Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Boknytt

5 juni 2019

Ny bok om vackert leende

Tandteknikerna Kate Brantvik och Przemek Seweryniak har gjort en ny bok för hela dentalteamet. Boken släpps i kombination med speciella bibliotek i 3Shapes mjukvaror och är till för att skapa nya leenden till dina patienter på ett mer förutsebart sätt.

Med hjälp av boken kan patienterna välja och diskutera sitt nya leende, som på en meny i en restaurang. Denna information kan sedan användas för att med digital design skapa en målbild för dig som tandläkare och din patient redan innan ni påbörjar behandlingen.

Med hjälp av boken Fabulous Smiles och biblioteken FAB libraries i 3Shapes mjukvaror kan tandläkare och/eller tandtekniker skapa en korrekt målbild tillsammans med patienten i fokus. Istället för att börja med preparation och avtryck, och hoppas att laboratoriet sänder tillbaka något snyggt så tar man fram en målbild tillsammans.

I boken kan patienten välja ett eller flera leenden som är tilltalande. I 3Shape Smiledesign kan man på någon minut skapa en datorsimulerad bild som fungerar som kommunikationsunderlag med patient och lab för att sedan slutligen använda FAB libraries i 3Shape Dental Designer och skapa precis samma leende till patienten efter dennes önskemål.

Då får du och patienten se hur det tänkta slutresultatet blir redan på förhand och först när patienten är nöjd prepareras tänderna

Przemek Seweryniak, kommenterar:

”Boken kan med fördel ligga i väntrummet och patienterna kan bläddra i den och se vackra leenden och fundera på hur de skulle vilja ändra sitt leende. Den kan ligga inne i behandlingsrummet för att kunna kommunicera ytstruktur, translucens och form med labbet men den kan även ligga inne på labbet för att systematiskt kunna måla monolitiska konstruktioner.”

”Vi har gjort vårt bästa för att täcka alla delar i den estetiska behandlingen för hela teamet. Arbetsflödet bidrar också till att lugna patienten före behandlingen av deras nya leende, när de genom en digital manipulation kan se sitt nya leende.” säger Kate Brantvik

Den nya boken har skapats av Kate Brantvik och Przemek Seweryniak med initialt fokus på att alla ska kunna göra vackrare leenden till sina patienter och bjuda på ytterligare sätt att förbättra kommunikationen i estetiska fall mellan patient, klinik och lab,

Fabulous Smiles boken kan beställas online här >>

För mer information kontakta Kate Brantvik på kate.brantvik@gmail.com
.
Källa: Författarna Kate Brantvik och Przemek Seweryniak

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev