Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

insändare/debatt

23 januari 2023

Nu måste lärosätena visa sina muskler

Stiftelsen Högskolan i Jönköping fick återigen nej från Universitetskanslerämbetet (UKÄ). Kanske är det nu dags för Jönköping att lägga ner svärdet i striden om att få starta en tandläkarutbildning. ”Karthago har fallit”, och det är dags för de ”befintliga fyra” att visa sina muskler!

Om nu ”Jönköpings-konceptet” inte håller, var står då dagens lärosäten i frågan om att utveckla morgondagens tandläkare? Det varken hörs eller syns mycket därifrån! Den akademiska världen kanske inte önskar att programförklaringar om utbildningar och utbildningsmål ska bli publika?

Emellertid finns det ett stort intresse inom tandvården att diskutera den produkt som levereras från lärosätena. Frågan börjar även bli intressant hos allmänheten, då fler deslegitimerade tandläkare får utrymme i medierna. Är det färdiga tandläkare som på egna ben kan bedriva klinisk tandvård, eller förväntas det av den hårt ansträngda kliniska verksamheten på fältet, till exempel folktandvården, att man avsätter avsevärt med patienttid till handledning under månader eller år?

Det gagnar nog den odontologiska utvecklingen att de fyra lärosätena går samman och diskuterar denna fråga med avnämarna. Möten som fanns tidigare, men inte nu längre. Situationen kan kräva ett återinförande av tandläkar-AT för att säkra den kliniska färdigheten före examination. Detta kan utkristalliseras om berörda parter möts för konstruktiva samtal för att få en gemensam uppfattning om tandläkares kompetens i framtiden.

/Raimo Pälvärinne
leg. tandläkare
odont. lic. samhällsodontologi

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev