätverk. Det underlättar vårt dagliga arbete, menar Filip.

Utmaningar framöver

– Det är viktigt att vi håller rätt balans i utvecklingen. Ett exempel på snabb utveckling är de digitala avtrycken från interorala scanners som idag, för många, står för en allt större del av omsättningen. När jag började på Nordentic för fyra år sen var den siffran låg. En utmaning för oss är att parallellt med den digitala utvecklingen behålla traditionell kompetens, med gipsmodeller etcetera, som kommer vara en betydande del ännu ett antal år.

Sen finns ju flera konkurrenter utifrån, bland annat från Kina. De har ju i och för sig lägre löner, men skillnaden i förtjänst försvinner i takt med att svårigheterna med transporter ökar. Många stora företag i Europa drar nu ner sin tillverkning från Kina, säger Filip.

Nordentics ledord är Trygghet, Teknik och Viljan.

– Trygghet står för att både kunder och medarbetare vet att vi finns kvar i framtiden. Och att våra garantier gäller framöver. Teknik står för att vi investerar i den senaste tekniken och i kunnande som garanterar kundens flöde. Viljan manifesterar att vi alltid arbetar hårt för att göra ett bra jobb, säger Filip.

Filip Truedsson har jobbat på Nordentic i fyra år och är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har arbetat över 20 år i servicebranschen på både små och stora företag.

En profil som passade bra när Nordentic ville utveckla bolaget och behövde en generalist och projektledare som får med sig de labbchefer som vill delta i branschens förändring.

Filip Truedsson, vd Nordentic

Filip Truedsson, vd Nordentic

Om Nordentic

Nordentic är Nordens största nätverk av dentallabb med 11 serviceorienterade lokala labb med hög kompetens och lång erfarenhet. Labb som står för tillförlitlighet, hög service och förstklassig teknisk kompetens. De flesta entreprenörer som väljer att gå med i Nordentics nätverk fortsätter att vara verksamma som chefer för sina dentallabb. Labben drivs med andra ord i stor utsträckning fortfarande av sina grundare. På så sätt behålles den entreprenöriella prägeln.

Källa: Forstec

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev