Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Nordiskt samarbete inom utbildning och forskning

Ledare och representanter från samtliga 14 odontologiska lärosäten i Norden möttes i Oslo före påsk. På dagordningen stod diskussioner relaterade till utmaningar inom odontologisk utbildning och forskning.

Ledare och representanter från 14 lärosäten i Norden samlades i Oslo i slutet av mars för att diskutera gemensamma utmaningar inom tandläkarutbildning och forskning. Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO.

Att vårda relationer är viktig för att uppnå ett gott samarbete mellan de nordiska länderna. Den 23:e och 24:e mars anordnade dekanatet vid Tandläkarhögskolan (OD) i Oslo en sammankomst med nordiskt samarbete som syfte.

Vice rektor för forskning och innovation, Per Morten Sandset, välkomnade deltagarna till mötet. Han betonade tandvårdens betydelse inom Universitetet i Oslos satsning på Livsvetenskap.

Dekan vid OD, Tiril Willumsen, lyfte fram demokratiska värden som är gemensamma för styrelsesätten i de nordiska länderna. Norden är i toppen när fungerande demokratier i världen mäts. Den nordiska modellen är därför en bra utgångspunkt för samarbete mellan länderna.

De deltog i två diskussioner under mötesdagarna. Den första handlade om utmaningar inom tandläkarutbildningen och leddes av prodekan för studier, Hans Jacob Rønold. Den andra diskussionen, ledd av vice dekan för forskning, Janne Reseland, tog upp utmaningar inom tandläkarforskning.

”Mötet var en framgång”, konstaterade dekanen Tiril Willumsen. Ledare och representanter från alla lärosäten i Norden bidrog till diskussionerna och vi nådde många gemensamma mål för samarbetet. Vi uppskattar att Bodil Lund från Karolinska Institutet i Stockholm följer upp detta initiativ och har bjudit in oss till ett nytt möte år 2024. En arbetsgrupp har tillsatts för att sätta samman programmet för nästa möte.

Text: Kari Øverby

Källa: Tidende

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev